Przejdź do treści

Audycje dla małżonków i rodziców

IMG_1980
Redaktorzy Elżbieta i Lech Polakiewiczowie

w Radiu Maryja we wtorki o 21:30

05.10 Towarzyszenie małżonkowi w cierpieniu i śmierci.

Tomasz Kania, współtwórca Katolickiego Radia Londyn (www.krlradio.com) i projektu Misja 52 – z inspirującymi zadaniami dla małżonków.

12.10 Od wulgaryzacji mowy do upadku obyczajów.

Małorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizatori prelegent sympozjów n/t przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych z mężem Markiem

19.10 Biblia – instrukcją szczęścia w małżeństwie

Domonik Chmielewski, salezjanin

26.10 Moc w słabości się doskonali.

Ewa Grodzka, pedagog, prezes Stowarzyszenia Dobry Moment dla kobiet z mężem Wojciechem, liderem męskiej wspólnoty Wojownicy Maryi, prezesem Stowarzyszenia Odnowa Rodzin

Łukasz Kisielewski moderator diecezjalny Domowego Kościoła, dyr. Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Białostockiej Kurii Metropolitalnej, wicedyr. ds. wychowawczych Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku

02.11 Świętych obcowanie.

Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścowych

09.11 Wpływ muzyki na rozwój dziecka w okresie przed i po urodzeniu

Katarzyna Szewczyk dr sztuk muzycznych, muzyk, logopeda, związana z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, wykładowca akademicki również w WSD w Bydgoszczy

Anna Antonina Nogaj, dr psychologii muzyki, wykładowca akademicki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydg. wizytator ds.poradnictwa psychologiczno -pedagogicznego w Centrum Edukacji Artystycznej w W-wie, skrzypaczka i wiceprezes Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”

16.11 Leśna szkoła służby – Harcerstwo Katolickie.

hm.Jakub Siekierzyński, szef Centrum Rozwoju Skautów Europy, hm.Aleksandra Olechowska, członek rady naczelnej Skautów Europy, hm.Robert Nuszkiewicz, szczepowy, zaangażował się w skauting jako rodzic hm. Magdalena Wójcik, drużynowa

23.11 Od cichych dni się zaczyna…

Monika Zając, doradca życia rodzinnego, Renata i Józef Nowakowie, odpowiedzialni za Domowy Kościół w diec. lubelskiej, ks.dr Jacek Sereda duszpasterz rodzin diec. siedleckiej

30.11 Z Maryją w małżeństwie

ks.Sławomir Kostrzewa, medioznawca,  prowadzi kanał naYT: RCTV, Elżbieta (psycholog) i Benon (świecki ewangelizator) Wylegała

07.12 Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Kiedy gniew jest grzechem?

Urszula Kłusek, pallotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek o tematyce religijnej i wychowawczej

14.12 Adopcja.

Zofia Dłutek dyr. Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie,

21.12 Czas przebaczenia i pojednania

Marek Borowski, pallotyn, administrator Prowincji Poznańskiej p/w Zwiastowania Pańskiego, od wielu lat moderator Domowego Kościoła

28.12 Radość spotkania

Iga i Konrad Grzybowscy, założyciele Fundacji Ster na Miłość, zaangażowani w Ruch Czystych Serc Małżeństw

04.01 Nowe spojrzenie na Boga i siebie. Psalmy w modlitwie małżeńskiej.

Anna Maria Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania

Audycje dla małżonków i rodziców:

– na FACEBOOK’u  https://www.facebook.com/dlamalzonkowirodzicow/?fref=ts

– archiwalne na stronie  www.radiomaryja.pl   pod zakładką audycje dla małżonków