Przejdź do treści
Strona główna » Jesienne DWDD filii pelplińskiej

Jesienne DWDD filii pelplińskiej

JESIENNY DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH FILII PELPLIŃSKIEJ- ELBLĄG 24.11.2018

W sobotę 24 listopada 2018 roku do Elbląga zjechali się przedstawiciele diakonii Ruchu Światło-Życie z siedmiu diecezji filii pelplińskiej, aby przeżywać swój jesienny DWDD, czyli Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Jako gospodarze gościliśmy w elbląskim seminarium gości z diecezji: bydgoskiej, pelplińskiej, toruńskiej i archidiecezji: gdańskiej, gnieźnieńskiej, warmińskiej. Po wspólnym wezwaniu Ducha Świętego ksiądz Zenon Pipka – moderator naszej filii przywitał wszystkich przybyłych wraz ze szczególnym gościem – Moderatorem Generalnym Ruchu Światło–Życie. Ksiądz Marek Sędek wprowadził nas w tematykę naszych rozważań i spotkań w grupach. Trwając w tematyce roku „Młodzi w Kościele” pochyliliśmy się nad tekstem homilii papieża Franciszka wygłoszonej na zakończenie XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu w Bazylice św. Piotra 28 października 2018 r. W dziesięciu grupach po odczytaniu ewangelii o przywróceniu wzroku Bartymeuszowi /Mk 10,46b-52/ dzieliliśmy się naszym rozumieniem trzech kroków towarzyszenia człowiekowi na drodze jego wiary wymienianymi przez papieża. Jak w naszych wspólnotach wysłuchać, stać się bliskim i świadczyć. Refleksje zrodzone podczas spotkań w grupach powierzyliśmy Chrystusowi trwając na Namiocie Spotkania w murach elbląskiej katedry. Wspólnie z biskupem elbląskim Jackiem Jezierskim przeżyliśmy Eucharystię. Biskup w homilii nawiązując do papieskiego nauczania zachęcał, abyśmy nie wpadali w znane od wieków narzekanie starszego pokolenia na młodzież. Młodych przestrzegał zarazem przed lekceważeniem dokonań starszych i pokusom tworzenia wszystkiego od nowa.

Po wspólnym obiedzie spotkaliśmy się w swoich diakoniach, aby rozważać konkretne zadania, które podejmujemy w swoich wspólnotach. Następnie w godzinie odpowiedzialności wysłuchaliśmy relacji ze spotkań w grupach skupiających się nad tym, jak wysłuchać, stać się bliskim i świadczyć dziś o Chrystusie. Mogliśmy również usłyszeć sprawozdanie Jacka delegata archidiecezji gnieźnieńskiej z VIII Kongregacji Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie, która odbyła się tydzień wcześniej w Krościenku. Nasz dzień wspólnoty zakończyły nieszpory z Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, podczas których ksiądz Krzysztof nawiązując do pierwszego drogowskazu nowego człowieka ukazał, że niemożliwe jest budowanie wspólnoty bez Chrystusa tak jak niemożliwe jest życie ciała bez głowy.

Bernadeta i Andrzej