List do wspólnot rodzinnych 139

Droga Wspólnoto! Oddajemy do Waszych rąk nowy numer „Listu”. Trafia on do Was, gdy w diecezjach gromadzimy się na powakacyjnych pielgrzymkach Ruchu Światło-Życie – czasie, w którym dziękujemy Panu Bogu i ludziom za rekolekcje i dzielimy się świadectwem działania łaski Bożej w naszym życiu. Tym większa radość i wdzięczność w naszych sercach, że w tym roku po raz pierwszy rekolekcje mogły odbyć się w rozbudowanym Centralnym Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w

List do wspólnot rodzinnych 138

W poprzednim numerze wiele par posługujących w Domowym Kościele dzieliło się tym, jak w świetle punktu 32. „Zasad Domowego Kościoła” widzą cechy par odpowiedzialnych, jak doświadczają sprawdzania się tego punktu Zasad w swoim życiu. W tym numerze – niejako kontynuując ten temat – kolejne pary napisały o tym, jak w świetle punktu 30. Zasad widzą istotę zadań, stających przed podejmującymi posługę na różnych szczeblach. Jednym z zadań jest troska o materiały formacyjne – pamiętajmy o tym i korzystajmy z aktualnych wersji: prezentujemy je w

List do wspólnot rodzinnych 137

Temat bieżącego numeru „Listu”, który oddajemy do Waszych rąk, jest próbą refleksji nad słowami Założyciela oraz cechami par odpowiedzialnych zapisanymi w 32. punkcie „Zasad Domowego Kościoła”. Zachęcamy do uważnego wczytania się w treść oraz uczynienie swoistego rachunku sumienia opartego o wymienione cechy – na ile ja jestem rozmodlony/a, żyję sakramentami, dążę do życia w pełni chrześcijańskiego,… A może warto przeprowadzić dialog małżeński i wspólnie zastanowić się, czy jesteśmy małżeństwem, które