Przejdź do treści

XX pielgrzymka DK do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W sobotę 20 maja br. nasza wspólnota (około dwóch tysięcy osób) znów spotkała się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu na dorocznej XX pielgrzymce Domowego Kościoła, która tym razem odbyła się pod hasłem „Ksiądz Franciszek Blachnicki – sługa Niepokalanej”. Pisząc „znów” mam na myśli nie tylko cykliczność tych pielgrzymek, ale i powrót do tego miejsca po rocznej przerwie. W ubiegłym roku bowiem, w związku z 1050. rocznicą chrztu Polski, wraz z innymi wspólnotami, braliśmy udział w uroczystościach zorganizowanych na stadionie w Poznaniu.

Kaliską pielgrzymkę rozpoczęliśmy o godz. 11.30 od zawiązania wspólnoty. Prowadzący ten punkt programu Kasia i Paweł Maciejewscy, para krajowa DK, powitali serdecznie wszystkich przybyłych, a zwłaszcza moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie – ks. Marka Sędka, moderatora krajowego Domowego Kościoła – ks. Tomasza Opalińskiego, odpowiedzialną główną INMK – panią Jolantę Szpilarewicz, kustosza kaliskiego sanktuarium – ks. Jacka Plotę, a także przekazali pozdrowienia od abp. Adama Szala, który nie mógł przybyć ze względów zdrowotnych. Wspomnieli też Zosię i Eugeniusza Bednarzów, którzy po wizycie papieża Jana Pawła II w Kaliszu (4 czerwca 1997 r.) podjęli inicjatywę organizowania tu corocznych ogólnopolskich spotkań rodzin DK.

Nawiązując do hasła „Ksiądz Franciszek Blachnicki – sługa Niepokalanej” Moderator Generalny przypomniał, że służba nadaje sens życiu każdego człowieka, sprawia, że wiemy, po co jesteśmy – że nie tylko dla siebie. Natomiast p. Jolanta Szpilarewicz, wspominając wydarzenia z życia Założyciela, ukazywała jego dojrzewanie duchowe nierozerwalnie związane z kultem Niepokalanej, którego efektem był nie tylko złożony przed święceniami diakonatu akt osobistego oddania się Maryi, ale także pełne pokory i ufności stwierdzenie, że gdyby Niepokalana zażądała od niego zniszczenia wszystkich jego działań i dokonań, on z całych sił pomagałby Jej w ich unicestwieniu.

Po tym wystąpieniu przyszła kolej na nabożeństwo maryjne, poprowadzone przez ks. Tomasza Opalińskiego. Miało ono charakter medytacji modlitewnej, w której śpiewy przeplatały się z fragmentami tekstów ks. Blachnickiego (czytanych przez Marysię Różycką), uwielbiających Pannę Świętą. Tajemnica różańca z dopowiedzeniami (były nimi fragmenty owych tekstów) zakończyła ten punkt programu, który przez swój modlitewny charakter wprowadził nas w istotę służby. Mocno wybrzmiały słowa ks. Blachnickiego: „Panno Święta! Dozwól mi, abym stanął na samym dnie mojej nędzy, gdzie nie dosięgnie mnie już żaden okruch pychy i upodobania w sobie. Ja sam z siebie nie potrafię uczynić nic dobrego. Dozwól mi być Twoim jedynie niewolnikiem. Wybaw mnie z tych strasznych więzów miłości własnej. Co za okrutna niewola: nie móc uwolnić się od siebie! Niepokalana Jutrzenko Wolności! Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często żyję jeszcze dla siebie. Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu w przyjmowaniu krzyża, do życia dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość. Daj, abym zawsze pamiętał, że jedynym i największym moim wrogiem jest moja samowola”. Te słowa mocno zapadły w nasze serca. Jeśli naprawdę czujemy się duchowymi dziećmi ojca Franciszka, musimy je realizować w naszych rodzinach.

O 16.30 w sanktuarium rozpoczęła się Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ordynariusza kaliskiego bp. Edwarda Janiaka. Zadziwiające, jak słowa czytań z dnia (Dz 16,1-10, Ps 100,1-2.3.4ab-5, J 15,18-21) harmonizowały z treściami rozważanymi na nabożeństwie maryjnym. Zwrócił na to uwagę w homilii ks. Michał Pacyna, moderator diecezjalny DK w diecezji kaliskiej, który powiedział, że stajemy przed Panem z dziękczynieniem, gdy udajemy się na pielgrzymkę, na spotkanie kręgu, do naszych codziennych obowiązków. Może to dziwnie brzmi, że Duch Święty czegoś zabrania Apostołom, lecz przecież zabraniając jednego, jednocześnie kieruje gdzie indziej. Fascynująca jest wrażliwość św. Pawła na to Boże nakłanianie. Potrzebujemy tego samego, by nie iść niewłaściwą drogą. Tu nie chodzi o wybór między dobrem a złem, ale między dobrem, a tym, co może być jeszcze lepsze. Ks. Michał zadał kilka pytań, na które powinniśmy dać odpowiedź. Na ile potrafię zrezygnować z własnych dążeń, przyjąć decyzję, której realizacji ktoś lub coś mi zabrania? Czy wierzę, że w perspektywie tej rezygnacji jest większe dobro? Jeśli tak, wtedy w sercu jest pokój, zaufanie, nawet radość. Jeśli nie, jest bunt, złość, żal. Takie sytuacje występują i w życiu małżonków. Na ile potrafię posłuchać męża/żony i przyjąć ich decyzje? Ale trzeba pamiętać, że umiejętność ta zaczyna się od wsłuchiwania się w głos Pana Boga. Im uważniej Go słuchamy, tym bardziej otwieramy się na przyjęcie Jego woli, tym bardziej jesteśmy posyłani do szerszych kręgów, do innych ludzi. Św. Paweł nie dał się zatrzymać. Zawsze szedł tam, gdzie Bóg go posyłał. Nigdy nie szedł sam, zawsze miał oparcie we wspólnocie. Niech z nami będzie tak samo. Umiejmy być otwarci na świat, który jest zimny i zamknięty, nieprzyjazny, ale jest też mocno poraniony i potrzebujący naszego świadectwa, że można żyć inaczej, piękniej, bo z Bogiem.

Po Eucharystii para krajowa dokonała aktu zawierzenia małżeństw i rodzin oraz całego Domowego Kościoła św. Józefowi. I gdy wydawało się, że jest to już zakończenie spotkania, bp Edward Janiak opowiedział nam o swoim spotkaniu z ojcem Blachnickim, którego odebrał jako wspaniałego człowieka, pełnego charyzmatu i delikatności, o którym mówiono: „To szaleniec, on chce cały świat nawrócić”. – Patrząc na was – kontynuował bp Janiak – mam nadzieję, że patrzę na zakwas, który zmieni całe ciasto tak, że nie będzie w nim zakalca. Wy jesteście Kościołem, żywym Kościołem. Rodzina jest najświętszym miejscem na świecie. Ukochani, dziękuję wam! Umacniajcie się w wierze idąc do tego świata, a ja na tę drogę was błogosławię”.

Z jak ogromnym bogactwem wróciliśmy do naszych domów! Obyśmy tylko potrafili je właściwie spożytkować.

Ewa Krakowczyk
DK archidiecezja katowicka

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć: http://swidnica.gosc.pl/doc/3908392.Ogolnopolska-pielgrzymka-Domowego-Kosciola-po-raz-20-u-sw-Jozefa

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/xx-pielgrzymka-rodzin-domowego-kosciola

 

← Wstecz