Przejdź do treści

Biuletyn KODR 75 oraz o pogrzebach dzieci martwo urodzonych

75 nr Biuletynu Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin_marzec 2021

Ks. bp W. Śmigiel o pogrzebach dzieci martwo urodzonych

https://www.youtube.com/watch?v=aZLzPYo4gBA

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin i Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie przygotowało. „ ̇ł ”.

Kompendium uzyskało aprobatę JE bpa Wiesława Śmigla, Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, który opatrzył dokument wstępem.

Jako pomoc pastoralna dla struktur duszpasterstwa rodzin w Polsce kompendium jest odpowiedzą na posynodalną adhortację „Amoris laetitia” papieża Franciszka.

Adresatami kompendium są przede wszystkim kapłani, rodziny doświadczające śmierci dziecka nienarodzonego oraz osoby posługujące w duszpasterstwie rodzin w polskim Kościele.

Dokument określa warunki kościelnego pogrzebu i sposobów jego celebracji, a także chrześcijańskiego przeżywania w rodzinach i wspólnocie parafialnej żałoby.

Kompendium oprócz wskazań duszpasterskich dla kapłanów i rodzin zawiera informator pastoralno-liturgiczny, w którym zamieszczono dokumentację niezbędną do wyprawienia pogrzebu dziecku martwo urodzonemu wraz ze szczegółowym omówieniem organizacji pochówku w przypadku, gdy płeć dziecka została ustalona oraz gdy pozostaje niezidentyfikowana.

W informatorze zawarto teksty liturgiczne (rytuał) składające się na trzy możliwe formy sprawowania kościelnego pogrzebu dziecka nieochrzczonego, formularz mszalny, prefacje mszalne o zmarłych, czytania biblijne, psalmy responsoryjne, aklamacje przed Ewangelią, propozycje modlitwy wiernych i pieśni podczas Mszy pogrzebowej, a także propozycje nabożeństw z udziałem rodziców w żałobie, w tym również na Dzień Dziecka Utraconego.

Kompendium wieńczą dwa dokumenty: Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, traktujące o zbawieniu dzieci zmarłych bez chrztu. Publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa Św. Stanisława BM w Krakowie i jest dostępna w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin. Zapotrzebowanie na egzemplarze kompendium można zgłaszać na adres: piotr.guzdek@pro-life.pl.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

#RokRodzinyAmorisLaetitia

 

← Wstecz