Przejdź do treści

Góra św. Anny – spotkanie odpowiedzialnych DK

W dniach 18-20 stycznia 2019 r. na Górze Świętej Anny odbyło się spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła. W spotkaniu uczestniczył również delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie ks. bp Krzysztof Włodarczyk oraz moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Do sanktuarium św. Anny przyjechały pary diecezjalne z prawie wszystkich polskich diecezji, a także z Litwy, Austrii i Niemiec, członkowie kręgu centralnego oraz pary łącznikowe z zagranicą. Zgodnie ze słowami ks. bpa Pawła Stobrawy, który przewodniczył Eucharystii w piątek, przyjechaliśmy na Górę Świętej Anny, aby od babci Jezusa uczyć się życia rodzinnego. W czasie całego pobytu te słowa w nas rezonowały, nie dawały spokoju, a na dodatek dobrze wpasowały się w całą tematykę spotkania, czyli katechumenat rodzinny.

Na spotkaniu nie zabrakło również księży moderatorów, którzy pomimo wielu obowiązków duszpasterskich znaleźli czas, by być razem z małżonkami i pomagać im w realizacji ich posługi. W szczególny sposób nasza uwaga skoncentrowała się na jednym z nich, na ks. Tomaszu Opalińskim, który po czterech latach zakończył kadencję moderatora krajowego Domowego Kościoła, a zwiększona liczba innych obowiązków nie pozwoliła mu na przedłużenie posługi. W związku z tym nowym moderatorem krajowym Domowego Kościoła na kolejne 2 lata został ks. Krzysztof Łapiński, dotychczasowy moderator diecezjalny DK z archidiecezji białostockiej, z Domowym Kościołem związany od 2001 roku.

Spotkania par odpowiedzialnych zwykle wiążą się z podjęciem konkretnego tematu, będącego próbą odpowiedzi na rozpoznane znaki czasu. Podobnie było na Górze Świętej Anny, a w czasie konferencji i spotkań w grupach pochylaliśmy się nad katechumenatem rodzinnym. Jednym z naszych zadań jest tworzenie w naszych rodzinach środowiska życia wiary dla naszych dzieci, a przecież jest to zadanie napotykające na różnorodne trudności. Szukaliśmy zatem sposobów, jak pomóc rodzinom w tym zadaniu, chociaż właściwie sporo inspiracji można znaleźć w tekstach ks. Franciszka Blachnickiego sprzed 40 lat – okazało się, że to, co on nazywał zadaniem na obecny czas nic nie straciło ze swojej aktualności.

Bardzo dobrym podsumowaniem dnia okazał się pogodny wieczór. Mogliśmy trochę rozruszać ciało, ale również i ducha. Wysłuchaliśmy relacji ze spotkania par odpowiedzialnych za kręgi anglojęzyczne w Stanach Zjednoczonych, uczyliśmy się gwary śląskiej i poznawaliśmy lokalne pieśni, byliśmy świadkami, że warto dotrzymywać dawnych zobowiązań, chociażby wydawały się niemożliwe do wypełnienia, ale najbardziej przeżyliśmy czas podziękowań dla ks. Tomasza za posługę moderatora krajowego DK. Oglądając zdjęcia ilustrujące cztery lata posługi i słuchając stosownego komentarza mogliśmy sobie uświadomić, ile czasu i troski wiązało się z tym zadaniem. Dziękujemy!

Wyjeżdżając, a właściwie zjeżdżając z Góry Świętej Anny pomyśleliśmy sobie, że na takie spotkania i do takich miejsc chce się wracać. Naprawdę można się było uczyć życia rodzinnego – od św. Anny, ale też od uczestników spotkania. Bogu niech będą dzięki!

Dorota i Jacek Skowrońscy
archidiecezja gnieźnieńska

Zdjęcie zbiorowe – Karina Grytz-Jurkowska (Gość Niedzielny)
Zdjęcia cz. 1 – Dariusz Sowa (pierwsza galeria zdjęć)
Zdjęcia cz. 2 – Paweł Maciejewski (druga galeria zdjęć)

 

← Wstecz