Przejdź do treści
Strona główna » List do wspólnot rodzinnych 147

List do wspólnot rodzinnych 147

Droga Wspólnoto!

Minęło 30 lat od zakończenia ziemskiej pielgrzymki Założyciela naszego Ruchu, czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W tym roku formacyjnym pragniemy – zarówno przez hasło roku, jak i przez praktyczną jego realizację w konkretnych inicjatywach – przypomnieć (a dla wielu – przybliżyć) postać „Sługi Niepokalanej”, który oddał Jej do końca całe swoje życie. Z tego oddania wyrosło dzieło, w którym uczestniczymy.

„Pozwól mi w czystej i całkowicie bezinteresownej miłości wyniszczać się dla Ciebie i Twego Boskiego Syna! (…) oczyść mnie, aby stał się godnym narzędziem Twojej chwały. Ześlij na mnie oczyszczającą chłostę, wrzuć mnie do ognistego pieca cierpienia, które by wyniszczyło we mnie wszelkie odruchy miłości własnej. Okaż mi swoją miłość uderzając bez litości w to wszystko, co we mnie nie jest czyste w oczach Twoich!” – modlił się do Maryi ks. Franciszek Blachnicki. Modlitwa została wysłuchana. Ostatni etap swojego ziemskiego życia był dla Założyciela naszego Ruchu etapem trudnego i bolesnego oczyszczenia, oddania Bogu przez Niepokalaną wszystkiego, co tworzył. Kiedy z dala od Ojczyzny tworzył zręby Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Marianum w Carlsbergu, określił ten czas w swoim testamencie jako pięć najtrudniejszych lat swojego życia. Tam nie tylko oddawał swoje życie w codziennej posłudze, trosce o wcale nie tak pewny byt materialny Centrum, walce z niezrozumieniem i pomówieniami, ale dosłownie wyniszczył się do końca, tam właśnie oddając duszę Bogu, a ciało ziemi. Ziarno, które obumarło, wydało jednak plon: Marianum nie tylko przetrwało, ale dziś stanowi życia i promieniowania charyzmatem Światło-Życie. W obecnym numerze „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych” przybliżamy historię i współczesność tego miejsca.

Rok formacyjny, który przeżywamy pod hasłem „Sługa Niepokalanej” to jednak nie tylko patrzenie wstecz, by pełniej zrozumieć nasze korzenie, ale to również przyjęcie wynikających z tego konsekwencji dla naszej teraźniejszości i przyszłości. Mamy nie tylko podziwiać naszego Założyciela, ale sami oddając swoje życie Maryi stawać się Jej sługami. O tym, jak konkretnie mamy to czynić w naszych wspólnotach mówi moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marek Sędek w wywiadzie, który zamieściliśmy w tym numerze „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”. Świadectwa i relacje z życia Domowego Kościoła pokazują, że charyzmat dany nam przez Ojca Franciszka wciąż jest owocny i twórczy, oraz że pozwala przeżyć swoje życie pięknie aż do końca.

Podjęcie hasła „Sługa Niepokalanej” inspirowane jest jeszcze jedną rocznicą: 13 maja 2017 r. minęło dokładnie 100 lat od pierwszego objawienia Maryi w Fatimie. Jej wezwanie do modlitwy i nawrócenia wciąż pozostaje aktualne i stanowi dla nas „znak czasu”, pobudzający do działania. Świat wciąż potrzebuje tych, którzy jako słudzy Niepokalanej wsłuchując się w Jej orędzie podejmą posługę modlitwy i głoszenia nawrócenia.

Okazją do podejmowania tej posługi są rozpoczynające się już niedługo wakacje i związane z nimi rekolekcje wakacyjne. Oby był to czas duchowej odnowy, głębszego rozmodlenia, ale również spalania się w pięknej, wyczerpującej, ale i owocnej służbie. A po wakacjach – kolejne miesięczne spotkania w kręgach dadzą nam okazje do tego, by przypominając sobie dary, które Założyciel nazwał „wielkimi charyzmatami Ruchu”, podjąć z nowym zapałem posługę – w swojej rodzinie, wspólnocie i dla dobra całej społeczności.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK
ks. Tomasz Opaliński
moderator krajowy DK

List_DK-147