Podsumowanie pracy rocznej DK – Częstochowa

W sobotę, 12 września 2020 r. odbyło się podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Spotkaliśmy się w seminarium w Częstochowie, a nie w Kodniu, jak wcześniej zaplanowano. Wyjątkowo spotkaliśmy się na kilka godzin, a nie na cały weekend. W poczuciu wzajemnej odpowiedzialności za siebie z pokorą podjęliśmy zmienione okoliczności i reżim sanitarny. Spotkaliśmy się w gronie 150 osób: par filialnych i par diecezjalnych ze wszystkich polskich diecezji.

45. Kongregacja Odpowiedzialnych RŚ-Ż

http://www.oaza.pl/45-kongregacja-sobota/ http://www.oaza.pl/45-kongregacja-nagranie-niedziela/ Kapłani i świeccy – nierozerwalna całość W dniach 28 lutego-2 marca 2020 r. na Jasnej Górze odbyła się 45. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Uczestnikom towarzyszyło hasło, a jednocześnie temat następnego roku formacyjnego: „Dojrzałość w Chrystusie”. Całego bogactwa, atmosfery i informacji podanych na tym najważniejszym spotkaniu naszego Ruchu nie sposób oddać nawet w kilku numerach naszego kwartalnika - program i przebieg Kongregacji, nazwiska prelegentów oraz treść ich wystąpień znaleźć można na stronie

Droga krzyżowa w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK w Krościenku

Wnikliwi czytelnicy zapewne zauważyli w poprzednim numerze Listu DK zapowiedź, że w Krościenku, przy ul .Jagiellońskiej 100 powstaje droga krzyżowa, być może kogoś zaintrygowało zdjęcie moderatora krajowego DK z dużym krzyżem… Dziś, niespełna cztery miesiące od daty owego zdjęcia, zapowiedź jest dokonanym faktem, za co Bogu niech będą dzięki! Dokładnie tak, jak w przypadku wszelkich poprzednich, większych i mniejszych prac na Jagiellońskiej, Pan Bóg dobitnie daje nam doświadczyć prawdziwości Słowa, że

ORDR Z BISKUPEM DELEGATEM

W dniach od 6 do 11 sierpnia 2019 roku w Centralnym Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Krościenku odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej Domowego Kościoła I stopnia. Rekolekcje prowadzili: ks. biskup Krzysztof Włodarczyk (Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie) oraz Katarzyna i Paweł Maciejewscy. W rekolekcjach uczestniczyło 14 małżeństw (w tym 2 z Niemiec), 18 dzieci, kleryk Oskar oraz dwa małżeństwa posługujące w ramach diakonii wychowawczej, muzycznej i gospodarczej. Nad nami

XXII pielgrzymka DK do Kalisza

W Kaliszu z Janem Pawłem II Nie, nie w 1997 r., ale 18 maja 2019 roku na XXII Pielgrzymce Domowego Kościoła do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, gdzie spotkały się rodziny naszej wspólnoty. W sumie ponad dwa tysiące osób. Termin dość znamienny, bo w tym dniu przypadała 99. rocznica urodzin Karola Wojtyły i zbliżała się 40. rocznica wypowiedzenia w Warszawie niezapomnianych słów: „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i

SPOTKANIE KRĘGU CENTRALNEGO DK W KROŚCIENKU

„RADOSNE ALLELUJA” W dniach 1-5 maja 2019 r., w Krościenku, w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK na Jagiellońskiej 100, odbyło się kolejne spotkanie kręgu centralnego DK. Był to radosny czas drugiego tygodnia wielkanocnego, w którym cieszyliśmy się i umacnialiśmy naszą wspólnotą złożoną z pary krajowej DK, moderatora DK, ks. Krzysztofa Łapińskiego, Eli i Marysi z sekretariatu DK, skarbników DK oraz par filialnych DK. Wiele czasu poświęciliśmy na modlitwę, aby zmartwychwstały Pan przeprowadził nas

Nowy Moderator Krajowy DK

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła! Podczas spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła na Górze Świętej Anny w d. opolskiej nastąpiła zmiana moderatora krajowego Domowego Kościoła. Nowym kapłanem podejmującym tę posługę został ks. Krzysztof Łapiński z archidiecezji białostockiej. Dziękując Panu Bogu za dar Księdza Krzysztofa, za Jego gotowość do posługi i otwarte serce na formujących się małżonków, życzmy, by Święta Rodzina otaczała swoją troską i miłością: Maryja jak matka przygarniała do serca, św. Józef jak

Podziękowanie za posługę Moderatora Krajowego

„Bóg nie żąda od nas niczego więcej, jak spełnienia zadania bieżącego, jak wytrwania w obowiązku chwili obecnej. A na tę chwilę obecną zawsze daje wystarczającą łaskę”. (ks. F. Blachnicki) Dziękując Księdzu Tomaszowi za czteroletnią posługę moderatora krajowego, za wszystkie spotkania, rozmowy, wspólne Eucharystie, modlitwy, rekolekcje, otwartość, życzliwość i wnoszoną radość, życzymy, aby codzienne obowiązki parafialne pomagały w realizacji formuły „światło-życie”, a Święta Rodzina otaczała swoją opieką. Z zapewnieniem o modlitwie, Katarzyna i Paweł

Góra św. Anny – spotkanie odpowiedzialnych DK

W dniach 18-20 stycznia 2019 r. na Górze Świętej Anny odbyło się spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła. W spotkaniu uczestniczył również delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie ks. bp Krzysztof Włodarczyk oraz moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Do sanktuarium św. Anny przyjechały pary diecezjalne z prawie wszystkich polskich diecezji, a także z Litwy, Austrii i Niemiec, członkowie kręgu centralnego oraz pary łącznikowe z zagranicą. Zgodnie ze słowami ks.