Przejdź do treści

Życzenia Odpowiedzialnej głównej INMK

„Pan rzuca nam wyzwanie i w czasie burzy zaprasza nas do rozbudzenia i uaktywnienia solidarności i nadziei zdolnych nadać trwałość, wsparcie i znaczenie tym godzinom, w których wszystko wydaje się tonąć. Pan budzi się, aby rozbudzić i ożywić naszą wiarę paschalną. Mamy kotwicę: w Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni.
Mamy ster: w Jego krzyżu zostaliśmy odkupieni.
Mamy nadzieję: w Jego krzyżu zostaliśmy uzdrowieni i ogarnięci, aby nic i nikt nas nie oddzielił od Jego odkupieńczej miłości.
Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy,  po raz kolejny posłuchajmy wieści, która nas zbawia: On zmartwychwstał i żyje obok nas.
Pan nas wzywa ze swego krzyża do odkrycia na nowo życia, które nas czeka,
do spojrzenia na tych, którzy nas potrzebują, aby umocnić, rozpoznać i pobudzić łaskę, która jest w nas.
Nie gaśmy knotka o nikłym płomieniu (por. Iz 42,3), który nigdy nie słabnie, i pozwólmy, aby na nowo rozpalił nadzieję.
(Papież Franciszek, 27 marca 2020)
,,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie’’. J 11,25Drodzy Wszyscy żyjący charyzmatem Ruchu Światło-Życie!

W te szczególne święta Wielkanocne razem z członkiniami INMK życzę, aby spotkanie z Panem Zmartwychwstałym przyniosło nowe światło na konkretne życie każdego z nas i napełniło serca odwagą poddania się paschalnej przemianie, która prowadzi do pełni życia.
Niech Zmartwychwstały Jezus, mimo zamkniętych z konieczności drzwi naszych domów, nawiedzi każdego z darem nadziei, pokoju i radości.

Jolanta Szpilarewicz
Odpowiedzialna główna
Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła

Krościenko, Triduum Paschalne 2020

← Wstecz