Przejdź do treści

Rekolekcje dla par diecezjalnych

On nas wybrał i przeznaczył, abyśmy szli i owoc przynosili

W dniach 5-7 października 2018 r. w Brochowie, w Puszczy Kampinoskiej, odbyły się rekolekcje dla par diecezjalnych. Prowadzili je Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa DK wraz z ks. Tomaszem Opalińskim – moderatorem krajowym DK. Przeżywało je dwanaście nowych par diecezjalnych. Animatorami były dwie pary filialne: z filii śląskiej – Jolanta i Krzysztof Gawinowie i z filii pelplińskiej – Dorota i Piotr Jasińscy.

Dla wszystkich był to błogosławiony czas, kiedy wsłuchiwaliśmy się w słowo Boże, karmiliśmy się Eucharystią, otwieraliśmy się na wolę Pana wobec nas w tej rozpoczynającej się posłudze.

Pan Bóg przemawiał do nas na wiele sposobów. W codziennym Namiocie Spotkania zastanawialiśmy się nad naszą gotowością do służby i nad owocami, których oczekuje od nas Chrystus. Podczas Mszy Świętej ks. Tomasz wskazywał na jedność małżeńską, na wspólne dążenie do świętości, na służenie sobie w miłości najpierw w małżeństwie, potem w rodzinie, we wspólnocie oraz że to Chrystus i relacja z Nim jest źródłem tej jedności.

Spotkania w grupie i spotkania ogólne to czas, kiedy przyglądaliśmy się „Zasadom Domowego Kościoła” w kontekście posługi pary diecezjalnej: drodze formacji w Domowym Kościele, zadaniom wszystkich par odpowiedzialnych w DK, wyborom pary diecezjalnej i jej zadaniom, przebiegowi kręgu diecezjalnego.

Wielkim bogactwem tych rekolekcji były świadectwa, rozmowy. Na początku posługi, kiedy wszystkim towarzyszą różne niepewności, dzielenie ich we wspólnocie, korzystanie z doświadczeń innych, jest bardzo pomocne i ważne.

Na rekolekcjach dla par diecezjalnych Pan Bóg mówił nam o miłości w posługiwaniu i radości, która płynie ze służby, dał łaskę radości ze spotkania, wlał pokój tam, gdzie do tej pory były jeszcze obawy, a przede wszystkim utwierdził w przekonaniu, że każda z par diecezjalnych jest darem Ducha Świętego i najlepszym możliwym wyborem na ten czas dla rodzimej wspólnoty.

Z porekolekcyjną radością w sercu,
Ania i Hubert Kowalewscy
para diecezjalna DK diecezji szczecińsko-kamieńskiej

Świadectwo

W dniach 5-7 października 2018 r. przeżywaliśmy w Brochowie rekolekcje dla nowych par diecezjalnych. Prowadzili je para krajowa Kasia i Paweł oraz moderator krajowy DK ks. Tomasz.

Był to czas niezwykły, w którym Pan Bóg przypomniał nam, że aby dawać innym, samemu trzeba być przepełnionym Duchem Świętym. Właściwa hierarchia wartości jest gwarantem tego, że owoc naszej posługi może być trwały. Najpierw należy skupić się na budowaniu relacji z Panem Bogiem (Namiot Spotkania), by potem, tak jak On, stać się sługą w swoim małżeństwie, rodzinie, pracy zawodowej i we wspólnocie DK.

Prowadzący przypomnieli nam zadania, jakich podjęliśmy się w dniu przyjęcia posługi pary diecezjalnej DK. Po ludzku to „wejście na Mount Everest”, ale Pan Bóg w swoim słowie zapewnił nas o obecności, pomocy, wsparciu. Przekonał nas, a tym samym dodał otuchy, że to „On nas wybrał i przeznaczył, abyśmy szli i owoc przynosili” (por. J 15, 16) oraz o tym, że „nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych”.

Choć w sercu było wiele obaw, a nawet buntu, to Bóg to wszystko uciszył, wytłumaczył, poukładał. Z Nim te nowe wyzwania nie są „takie straszne” i niewykonalne.

Dziękujemy Tobie Panie za Twoją miłość, za wybranie nas na ten czas, za cele i zadania, jakie nam stawiasz, za ludzi ze wspólnoty, którzy służyli i służą nam doświadczeniem i wsparciem.

Bądź uwielbiony Panie. Amen.
Iwona i Karol Marchel, diec. ełcka

← Wstecz