Przejdź do treści

Sympozjum dla proboszczów – KOINONIA

PARAFIA  ŚRODOWISKIEM ROZEZNAWANIA POWOŁANIA

8–11 PAŹDZIERNIKA 2018 ŁÓDŹ – PORSZEWICE

Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku z inicjatywy czcigodnego sługi Bożego ks. Fran­ciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty na jej wymiarze ewange­lizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja podejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjalnych. Spotkania mają na celu wspieranie rozwoju posługiwania osób świeckich i duchownych zaangażowanych w odnowę parafii, a przede wszystkim proboszczów (obecnych i przyszłych).

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Sekretariat Sympozjum KOINONIA
Centrum Światło-Życie Ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem,
e-mail: sekretariat@oaza.pl
tel. (+48) 18 262 32 35

PROGRAM

8 X 2018 – poniedziałek

1330 – Obiad

1500 – Modlitwa popołudniowa

1515 – Wprowadzenie: Parafia środowiskiem rozeznawania powołania – ks. dr Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. D. – Warszawa)

Kawa

1600 – Budowanie więzi młodych z parafią –
analiza socjologiczno-pastoralna 
– ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL

– praca w grupach

1830 – Kolacja

1915 – Przygotowanie do liturgii

1930 – EUCHARYSTIA z nieszporami

 

9 X 2018 – wtorek

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  900 – Modlitwa przedpołudniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1030 –  Powołaniowy wymiar formacji służby liturgicznej w parafii i diecezji – ks. dr Grzegorz Rzeźwicki (prob. parafii św. Maksymiliana w Tarnowie)

1145 – Przygotowanie do liturgii

1200 – EUCHARYSTIA

1330 – Obiad, spacer

1530 –  Ewangelizacyjny i powołaniowy wymiar społecznego zaangażowania młodzieży w parafii – ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJPII)

– praca w grupach

1800 – NIESZPORY

1830 – Kolacja

1900 – Doświadczenia radości ze służby kapłańskiej w życiu swoim i spotkanych kapłanów

2100 – Apel Jasnogórski.

 

10 X 2018 – środa

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  900 – Modlitwa przedpołudniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1030 – Teologia święta Chrystusa Najwyższego Kapłana
– ks. dr hab. Dominik Ostrowski
(Świdnica – PWT Wrocław)

1145 – Przygotowanie do liturgii

1200 – EUCHARYSTIA

1330 – Obiad, spacer

1530 – Kościół kontynuacją misji Chrystusa
– ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

– praca w grupach

1800 – NIESZPORY

1830 – Kolacja

1930 – W jaki sposób parafia może stawać się środowiskiem rozeznawania powołań kapłańskich?

2100 – Apel Jasnogórski.

 

12 X 2014 – czwartek

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  845 – Modlitwa przedpołudniowa

  900 – Młodzi w parafii – praktyczne propozycje. Podsumowanie, komunikaty

1030 – Przygotowanie do liturgii

1045 – EUCHARYSTIA

1145 – Obiad

 

← Wstecz