Przejdź do treści
Strona główna » List kręgu centralnego 2007/08 – Hierarchia spotkań w DK

List kręgu centralnego 2007/08 – Hierarchia spotkań w DK

List ten został w maju 2007 skierowany do par diecezjalnych, a za ich pośrednictwem do odpowiedzialnych DK w diecezjach. Dzisiaj publikujemy ten list, zachęcając wszystkich uczestników Domowego Kościoła do zapoznania się z jego treścią.

Krościenko, 3 maja 2007 r.

Kochani,

Krąg Centralny od wielu lat na przełomie kwietnia i maja spotyka się w Krościenku, gdzie przeżywa krótkie rekolekcje oraz podejmuje prace nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi kolejnego roku pracy formacyjnej.

Odczytując na nowo zamysł Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego wobec rodzin postanowiliśmy dzielić się owocami swojej pracy w formie listu skierowanego do wszystkich odpowiedzialnych za DK małżeństw i księży moderatorów.

Zgodnie z p. 23 Zasad DK, „odpowiedzialność za DK spoczywa na Diakonii Domowego Kościoła (DDK), która na poszczególnych szczeblach struktury (kręgu, rejonu, diecezji, filii, kraju) podejmuje posługę na rzecz zachowania charyzmatu i jedności DK oraz odpowiada za formację”. Z tych słów odczytujemy wezwanie do tego, byśmy wszyscy (nie tylko Krąg Centralny) troszczyli się o wierność charyzmatowi.

Pragniemy przypomnieć, że celem formacyjnym w DK jest umocnienie rodziny poprzez pogłębianie duchowości małżeńskiej i troskę o stworzenie właściwego środowiska dla wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. W DK rodzina jest podstawowym miejscem formacji. Krąg zaś jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne. „Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu” (Zasady DK, p. 14)

W hierarchii ważności spotkań następnymi są cztery Dni Wspólnoty (rejonowe lub diecezjalne) przeżywane w ramach DK lub całego Ruchu Światło-Życie. Celem ich jest przeżycie daru jedności w Duchu Świętym w całej wspólnocie Kościoła. „Z założenia mają to być dni odnowienia przeżycia oazy rekolekcyjnej, gdzie akcent ma spoczywać na przeżyciu wspólnoty w modlitwie, łamaniu się chlebem Słowa Bożego i Eucharystii, dawaniu świadectwa i przeżywaniu radości w Duchu Świętym” (Komunikat na dzień wspólnoty, 5 X 1981 r.). Propozycje ukształtowania poszczególnych punktów programu podane są w materiałach na Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie opracowywanych na każdy rok formacyjny przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii. Aby umożliwić rodzicom pełne uczestnictwo we wszystkich punktach programu dobrze jest zapewnić opiekę dzieciom.

Małżeństwa pełniące posługi na poszczególnych szczeblach uczestniczą odpowiednio w spotkaniach kręgu rejonowego i diecezjalnego (do czterech spotkań w roku). Mają one zasadniczo strukturę spotkania miesięcznego kręgu. Dzielenie się życiem dotyczy pełnionej przez każdą z par posługi (w kręgu, rejonie, diecezji). Część modlitewnapowinna obejmować dzielenie się Ewangelią (tekst do dzielenia można dobrać odpowiednio do tematu spotkania, okresu liturgicznego itp.) oraz rozważanie tajemnicy Różańca. W części formacyjnej dzielenie się realizacją zobowiązań dotyczy zadań wynikających z pełnionej posługi na poszczególnych szczeblach. Można tu odnieść się do zadań par odpowiedzialnych wyszczególnionych w p. 31 Zasad DK. Temat formacyjny dobiera para odpowiedzialna za dane spotkanie w konsultacji z księdzem moderatorem DK (rejonowym lub diecezjalnym) według aktualnych potrzeb kręgu lub korzystając z propozycji podanych w materiałach opracowywanych przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii na dany rok formacyjny. Całe spotkanie, jak każde spotkanie kręgu, nie powinno trwać dłużej niż 3 godziny.

Pary zaangażowane w poszczególnych diakoniach Ruchu biorą udział w odpowiednich spotkaniach diakonijnych, z których ważną rolę odgrywają Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD), organizowane w poszczególnych filiach (por. Zasady DK, p. 35). „Raz w roku odbywa się spotkanie odpowiedzialnych DK podsumowujące roczna pracę ruchu i programujące pracę na kolejny rok. Biorą w nim udział członkowie kręgu centralnego, pary diecezjalne i księża moderatorzy diecezjalni DK. (.)” (Zasady DK p. 36). „Okazją do spotkań całego DK są również spotkania opłatkowe oraz pielgrzymka rodzin do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu” (Zasady DK, p. 36), a także Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.

Uczestnictwo w innych spotkaniach organizowanych w rejonie czy diecezji pozostawiamy do osobistej decyzji małżonków. Prosimy o rozwagę w planowaniu rocznej pracy w diecezjach i rejonach, pamiętając o dobru wszystkich powierzonych nam rodzin. Pomagajmy im w realizowaniu powołania małżeńskiego i rodzinnego nie mnożąc dodatkowych spotkań i inicjatyw.

Dla ułatwienia planowania pracy rocznej podajemy terminy spotkań DK w przyszłym roku formacyjnym 2007/08:

14-16 IX 2007 Podsumowanie pracy rocznej 2006/07 – Wrocław
18-20 I 2008 Spotkanie opłatkowe DK
5 IV 2008 Pielgrzymka DK do Kalisza
13-14 IX 2008 Podsumowanie pracy rocznej 2007/08

Szczegóły dotyczące tych spotkań (miejsca, program itp.) będą podane w późniejszym terminie.

Pary diecezjalne prosimy o przekazanie tego listu do każdego rejonu w Waszych diecezjach.

Polecamy Was opiece Maryi Królowej Polski i wstawiennictwu Sługi Bożego, Ks. Franciszka Blachnickiego.

W imieniu Centralnej Diakonii Domowego Kościoła

Jolanta i Mirosław Słobodowie
Para Krajowa Domowego Kościoła

Ks. Andrzej Wachowicz
Moderator Krajowy Domowego Kościoła