Przejdź do treści

Wielkanocny Dzień Wspólnoty „Emaus”

„Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus” (Łk 24,13)
10 kwietnia „do wsi zwanej Emaus”, którą stał się w tym roku Rybnik, podążyły rodziny Ruchu Światło-Życie archidiecezji katowickiej, by uczestniczyć w 25. Spotkaniu Rodzin Domowego Kościoła.

„Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi” (Łk 24,15)
Jezus szedł z rodzinami do Bazyliki św. Antoniego w Rybniku, by tam mogły w radości serca zawiązać wspólnotę. W spotkaniu uczestniczyła także para krajowa Domowego Kościoła, Katarzyna i Paweł Maciejewscy. Zachęcali do zapoznania się z adhortacją papieża Franciszka o rodzinie „Amoris laetitia”. W nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski, wspomnieli o przypadającej w tym roku 95. rocznicy chrztu Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wyrazili swoje zadowolenie z dużej ilości pilotowanych kręgów w archidiecezji katowickiej i zachęcili wszystkich do niesienia ludziom radości Bożego Miłosierdzia.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36)
Hasło trwającego Roku Miłosierdzia „Miłosierni jak Ojciec” było tematem przewodnim tegorocznego spotkania rodzin i wygłoszonej przez siostrę Klarę ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach konferencji. Poznaliśmy życie rodzinne i religijne siostry Faustyny Kowalskiej oraz drogę, którą prowadził ją Jezus swoimi Słowem. O godzinie 15.00 wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

„Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im” (Łk 24,30)
Punktem kulminacyjnym spotkania rodzin była wspólna Eucharystia, której przewodniczył i kazanie wygłosił arcybiskup Wiktor Skworc. Na zakończenie mszy św. zadał zgromadzonym zadanie domowe: zaangażować się w gościnne przyjęcie pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży oraz w Metropolitarne Święto Rodziny, które rozpocznie się 21 maja i potrwa do 5 czerwca. Małżonków zachęcił do udziału w Jubileuszach Małżeńskich, które odbędą się 22 maja, mężczyzn do udziału w majowej pielgrzymce do Piekar, a kobiety w sierpniowej. Zalecił, by pamiętać i stosować w życiu słowa z dzisiejszego pierwszego czytania: „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29).
Odmówiliśmy wspólnie Modlitwę o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

„Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło” (Łk 24,14)
Spotkanie zakończyła agapa, podczas której przy kawie i ciastku rodziny dzieliły się między sobą tym, co się u nich wydarzyło. Do biesiadujących dołączył na chwilę arcybiskup stwierdzając, że na agapie najważniejsza jest woda, chleb i dobre słowo. Wyraził jednocześnie zachwyt nad różnorodnym pięknem bochenków chleba, złożonych na ołtarzu podczas mszy św. przez wszystkie rejony Domowego Kościoła archidiecezji katowickiej. Życząc wszystkim rodzinom radości z Bożego Miłosierdzia i Zmartwychwstania udał się z dobrym Słowem do Sióstr Wizytek.

Anna Zagalska

http://www.dk.rybnik.pl/galeria/

← Wstecz