Przejdź do treści

List do wspólnot rodzinnych 137

Temat bieżącego numeru „Listu”, który oddajemy do Waszych rąk, jest próbą refleksji nad słowami Założyciela oraz cechami par odpowiedzialnych zapisanymi w 32. punkcie „Zasad Domowego Kościoła”. Zachęcamy do uważnego wczytania się w treść oraz uczynienie swoistego rachunku sumienia opartego o wymienione cechy – na ile ja jestem rozmodlony/a, żyję sakramentami, dążę do życia w pełni chrześcijańskiego,… A może warto przeprowadzić dialog małżeński i wspólnie zastanowić się, czy jesteśmy małżeństwem, które w jedności i wzajemnym zrozumieniu wspomaga się na drodze do Boga, umiejętnie kontaktuje się z innymi, jest taktowne i dyskretne, kształtuje w sobie zasadę świadomego uczestnictwa w KWC… Oby owocem przeprowadzonego dialogu była konkretna reguła życia i wynikająca z niej gorliwość w podejmowaniu posług na różnych szczeblach odpowiedzialności w Domowym Kościele. Wszak przed nami czas wyborów par filialnych w filii lubelskiej i poznańskiej, zmian par diecezjalnych i rejonowych w wielu naszych diecezjach, a później, pod koniec roku formacyjnego – także zmian par animatorskich w naszych kręgach. Niech nie zabraknie tych, którzy pragną służyć Bogu i ludziom w charyzmacie światło-życie!

137-1

137-2

List DK 137.pdf

← Wstecz