Przejdź do treści

 

„Zasady Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie” zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski 11 czerwca 2021 r.

https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/zasady-domowego-kosciola-1051.html

 

https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/sluze-wiec-jestem–1052.html

„Służę, więc jestem” – te słowa ks. Franciszka Blachnickiego zapraszają nas do podejmowania służby wobec Boga i ludzi. Te słowa wskazują także na to, co powinno być owocem formacji podejmowanej w Ruchu Światło-Życie. Chrystus Sługa, Służebnica Pańska, diakonia, posługa – kto z nas na drodze formacji nie spotkał się z tymi określeniami? Dla ilu z nas stały się one radosnym zaproszeniem do tego, by stać się bezinteresownym darem z siebie dla drugich? Kogo zachęciły do rachunku sumienia z pełnionej posługi podczas rekolekcji czy pracy w ciągu roku?

Niech tych kilka myśli wyjętych z listów kręgu centralnego z lat 2015–2021 będzie zaproszeniem do refleksji nad tematem służby. Pomocą w tym mogą być także zamieszczone zdjęcia, związane przede wszystkim z Centralnym Domem Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Krościenku, przy ul. Jagiellońskiej 100, oraz z Centrum Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce, czyli z miejscami, gdzie pojęcie służby jest szczególnie zakorzenione i niezmiernie wyraźnie przekładane na praktykę życia wspólnotowego.

Trwając w macierzystym kręgu od 26 lat, uczestnicząc w życiu Ruchu w diecezji i posługując w Domowym Kościele jako para diecezjalna, filialna, a od 2015 krajowa, doświadczyliśmy bardzo mocno piękna i wartości służby we wspólnocie. Spotkaliśmy osoby całym sercem i wszystkimi siłami zaangażowane w posługę na rzecz Ruchu, parafii, wspólnoty. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to doświadczenie, które stało się naszym udziałem i z przekonaniem potwierdzamy: „jestem, gdy służę – służę, więc jestem”.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła
w latach 2015–2021

 

← Wstecz