Przejdź do treści

Święto patronalne Domowego Kościoła

„Powołanie do miłości i do świętości nie jest czymś zarezerwowanym dla nielicznych uprzywilejowanych. Także teraz, jeśli mamy oczy otwarte, możemy to dostrzec wokół nas. Jest ona milcząco obecna w sercach tych wszystkich rodzin, które oferują miłość, przebaczenie i miłosierdzie, gdy widzą, że jest to potrzebne, i czynią to cicho, bez fanfar. Ewangelia rodziny jest prawdziwie radością dla świata, ponieważ tam, w naszych rodzinach, zawsze można znaleźć Jezusa; przebywa tam w prostocie i ubóstwie, tak jak to czynił w domu Świętej Rodziny z Nazaretu”. Franciszek, Dublin 2018

Drogie Rodziny Domowego Kościoła!

Z okazji patronalnego święta Domowego Kościoła każdej wspólnocie (zaczynając od wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, aż po wspólnotę kręgu, rejonu, diecezji) życzymy:

  • miłości od i do Boga, Współmałżonka, dzieci i wszystkich tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze;
  • świętości, bo ona nie jest zarezerwowana dla nielicznych, ale stanowi wezwanie dla każdego z nas;
  • otwartych oczu, by dostrzegać cierpiących, porzuconych, samotnych, smutnych – tych stojących w centrum dzisiejszego świata i tych z obrzeży;
  • przebaczenia i miłosierdzia, bo to najlepsza droga do serca człowieka;
  • radości, bo dzięki niej w naszych rodzinach możemy znaleźć Chrystusa.

Ufamy, że tego wszystkiego doświadczycie także podczas Eucharystii w Niedzielę Świętej Rodziny szczególnie podczas odnawiania przysięgi małżeńskiej.

Niech Wam Pan Bóg błogosławi w każdym dniu nadchodzącego roku,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie
ks. Tomasz Opaliński
moderator krajowy DK

← Wstecz