Podsumowanie pracy rocznej DK – Częstochowa

W sobotę, 12 września 2020 r. odbyło się podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Spotkaliśmy się w seminarium w Częstochowie, a nie w Kodniu, jak wcześniej zaplanowano. Wyjątkowo spotkaliśmy się na kilka godzin, a nie na cały weekend. W poczuciu wzajemnej odpowiedzialności za siebie z pokorą podjęliśmy zmienione okoliczności i reżim sanitarny. Spotkaliśmy się w gronie 150 osób: par filialnych i par diecezjalnych ze wszystkich polskich diecezji.

Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – Wadowice

Już 26 września 2020 r. odbędzie się kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W tym roku spotykamy się w Wadowicach, w mieście narodzin Jana Pawła II - jednego z patronów KWC. I to wszystko w roku świętowania Jego 100 rocznicy urodzin! Plan tegorocznego wydarzenia przedstawia się następująco: 12.00 – Zawiązanie Wspólnoty, Konferencja, Świadectwa [Kościół św. Piotra] 14:00 - Eucharystia w Bazylice Wadowickiej 16:15 - Droga Krzyżowa u Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach W dobie pandemii

Pierwszy krąg anglojęzyczny w Irlandii.

Rozsiewanie ziaren charyzmatu Pod koniec sierpnia 2020 r. mała miejsce skromna ale piękna uroczystość. Pierwszy krąg anglojęzyczny od początku rozwija się i rośnie pod opieką swojego biskupa, który w swojej diecezji (Diocese of Limerick) otworzył drogę dla Domestic Church, jak nazywamy Domowy Kościół w języku angielskim. Początki tej wspólnoty są prawdziwym dziełem Opatrzności i dowodem, że rozwoju charyzmatu nie da się odgórnie zaplanować. W roku 2018 rozpoczęły pracę dwa pierwsze kręgi anglojęzyczne

List do wspólnot rodzinnych 160

KONSPEKT SPOTKANIA - WRZESIEŃ Droga Wspólnoto, przed nami kolejny rok pracy formacyjnej. Pewnie większość z nas (jeśli nie wszyscy) zadaje sobie pytania: jaki będzie ten czas przed nami?, jak będą wyglądały miesięczne spotkania kręgu?, w jakiej formie odbędą się rekolekcje? Także w gronie członków kręgu centralnego, podczas systematycznych spotkań na zoomie, stawiamy sobie te i podobne pytania. Ufając Bożej Opatrzności, trzeba wszystko planować, a następnie z roztropnością podejmować działania kierując się dobrem

Konspekt wrześniowego spotkania.

KONSPEKT SPOTKANIA - WRZESIEŃ Po wakacyjnej przerwie, którą, jak ufamy, udało się wykorzystać na przeżycie rekolekcji domowych oraz dodatkowe spotkanie kręgu, rozpoczynamy systematyczne comiesięczne spotkania naszych kręgów. W tym roku będą one ukształtowane wokół tematu: „Dojrzałość w Chrystusie” oraz wokół osoby Założyciela Ruchu, którego setną rocznicę urodzin będziemy obchodzić 24 marca. Ponieważ „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” jest w druku, dlatego konspekt miesięcznego spotkania kręgu na wrzesień zamieszczamy na stronie internetowej.

Msza Święta za DK

Droga Wspólnoto! W pierwszą środę września, jak co miesiąc, chcemy się modlić za Domowy Kościół, w szczególności prosząc o potrzebne łaski na nowy rok formacyjny. Zapraszamy do łączności duchowej i uczestnictwa w Eucharystii w swojej parafii. Moderator krajowy, ks. Krzysztof Łapiński oraz ks. Tomasz Opaliński odprawią w tym dniu Mszę św. o godz. 18.00 – ks. Krzysztof w kościele pw. bł. Bolesławy Lament, a ks. Tomasz w kościele w Janowie.  

Msza Święta za DK w pierwszą środę miesiąca sierpnia.

Droga Wspólnoto! Jak w każdą pierwszą środę miesiąca, tak i w sierpniu, chcemy się modlić za Domowy Kościół, w szczególności prosząc o owoce rekolekcji domowych. Zapraszamy do łączności duchowej i uczestnictwa w Eucharystii w swojej parafii. Moderator krajowy, ks. Krzysztof Łapiński odprawi Mszę św. w kaplicy seminaryjnej w Białymstoku, a ks. Tomasz Opaliński w Janowie o godz. 18.00.

Msza Święta za DK w pierwszą środę miesiąca

Droga Wspólnoto! Jak w każdą pierwszą środę miesiąca, tak i w lipcu, chcemy się modlić za Domowy Kościół, w szczególności dziękując za miniony rok formacyjny i prosząc o owoce rekolekcji domowych. Zapraszamy do łączności duchowej i uczestnictwa w Eucharystii w swojej parafii. Moderator krajowy, ks. Krzysztof Łapiński oraz ks. Tomasz Opaliński odprawią Mszę Święta o godz. 18.00; ks. Krzysztof w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku, a ks. Tomasz w Janowie.

Rekolekcje domowe

Droga Wspólnoto! U progu wakacyjnego czasu, wsłuchując się w słowa papieża Franciszka skierowane podczas ostatniej audiencji środowej do Polaków: „(…) wchodzimy w okres wakacji. Pomimo wszystkich środków bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem zarażenia koronawirusem, niech to będzie spokojny czas odpoczynku, korzystania z piękna natury i umacniania więzi z ludźmi i z Bogiem. Idąc za przykładem Dawida, módlmy się do Pana w chwilach dobrych i złych, i chwalmy Go za każdą łaskę, jaką otrzymujemy