List do wspólnot rodzinnych 141

Konspekt - IV 2016 Droga Wspólnoto! Po długiej modlitwie przy chrzcielnicy w wadowickiej świątyni św. Jan Paweł II powiedział, że „tutaj wszystko się zaczęło”. W aktualnym numerze „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”, który przekazujemy do Waszych rąk, również wracamy do tego najważniejszego w życiu chrześcijanina wydarzenia – chrztu świętego. Przeżywamy w naszej ojczyźnie jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, od którego również zaczęła się nasza państwowość. Warto więc odświeżyć sobie świadomość, czym dla

List do wspólnot rodzinnych 140

List DK-140 Droga Wspólnoto! Powoli milknie medialny zgiełk związany z synodem o rodzinie. Nadchodzi czas, by zastanowić się, co dalej. Numer „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”, który oddajemy w Wasze ręce, ma w tym pomóc. Z jednej strony zamieszczone w nim treści ukazują rzeczywistość synodu, z drugiej strony pokazują, jakie zadania czekają nas i naszą Wspólnotę w przyszłości. Zachęcamy więc do przeczytania „Znaków czasu” i do własnej refleksji nad słowami papieża

List do wspólnot rodzinnych 139

Droga Wspólnoto! Oddajemy do Waszych rąk nowy numer „Listu”. Trafia on do Was, gdy w diecezjach gromadzimy się na powakacyjnych pielgrzymkach Ruchu Światło-Życie – czasie, w którym dziękujemy Panu Bogu i ludziom za rekolekcje i dzielimy się świadectwem działania łaski Bożej w naszym życiu. Tym większa radość i wdzięczność w naszych sercach, że w tym roku po raz pierwszy rekolekcje mogły odbyć się w rozbudowanym Centralnym Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w

List do wspólnot rodzinnych 138

W poprzednim numerze wiele par posługujących w Domowym Kościele dzieliło się tym, jak w świetle punktu 32. „Zasad Domowego Kościoła” widzą cechy par odpowiedzialnych, jak doświadczają sprawdzania się tego punktu Zasad w swoim życiu. W tym numerze – niejako kontynuując ten temat – kolejne pary napisały o tym, jak w świetle punktu 30. Zasad widzą istotę zadań, stających przed podejmującymi posługę na różnych szczeblach. Jednym z zadań jest troska o materiały formacyjne – pamiętajmy o tym i korzystajmy z aktualnych wersji: prezentujemy je w

List do wspólnot rodzinnych 137

Temat bieżącego numeru „Listu”, który oddajemy do Waszych rąk, jest próbą refleksji nad słowami Założyciela oraz cechami par odpowiedzialnych zapisanymi w 32. punkcie „Zasad Domowego Kościoła”. Zachęcamy do uważnego wczytania się w treść oraz uczynienie swoistego rachunku sumienia opartego o wymienione cechy – na ile ja jestem rozmodlony/a, żyję sakramentami, dążę do życia w pełni chrześcijańskiego,… A może warto przeprowadzić dialog małżeński i wspólnie zastanowić się, czy jesteśmy małżeństwem, które