Przejdź do treści
Strona główna » Sesja o pilotowaniu nowych kręgów DK – Hodyszewo

Sesja o pilotowaniu nowych kręgów DK – Hodyszewo

Nasz „kurs pilotów”

W dniach 09 – 14 listopada w Hodyszewie uczestniczyliśmy w sesji o pilotowaniu nowych kręgów. Choć nie tyle uczestniczyliśmy, co głęboko i pięknie przeżyliśmy. Był to dla nas święty czas dany nam od Miłującego Boga. Doświadczyliśmy głębokiego zjednoczenia wspólnoty, która wskazuje na Chrystusa, prowadzi do Chrystusa i jest prowadzona przez Chrystusa.

Jechaliśmy z nastawieniem odbycia sesji, która w naszym wyobrażeniu miała mieć formę warsztatową, przygotowującą nas do posługi pary pilotującej. Spotkało nas miłe zaskoczenia, ponieważ już przy powitaniu przez parę prowadzącą Grażynę i Romana Strug, dowiedzieliśmy się, że będziemy przeżywać rekolekcje.

Tematyka konferencji była ukierunkowana na ugruntowanie wiedzy o drodze formacji, metodach i środkach pilotażu, posłudze pary pilotującej i kapłana – opiekuna duchowego. Treści te rozbudziły w nas poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, ale i gotowości do podejmowania służby.

W czasie Namiotu Spotkania Pan przychodził w Słowie, które umacniało nas i rozświetlało naszą drogę w dążeniu do wypełniania Jego woli, do umacniania jedności małżeńskiej i służenia we wspólnocie. Pan Bóg oczekuje od nas współpracy z Jego łaską, wzywa nas, abyśmy wykorzystywali dary i zdolności, jakimi nas obdarzył. On nas wybrał i powołał, a my mamy dać się Mu poprowadzić. Zaufać całkowicie.

W codziennej Eucharystii, modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy uwielbiać Boga, oddawać Mu chwałę, dziękować i prosić o potrzebne łaski.

Jednym z ważnych momentów było spotkanie z siostrą Jadwigą Skudro. Niezwykłe było to, w jaki sposób Grażyna i Roman dzielili się jej misją i wkładem w rozwój Domowego Kościoła. Poczuliśmy, że jest pośród nas obecna i wspiera nas „z góry” (i nie daje nam spokoju).

Marta i Wojciech

 

9-14 listopada Hodyszewo- Sesja o pilotowaniu nowych kręgów.

W ten długi listopadowy weekend Pan Bóg przywiódł nas do Hodyszewa, miejsca uświęconego przez Matkę Bożą Pojednania. Tuż obok piękny ośrodek rekolekcyjny ,,Ojczyzna”, w którym spędziliśmy ten czas ze swoją rodziną (dwiema córkami) i rodziną Domowego Kościoła.

Jesteśmy już w trakcie posługi pilotowania nowego kręgu, i w tym czasie Pan zdjął z nas wszystkie obawy i lęki związane z tą posługą. Para prowadząca przedstawiła nam żywe świadectwo spotkania na swojej drodze życia siostry Jadwigi Skudro, której wielką troską było zakładanie nowych kręgów i formowanie się małżeństw w Domowym Kościele. To świadectwo przeniknęło nasze serca i spowodowało, że z radością chcemy to przekazywać innym, bo sami wiemy jakim przywilejem dla małżeństwa jest formowanie się w Domowym Kościele. Jesteśmy pod wrażeniem jak Pan Bóg działa przez swoje słowo i postawę osób prowadzących rekolekcje, czyli takt, pokorę, cichość, uśmiech i cierpliwość.  Ten czas był również dziękczynieniem za pojednanie w rodzinie, o które prosiliśmy rok wcześniej w tym miejscu.

Chwała Panu.

Anna i Paweł Złotkowscy

 

W dniach 9-14.11.2021 r przeżywaliśmy rekolekcje ,,Sesję o pilotowaniu nowych kręgów” w Hodyszewie, organizowaną przez diecezję drohiczyńską. Już pierwszego dnia podczas Namiotu Spotkania Jezus pokazał nam, że idziemy dobrą drogą, drogą którą ON sam nam wskazuje. Każde spotkanie z naszym Panem w Słowie Bożym, było zapewnieniem o Jego trosce i ogromnej miłości względem nas. Umocnieni modlitwą na Jutrzni i codzienną Eucharystią mogliśmy w pełni czerpać z tego świętego czasu rekolekcji. Para prowadząca sesję- Grażyna i Roman Strugowie- z wielkim zaangażowaniem i oddaniem przekazywali nam treści związane z naszą drogą formacji w ruchu, posługą pary pilotującej, czy znajomością zasad DK.

W czasie spotkań kręgu mieliśmy czas, by podzielić się różnymi doświadczeniami z innymi małżeństwami z okresu naszego pilotażu, naszymi oczekiwaniami, co do tej posługi, czy też obawami, jakie rodzą się w naszych sercach. Ciekawym doświadczeniem było poznanie okresu w Ruchu bez posługi par pilotujących i w jaki sposób sobie wtedy radzono.

Nad naszymi spotkaniami w kręgu czuwali małżonkowie- Beata i Jarosław Bernatowicz. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to nasz wzór pary odpowiedzialnej za krąg. Zauroczyli nas swoją służbą, życzliwością, cierpliwością oraz jednością małżeńską, którą dało się zauważyć w wielu momentach.

Pamięcią wracamy do wieczoru poświęconego pamięci s. Jadwidze Skudro, który poprowadzili Grażyna i Roman Strugowie. Siedzieliśmy zasłuchani w opowieść o niezwykłej kobiecie, ,,matce” Domowego Kościoła. Sposób, w jaki przybliżyli nam tę postać, tak ważną dla całego Ruchu Światło-Życie, był niezwykły. Mogliśmy usłyszeć o Jej wyjątkowym poczuciu humoru, duchowości, zapale do pracy i ciągłej troski o nowo powstające kręgi. Wywarło to  na nas ogromne wrażenie. Państwo Strugowie przybliżyli nam także sylwetkę Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Ten wieczór na zawsze zostanie w naszej pamięci i w sercach. Zrodziło się w nas pragnienie, by na nowo odkryć charyzmat Domowego Kościoła i całego Ruchu, by móc świadczyć innym małżonkom, czym on dla nas jest, jak jest cenny i ważny.

Głęboko przeżyliśmy modlitwę małżeńską przed Najświętszym Sakramentem. Był to czas dziękczynienia za współmałżonka, za jego dary, za wszelkie dobro, wzajemną miłość oraz za łaskę Sakramentu Małżeństwa. Prosiliśmy Chrystusa o łaskę wzrastania w jedności małżeńskiej. Czujemy, że tego nam potrzeba najbardziej, by móc wejść na drogę tak pięknej, a zarazem trudnej posługi.

Jesteśmy przekonani, że gdy przyjdzie czas i Pan Bóg powoła nas do pilotowania nowego kręgu, będziemy gotowi. Otrzymaliśmy mocny fundament, na którym z pomocą łaski Bożej  będziemy budować ,,nowy dom”, jakim jest nowy krąg. Za wszelkie dobro, posługę kapłanów oraz  wszystkich ludzi, których mogliśmy tam poznać, Bogu niech będą dzięki.  Chwała Panu!

Jola i Jarek Polak

diecezja łomżyńska