Przejdź do treści

Wdzięczność w modlitwie

W dniu 6 grudnia 2023 r. modlitwę Apelu Jasnogórskiego w kaplicy Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze poprowadzi ks. Damian Kwiatkowski, nasz moderator krajowy Domowego Kościoła, czyniąc z niej wyraz wdzięczności za przeżywanie 9 września pielgrzymki 50-lecia Domowego Kościoła w Jej sanktuarium. Zapraszamy do łączności duchowej o godz. 21:00 z modlącymi się w kaplicy jasnogórskiej pielgrzymami i upraszania u Matki Bożej potrzebnych łask dla naszych małżeństw i rodzin na kolejne lata wzrastania w wierze poprzez formację w rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
para krajowa DK

(Zdjęcie: https://fiat.fm/)

← Wstecz