Przejdź do treści

Domowy Kościół w liczbach…

„Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali…” (Mk 6,30)

Podczas dorocznego spotkania podsumowującego rok pracy formacyjnej (relacja TUTAJ) odpowiedzialni za Domowy Kościół zebrali się, aby opowiedzieć najpierw Jezusowi, a potem sobie nawzajem, jak w minionym roku wypełnili powierzoną im misję. Oprócz obfitości owoców duchowych są też i te bardziej wymierne, a których obrazem są liczby… Same w sobie nudne i martwe, ale gdy potraktować je jako swoisty obraz, pokazują w pewnym stopniu stan wspólnoty Domowego Kościoła w jakim wchodzi ona w nowy rok formacyjny.

Skrzętnie zbierane m.in. przez pary diecezjalne dane pokazują, że pod koniec minionego roku formacyjnego istniały łącznie 4652 kręgi, z czego 473 to kręgi poza granicami Polski. Łącznie formuje się w nich 43 751 osób.

Poniższe wykresy pokazują kręgi w poszczególnych diecezjach Polski:


Pod względem etapu formacji 15% to kręgi pilotowane, a 65% zakończyło formację wg I i II roku pracy.

13% członków kręgów (5324 osoby) jest na etapie ewangelizacji i pilotowania a 7% (2757 osób) przeżyło formację podstawową.

Poza Polską najwięcej kręgów DK jest na Ukrainie, a następnie na Słowacji oraz w USA (kręgi anglojęzyczne).


Oprócz Polski, wspólnoty DK istnieją obecnie w 20 innych państwach.

 

W minionym roku formacyjnym, w Polsce zorganizowano łącznie 514 serii rekolekcji: 186 oaz, 200 krótkich rekolekcji formacyjnych oraz 128 tematycznych.

Łącznie z dziećmi oraz osobami podejmującymi różne diakonie w rekolekcjach DK w Polsce, w minionym roku formacyjnym wzięły udział 33 832 osoby.


Mimo że udział przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych to jedno ze zobowiązań, liczba małżonków, którzy wzięli udział w tegorocznych rekolekcjach stanowi zaledwie 44% wszystkich członków DK…

 

Wchodząc w kolejny rok formacyjny, który przeżywamy pod hasłem „Sługa Niepokalanej” jesteśmy na nowo posłani przez Jezusa, by „iść i głosić”, a za rok znów przedstawiciele naszych wspólnot zbiorą się razem u Niego, by zdać relację! Niech jednym ze świateł będą dla nas słowa Założyciela zacytowane również w tegorocznym liście kręgu centralnego:

Istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. A więc to, co się wiąże z pojęciami „diakonia” i „misja”. Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. Jest to postawa diakonijna (ks. F. Blachnicki).

← Wstecz