Droga Wspólnoto, Kolejny numer „Listu”, który oddajemy do Waszych rąk, poświęcony jest – podobnie jak poprzedni – służbie. Przeżywamy przecież rok formacyjny pod hasłem „Sługa Niepokalanej”. Poszerzamy jednak nieco nasze pole widzenia: w poprzednim numerze przyglądaliśmy się, jak służymy albo możemy lepiej służyć sobie nawzajem w małżeństwie, tym razem chcemy zachęcić Was do zmierzenia się z tym, jak służyć w rodzinie. Służbę w rodzinie różnie możemy rozumieć. Pewna kobieta uwielbiała zamęczać innych

Na jesienne DWDD zaprosił nas Kalisz. W piątkowy wieczór 17.11. zjechaliśmy do sanktuarium Św. Józefa. I to, na samym początku tych dni wspólnoty, był piękny dar Pana Boga dla nas, małżonków, którzy znamy to miejsce z corocznych pielgrzymek rodzin. Ale teraz, przygaszony kościół, niewielka grupa modlących się, rozświetlona kaplica św. Józefa i Eucharystia w niej sprawowana, pozwoliły doświadczyć niemalże intymnej bliskości z Panem Jezusem, Maryją i św. Józefem. Po Eucharystii spotkaliśmy

ORAR II st. w Irlandii

W dniach 27-30.10.2017 w ośrodku Holy Family Mission, w Kilsheelan w Irlandii odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin drugiego stopnia. Poprowadzili ją nasi drodzy goście: ksiądz Jan Mikulski oraz małżeństwo Małgorzata i Adam Kawałkowie. W rekolekcjach wzięło udział dwadzieścia jeden małżeństw z całej wyspy Irlandia. Dzieci spędziły niezwykle ciekawy czas pod okiem naszej profesjonalnej diakonii wychowawczej. Byli z nami również drodzy kapłani: ksiądz Piotr Galus, ksiądz Łukasz Przewieślik, ojciec Bartłomiej

DWDD filii krakowskiej – jesień 2017

DWDD co to takiego? Skrót DWDD oznacza Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, odbywa się dwa razy do roku: wiosną i jesienią w każdej filii. Tematem tegorocznego jesiennego DWDD było zawołanie: „Pragnę służyć”, które członkowie Ruchu Światło-Życie wypowiadają podczas uroczystego przystąpienia do Diakonii Ruchu Światło-Życie. W naszej filii jesienny DWDD rozpoczął się w miejscowości Szlachtowa i był połączony z Pielgrzymką Filii Krakowskiej do grobu Założyciela ks. Franciszka Blachnickiego w Krościenku. W piątkowy wieczór przed Najświętszym

DWDD filii lubelskiej – jesień 2017

18 listopada 2017 r. w Lublinie na Sławinku w domach zakupionych przez sługę Bożego ks. F. Blachnickiego spotkaliśmy się na DWDD filii lubelskiej. Nasz dzień wspólnoty rozpoczęliśmy jutrznią pod przewodnictwem ks. Piotra Drozda. Zawiązując wspólnotę poznawaliśmy przedstawicieli poszczególnych diecezji. W temat ,,Pragnę służyć” oraz na czym polega duchowość diakonijna bardzo żywiołowo wprowadził nas ks. Marek Andrzejuk. Natomiast świadek i bliska współpracownica ks. Blachnickiego i ks. Danielskiego z diakonii stałej na

DWDD w filii pelplińskiej – jesień 2017

Jesienne DWDD filii pelplińskiej odbyło się 18 listopada 2017 w Kościelcu w archidiecezji gnieźnieńskiej. Zgromadziło ponad 100 osób odpowiedzialnych za diakonie. Nasza filia to siedem diecezji: pelplińska, gdańska, elbląska, warmińska, bydgoska, gnieźnieńska, toruńska. Na konferencji wygłoszonej przez ks. Zenona Pipkę, moderatora filii usłyszeliśmy, że służba ma być autentyczna. Nie ma być wygodnym hasłem ani powodem do tego, by błyszczeć. Jest darem z siebie wypływającym z zażyłości z Chrystusem w Namiocie

Sesja o pilotowaniu na Litwie

W dniach 24-29 październik 2017 r. odbyła się w Szumsku na Litwie Sesja o pilotowaniu nowych kręgów. Rekolekcje przeżywaliśmy w ośrodku rekolekcyjnym w Szumsku, który znajduje się przy kościele pod wezwaniem Michała Archanioła. Były to pierwsze tego typu rekolekcje na terenie Litwy. Potrzeba ich organizacji zrodziła się w związku z coraz większym zainteresowaniem małżeństw z Litwy formacją w Domowym Kościele, a co za tym idzie większą ilością przygotowanych małżeństw do

Konkurs na znak roku 2018/19

Celem konkursu jest wyłonienie znaku roku, który powinien jednoznacznie kojarzyć się z tematem pracy rocznej w ruchu, który brzmi: Młodzi w Kościele, oraz ogólnie z Ruchem Światło-Życie. Od strony organizacyjnej za konkurs odpowiedzialne jest Wydawnictwo Światło-Życie. Do konkursu zapraszamy wszystkich członków Ruchu oraz osoby zainteresowane. Projekty wraz z krótką notatką o autorze (autorach) należy przesyłać do dnia 31 grudnia 2017 r. na adres mailowy: redakcja@wydawnictwo-oaza.pl. Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu na

Rekolekcje dla par rejonowych filii warszawskiej

W dniach 13-15 października 2017 r. spotkaliśmy się w Brańszczyku nad Bugiem, aby wspólnie z nowo powołanymi parami rejonowymi i łącznikowymi filii warszawskiej pochylić się nad zadaniami par odpowiedzialnych wypływającymi z zasad DK. W rekolekcjach uczestniczyło 26 małżeństw z archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej, płockiej, łowickiej, białostockiej, ełckiej, siedleckiej i włocławskiej. Posługę na rekolekcjach podjął ks. Andrzej Pawlak – moderator fili oraz trzy pary diecezjalne i para filialna filii warszawskiej. W dużym skupieniu,