Przejdź do treści

Triduum Paschalne

„Jezus przyniósł na świat nową nadzieję i uczynił to na sposób nasienia: stał się maluczkim, jak ziarno. Opuścił swoją niebieską chwałę, aby wejść między nas: «padł w ziemię». Ale to jeszcze nie wystarczało. Aby przynieść owoc. Jezus żył miłością aż do końca, dając się złamać przez śmierć, jak ziarno pod ziemią. Właśnie tam, w skrajnym punkcie swego uniżenia – który jest również najwznioślejszym punktem miłości – wzeszła nadzieja. Jeśli ktoś was pyta: jak się rodzi nadzieja: – na krzyżu, popatrz na krzyż, spójrz na Chrystusa ukrzyżowanego. To stamtąd nadejdzie nadzieja, która już więcej nie zaniknie, która trwa aż po życie wieczne”. (Franciszek, 12.04.2017)

Każdy z nas doświadcza bólu, cierpienia, poniżenia. Każdy z nas ma swoich Judaszów, którzy zdradzili, Piotrów, którzy się zaparli, Piłatów, którzy umywają ręce, arcykapłanów wydających wyrok, najemników, którzy biją do krwi, żołdaków, którzy przybijają do krzyża, łotrów, którzy w najtrudniejszym momencie dorzucają swoją drwinę. Ale właśnie wtedy, kiedy czujemy się powaleni na ziemię, zawiedzeni, poniżeni, złamani, dotknięci przez cierpienie – to jest właśnie najlepszy czas, by dotknąć tajemnicy Paschy, która daje nam nadzieję.

Niech na tej paschalnej drodze nie zabraknie Szymonów, pomagających dźwigać krzyż, Weronik, ocierających twarz, kobiet współczujących, matek, dzielących ból, łotrów i setników, wyznających wiarę, litościwych rąk uczniów i kobiet, zdejmujących z krzyża, i Józefów z Arymatei, oferujących własny grób, by stał się początkiem nowego życia. Niech ten święty czas Triduum Paschalnego, w którym świętujemy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, będzie dla nas czasem takiego dotykania tajemnicy cierpienia i śmierci, by wraz z Chrystusem zmartwychwstawała w nas „nadzieja, która już więcej nie zaniknie, która trwa aż po życie wieczne”. Niech paschalne prawo życiodajnej śmierci owocuje w nas każdego dnia.

Z serdecznymi pozdrowienia i zapewnieniem o modlitwie

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie
ks. Tomasz Opaliński
moderator krajowy DK

← Wstecz