Msza św. za DK

Droga Wspólnoto! W pierwszą środę kwietnia, jak co miesiąc, chcemy się modlić za Domowy Kościół. Zapraszamy do łączności duchowej i uczestnictwa w Eucharystii w swojej parafii. Moderator krajowy, ks. Krzysztof Łapiński odprawi Mszę Świętą w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.

Triduum Paschalne 2021 – życzenia

"Cała ludzkość pogrążona jest w ciemnej nocy. I oto zajaśniało światło nowego życia: Chrystus powstał z grobu! Chrystus zmartwychwstał i odtąd to światło już nie gaśnie, ale rozszerza się. Odtąd już nie ma nocy, ale jest zwycięskie światło nowego życia w nas, światło, które nas prowadzi do pełni życia i światła wiecznego”. (ks. Franciszek Blachnicki) Zanurzeni w radości paschalnej życzymy owocnego czerpania ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Niech Ten, który jest źródłem życia oraz światłem oświecającym

Życzenia dla Kapłanów 2021

„Duchowość chrystologiczna kapłanów-moderatorów Ruchu Światlo-Życie cechuje się przede wszystkim postawieniem w centrum obrazu Chrystusa Sługi, Chrystusa, który przychodzi po to, aby służyć, który istnieje dla Ojca i dla nas, ludzi, jako oddający siebie. Nasza kapłańska egzystencja tu się musi coraz bardziej utożsamiać z proegzystencją Chrystusa”. (ks. F. Blachnicki, Posłani w duchu Chrystusa Sługi) Drogie Osoby żyjące Sakramentem Święceń! Dziękując za Waszą posługę na rzecz małżeństw i rodzin, życzymy ciągłego odkrywania i podążania za

Z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ukazała się książeczka z wypowiedziami Założyciela na temat małżeństwa i rodziny. Niechaj poniższe myśli ks. F. Blachnickiego pomogą zrozumieć jego spojrzenie na rodzinę i na Domowy Kościół, rodzinną gałąź wspólnoty, której poświęcił swe życie. https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/k/.html    

„W obliczu miłości” – droga krzyżowa z ks. Franciszkiem Blachnickim

Zapraszamy do modlitwy rozważaniami drogi krzyżowej w oparciu o teksty sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wybór i opracowanie: Maria Różycka (tekst drogi krzyżowej był opublikowany w książce “Droga rozeznawania duchów” wydanej przez Wydawnictwo Światło-Życie) Czytają członkinie INMK Śpiew: Zuzanna Rataj Montaż: Kacper Krzywoń (za stroną: inmk.org.pl )

Fragmenty 145 Listu DK o ks. F. Blachnickim – TESTAMENT

5-Testament W dniu 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego (24 marca 1921) udostępniamy ostatnią część archiwalnego numeru 145. „Listu DK” Życzymy wszystkim, aby charyzmat Założyciela, był jak najlepiej znany i wprowadzany w życie członków Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie. Katarzyna i Paweł Maciejewscy para krajowa DK