Przejdź do treści

Struktury idą za charyzmatem – jubileusz 50-lecia Domowego Kościoła

Rocznice i jubileusze dla ludzi wierzących są zawsze okazją do wdzięcznego wspominania wielkich dzieł Bożych. (…) Nie możemy myśleć o Ruchu w katego­riach przeszłości i wspomnień. (…) To, co zostało zainwestowane, zasiane i za­częło kiełkować – musi być pielęgnowane, musi się rozwijać. (…) Czeka nas wielki wysiłek pójścia w głąb. – tymi słowami sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego rozpoczyna się list kręgu centralnego Domowego Kościoła na rok formacyjny 2023/2024. List zatytułowany „By nie zagubić własnej tożsamości”  wskazuje na to, co najważniejsze, czyli charyzmat Domowego Kościoła. Co jest tym charyzmatem? Jaka jest historia, jakie dziś i jaka przyszłość DK? Jak wygląda codzienność DK? Czy udział w rekolekcjach to przywilej czy obowiązek? O tym w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską mówią Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie – para krajowa DK oraz ks. dr Damian Kwiatkowski – moderator krajowy DK

(Materiał pochodzi ze strony Radia Fiat – https://fiat.fm/rozmowa-dnia/struktury-ida-za-charyzmatem-jubileusz-50-lecia-domowego-kosciola/)

 

← Wstecz