Przejdź do treści

Znaczenie rekolekcji w formacji Domowego Kościoła

Od czego zależy skuteczność metody rekolekcji?

Bardzo jasno odpowiada nam na to pytanie Założyciel Ruchu:

„Wiemy z doświadczenia, że z uczestnictwem w oazach łączy się prawie zawsze rozbudzenie życia nowego. Oaza jest właściwą oazą, czyli miejscem rozkwitu, rozwoju życia Bożego w tych konkretnych ludziach, którzy w niej uczestniczą. Wiemy jednak, że oaza jest owocna, skuteczna wówczas, gdy jest wiernie przestrzegana pewna tradycja, kiedy jest zachowywana pełnia elementów. Owocność charyzmatu oazy jest związana z formą, z pewną wiernością wobec tej formy. (…) Nie ma życia, które nie byłoby przywiązane do jakiejś konkretnej formy. I tej formy nie można dowolnie zmienić, bo wtedy powstanie coś innego, albo uschnie i nic nie powstanie”.

Więcej na temat znaczenia rekolekcji w formacji DK można znaleźć w konferencji wygłoszonej przez Elżbietę Kozyrę i Marię Różycką podczas spotkania odpowiedzialnych w Skorzeszycach:

Znaczenie rekolekcji w DK

Znaczenie rekolekcji w DK-prezentacja

← Wstecz