Przejdź do treści

SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH DOMOWEGO KOŚCIOŁA

DOBRE MIEJSCE! To Dom Rekolekcyjno-Formacyjny w Warszawie na Bielanach, który w dniach 19-21.01.2018 gościł odpowiedzialnych Domowego Kościoła na spotkaniu noworocznym. Było to rzeczywiście dobre miejsce, do którego przybyły pary diecezjalne, pary filialne, pary odpowiedzialne za kontakty z zagranicą, kapłani moderatorzy diecezjalni i zaproszeni goście. A przewodniczyli całemu spotkaniu moderator krajowy DK, ks.Tomasz Opaliński oraz para krajowa DK, Kasia i Paweł Maciejewscy. Wśród zaproszonych gości był także moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks.Marek Sędek.

Spotkanie w piątkowe popołudnie rozpoczął krąg centralny. Na wieczorną Eucharystię przybyła już większość małżeństw i kapłanów. Modlitwą otoczyliśmy sprawy Ruchu, czonków DK, problemy Kościoła. Homilię, charakterystycznie dla siebie, rozpoczął ks. Tomasz anegdotą, która skierowała naszą uwagę na służbę, na jakość tej służby, czy jest ona zgodna z tym, czego oczekuje od nas Bóg, czy realizujemy ją na swój sposób.

Sobotni dzień przywitaliśmy spotkaniem z Panem w słowie Bożym na Namiocie Spotkania oraz modlitwą ludu całego Kościoła podczas jutrzni. Tak rozpoczęty dzień to łaska, która sprawia, że nastawiamy nasze myślenie i działanie na szukanie woli Bożej w naszej posłudze. Liturgii godzin przewodniczył moderator diecezjalny archidiecezji warszawskiej, ks. Andrzej Pawlak. Nawiązując do czytania, w krótkim słowie podkreślił wagę miłosierdzia, współodczuwania i pokory w pełnionych posługach. Zauważył, by dążyć do wielkości, ale nie gonić za wielkością, żyć tak, aby to Bóg uczynił mnie wielkim.

Spotkanie ogólne zapoczątkowała relacja pary odpowiedzialnej za kontakty z Litwą przybliżając nam rozwój DK w tym kraju. Natomiast przybyłe z Litwy małżeństwo, Teresa i Włodzimierz, podzieliło się świadectwem wdzięczności i radości, jaką daje możliwość formacji rodzin we wspólnocie DK. Taka forma życia wspólnotowego nie występowała na Litwie, dlatego propozycja oferowana przez Ruch spotyka się wielką aprobatą i radością.

Przechodząc do tematu głównego tegorocznego spotkania odpowiedzialnych, którym był „Katechumenat wezwaniem na dzisiejszą godzinę” zapoznaliśmy się z jego prezentacją wykorzystującą ewangeliczną rewizję życia. Widzieć: zobaczyliśmy problem, ocenę katechumenatu w rodzinie. Osądzić: spojrzeliśmy na temat na podstawie pozycji ks. Franciszka Blachnickiego „Sympatycy czy chrześcijanie” oraz na podstawie pierwszych 25 numerów „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”. Działać: dzieliliśmy się w grupach, jak działać, jakie podjąć decyzje, by odbudować katechumenat rodzinny na drodze 6 linii formowania człowieka: wdrażanie do życia słowem Bożym, modlitwą, do życia sakramentalnego, do postawy metanoi, świadectwa i diakonii.

W części popołudniowej spotkaliśmy się na kręgach filialnych, by dzielić się wydarzeniami w diecezjach, a także by dalej pogłębiać temat formacji katechumenalnej szczególnie w naszym Ruchu.

Dzień zakończyła Eucharystia, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. W homilii przybliżył powstanie Domowego Kościoła w archidiecezji warszawskiej, który świętuje w tym roku 40-lecie istnienia. Ponadto nawiązał do wypowiedzi papieża Benedykta XVI na temat ruchów i wspólnot w Europie, podkreślając ważną rolę Ruchu Światło-Życie w formacji ludzkiej.

W czasie Eucharystii nastąpił bardzo ważny moment przekazania posługi nowej parze diecezjalnej w diecezji tarnowskiej oraz parom filialnym w filiach krakowskiej, śląskiej i warszawskiej. Życzymy nowym parom radosnego służenia zgodnie z wolą Bożą i potrzebami rodzin, za które odpowiadają.

Niedziela to Namiot Spotkania i jutrznia, którym przewodniczył moderator generalny, ks. Marek Sędek. Zapowiedział temat nowego roku formacyjnego „Młodzi w Kościele”, który został podjęty w nawiązaniu do synodu młodzieży na temat „Młodzi, wiara i powołanie”. Mając na uwadze sobotnie rozważania na temat katechumenatu, teraz również podkreślił, że powołania rodzą się w środowiskach żywej wiary. Czujmy się wezwani do kształtowania ognisk wiary, tych środowisk uczniów Chrystusa!

Ostatnia część ogólna to podsumowanie pracy w grupach dokonane przez Moderatora Krajowego DK, który podkreślił, że formacja katechumenalna dzieje się we wspólnocie rodzinnej, parafii i wspólnocie Kościoła; wzywał do starania o środowisko wzrostu dla dzieci i młodzieży, do poszukiwania tego środowiska.

Następnie usłyszeliśmy sprawozdanie z różnych akcji, które inicjował, lub w których uczestniczył Domowy Kościół. Zapoznaliśmy się z nowymi inicjatywami, również potrzebami Ruchu. Ela Kozyra i Marysia Różycka z Sekretariatu DK przybliżyły stan prac remontowych oraz potrzeby Domu na Jagiellońskiej.

Eucharystia zakończyła nasze spotkanie. W homilii ks.Tomasz, nawiązując do Ewangelii, zwrócił uwagę na sieci, które mają służyć do czegoś dobrego, mają być narzędziem, ale czasami nas samych krępują, sami plączemy się w nie. Co jest naszą siecią, którą musimy zostawić, aby być wolnym dla Pana Boga?

Spotkanie to coś dobrego, pięknego. Taki właśnie wymiar miało nasze spotkanie ogólnopolskie odpowiedzialnych DK w Dobrym Miejscu, zwłaszcza pod troskliwym okiem warszawskiej pary diecezjalnej, Kasi i Marcina Piaseckich, którym jesteśmy bardzo wdzięczni.

Rozjechaliśmy się do swoich diecezji z myślami, zadaniami, może projektami. Przed nami czas na ich przekazanie, pracę, realizację.

Ania i Darek Porazikowie
para diecezjalna d. szczecińsko-kamieńskiej

← Wstecz