Przejdź do treści

Nowy Moderator Krajowy DK

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Podczas spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła na Górze Świętej Anny w d. opolskiej nastąpiła zmiana moderatora krajowego Domowego Kościoła. Nowym kapłanem podejmującym tę posługę został ks. Krzysztof Łapiński z archidiecezji białostockiej. Dziękując Panu Bogu za dar Księdza Krzysztofa, za Jego gotowość do posługi i otwarte serce na formujących się małżonków, życzmy, by Święta Rodzina otaczała swoją troską i miłością: Maryja jak matka przygarniała do serca, św. Józef jak ojciec uczył wytrwałości, a Jezus jako Pan i Zbawiciel błogosławił.

Z zapewnieniem o modlitwie,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy

Słowo nowego Moderatora Krajowego:

Urodziłem się 30 marca 1967 r. w Białymstoku. Moi rodzice, Anna i Ryszard, byli pierwszymi wspaniałymi nauczycielami wiary i życia. Dzięki temu, razem z siostrą Beatą, mieliśmy szczęście doświadczyć prawdziwego ciepła rodzinnego, gdzie w skromnych warunkach to, co ludzkie, mogło się łączyć z tym, co Boże.

Bardzo duży wpływ na moje życie miała ministrancka służba przy ołtarzu, wspólnota Ruchu Światło-Życie (od grupy Dzieci Bożych, poprzez wspólnotę młodzieżową, aż po bycie animatorem) oraz piesze pielgrzymki na Jasną Górę najpierw z Warszawy, potem z Białegostoku.

Doświadczenie tych wspólnot zaowocowało odkryciem powołania do kapłaństwa, dlatego to maturze w 1987 r. wstąpiłem do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. 30 maja 1993 r. otrzymałem święcenia kapłańskie. Pierwsza parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie k/Białegostoku pozwoliła mi poprzez zwyczajną posługę wikariusza doświadczyć, jak Pan Bóg posługuje się człowiekiem, aby wciąż objawiać swoją łaskę. Modlitwa, sprawowanie sakramentów, katecheza, opieka nad scholami, wspólnotą młodzieżową Ruchu Światło-Życie, piesze pielgrzymki na Jasną Górę wypełniały moje kapłańskie życie.

Po dwóch latach bycia wikariuszem zostałem skierowany na studia muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie podyplomowe studia chórmistrzowskie oraz emisji głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Po powrocie do diecezji w 2001 r. zostałem wikariuszem w parafii pw. Św. Rodziny w Białymstoku, a następnie w 2002 r. zostałem skierowany do pracy w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku jako wykładowca muzyki. Ta sytuacja trwa do dzisiaj.

Ważnym wydarzeniem po powrocie ze studiów muzycznych w 2001 r. było odkrycie na nowo Ruchu Światło-Życie poprzez jego gałąź rodzinną – Domowy Kościół. Będąc w kręgach Domowego Kościoła, przeżywając kolejne rekolekcje, służąc jako moderator rejonu, a od 2011 r. jako moderator diecezjalny mogę wciąż doświadczać wspólnoty Kościoła jako drogi do świętości realizowanej poprzez powołanie do kapłaństwa i małżeństwa. Domowy Kościół pozwolił mi także na nowo odkryć osobę Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przekonać się o aktualności Jego nauczania. Naturalną konsekwencją tego stało się członkowstwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka i Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

Wielokrotnie powtarzałem małżonkom podejmującym różne posługi w Domowym Kościele, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Zawsze staram się te słowa przyjmować osobiście… Bardzo proszę całą wspólnotę o modlitwę.

z modlitwą – ks. Krzysztof Łapiński

← Wstecz