Przejdź do treści
Strona główna » DIAKONIJNE CENTRUM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

DIAKONIJNE CENTRUM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

XXIV Sympozjum Koinonia (Porszewice, 6-8 października 2015) stanowi kontynuację spotkań odbywających się od 1977 roku z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Koncentrowały się one wokół różnych aspektów posoborowego modelu parafii opartego o jej wymiar ewangelizacyjno-inicjacyjny. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji.

Wymaga to pogłębienia zagadnienia diakonii parafialnej zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjalnych. Dlatego istnieje też potrzeba wspierania się w rozwoju posługiwania wspólnotowego przez grono osób zaangażowanych w odnowę parafii – przede wszystkim proboszczów. W tym roku chcemy poddać refleksji kształt i funkcjonowanie diakonijnego centrum wspólnoty parafialnej.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy duchownych oraz ich świeckich współpracowników zainteresowanych tematyką budowania wspólnoty parafialnej.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

Sekretariat Sympozjum KOINONIA
Centrum Światło-Życie
ul. Ks. Blachnickiego 2 34-450 Krościenko n. D.
sekretariat@oaza.pl
18 262 32 35

 

Adres: Porszewice 24C, 95-200 Pabianice
GPS: 51.720954, 19.297517

http://uroczyskoporszewice.pl/kontakt/

 

Szczegółowy program, adres do zgłoszeń i opis dojazdu także w  ulotce do pobrania. ulotka.pdf

PROGRAM

6 X 2015 – wtorek

 • 1330 – Obiad
 • 1500 – Modlitwa popołudniowa
 • 1515 – Wprowadzenie: Diakonijne centrum wspólnoty parafialnej – ks. dr Marek Sędek – moderator generalny Ruchu Światło-Życie
 • 1530 – Diakonia w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego – p. dr hab. Marek Marczewski (Lublin)
 • 1615 – Kawa

Wypowiedzi proboszczów

 • 1645 – 1) Rada duszpasterska a diakonia wspólnoty parafialnej
 • 1705 – 2) Liderzy grup działających w parafii a diakonia wspólnoty parafialnej
 • 1725 – dyskusja
 • 1800 – Kolacja
 • 1930 – Eucharystia z nieszporami – bp Ireneusz Pękalski

7 X 2015 – środa

 •   730 – Jutrznia
 •   800 – Śniadanie
 •   845 – Modlitwa przedpołudniowa
 •   900 – Wspólnota diakonii w Centrum Światło-Życie w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego – ks. Jarosław Gąsiorek (Gwardijsk – Ukraina)

Wypowiedzi proboszczów:

 •   945 – 1) Wspólnota diakonijna kapłanów pracujących w parafii
 • 1005 – 2) Wspólnota diakonijna kapłanów ze świeckimi w parafii
 • 1025 – 3) Plebania czy dom parafialny – przestrzeń dla funkcjonowania wspólnoty diakonijnej w parafii
 • 1045 – W grupach – wymiana doświadczeń uczestników sympozjum wg podanych pytań
 • 1145 – Przygotowanie do liturgii
 • 1215 – Eucharystia
 • 1330 – Obiad, spacer
 • 1600 – Relacja z grup. Dyskusja plenarna
 • 1800 – Nieszpory
 • 1830 – Kolacja
 • 1930 – Wieczór wspomnień o proboszczach i diakonii parafii

8 X 2015 – czwartek

 •   730 – Eucharystia z jutrznią
 •   845 – Śniadanie
 •   930 – Modlitwa przedpołudniowa
 •   945 – Ankieta – tematy na następne spotkania – zespół KOINONIA
 • 1030 – Podsumowanie
 • 1130 – Zakończenie Sympozjum i komunikaty
 • 1145 – Obiad