Przejdź do treści

Spotkanie odpowiedzialnych DK – Warszawa 2024

            W dniach od 19 do 21 stycznia 2024r. w Warszawie w budynku kampusu UKSW, odbyło się spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła. W piątek 19 stycznia
o godzinie 17.00 miało miejsce spotkanie kręgu centralnego w składzie : Małgorzata i Tomasz Kasprowicz – para krajowa, moderator krajowy DK ks. Damian Kwiatkowski, Elżbieta Kozyra i Maria Różycka z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, pary filialne: Dorota i Jacek Skowrońscy filia pelplińska, Jolanta i Piotr Soroka filia poznańska, Alicja i Piotr Kuropkowie filia śląska, Urszula i Andrzej Rychliccy filia krakowska, Renata i Józef Nowakowie filia lubelska, Beata i Krzysztof Krawczykowie filia warszawska oraz Renata i Dariusz Borkowscy skarbnicy krajowi. W spotkaniu uczestniczył również moderator generalny Ruchu Światło- Życie ks. Marek Sędek. Tematem spotkania kręgu centralnego były sprawy bieżące wspólnoty DK w poszczególnych filiach. Z uwagi na stan zdrowia na spotkanie nie dotarł ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

O godzinie 20.00 rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawowali przybyli księża
z poszczególnych diecezji. Głównym celebransem był ks. Marek Sędek. Na Mszy Świętej  obecne były również pary diecezjalne i pary odpowiedzialne za kontakty z zagranicą.
W modlitwie powierzaliśmy uczestników spotkania, całą wspólnotę DK oraz prosiliśmy o dar zdrowia dla  ks. biskupa.

Sobotę rozpoczęliśmy namiotem spotkania i jutrznią, której przewodniczył ks. Łukasz Andrzejczyk moderator diecezjalny DK z diecezji łomżyńskiej. Wspólne śniadanie poprzedziło kolejny punkt spotkania, którym było zawiązanie wspólnoty w sali konferencyjnej. Para krajowa wraz z  ks. moderatorem DK przywitali wszystkich obecnych. Prowadzący przedstawili plan spotkania, które zaplanowane zostało w oparciu o metodę ewangelicznej rewizji życia – „widzieć, osądzić, działać”. Pierwsza część „widzieć” czyli rozważyć, miała miejsce podczas spotkań w małych grupach, gdzie próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: „jakie odczucia budzą w nas słowa – służebność, odpowiedzialność i posłuszeństwo”. Uczestnicy spotkań mieli za zadanie nie tylko poszukać odpowiedzi ale również zapisać je, a następnie podzielić się nimi na spotkaniu ogólnym.

Drugi etap „osądzić” czyli czas by rozeznać, to konferencja wygłoszona przez Ojca Bartłomieja Parysa moderatora kręgu anglojęzycznego DK w Irlandii.
W oparciu o „Drogowskazy Nowego Człowieka” Ojciec Bartłomiej ukazał jak istotne jest zrozumienie tych pojęć i jednoczesne ich wprowadzanie w nasze życie, gdyż stanowią one niejako  fundament charyzmatu Ruchu Światło-Życie.

Link do konferencji o. Bartłomieja Parysa: https://www.youtube.com/watch?v=j3NEyUKh6VA

Po zakończonej konferencji udaliśmy się do kaplicy aby, wspólnie uczestniczyć
w Eucharystii, której przewodniczył i głosił słowo ks. Damian Kwiatkowski, moderator krajowy DK.

Trzecim etapem „działać” czyli zaproponować konkretne działania był czas spotkań kręgów filialnych. To właśnie tutaj, w ramach poszczególnych filii, poszukiwaliśmy odpowiedzi na postawione pytania.

Równolegle ze spotkaniami kręgów filialnych odbywało się spotkanie, w którym uczestniczyła para krajowa (odpowiedzialna także za kontakty z Kanadą) oraz małżeństwa odpowiedzialne za kontakty z zagranicą : Iwona i Andrzej Bernachowie –Europa południowa, Beata i Jarosław Bernatowicz – Europa zachodnia, Bożena i Hubert Pietrasowie – Europa wschodnia, Dorota i Piotr Michnowscy – Stany Zjednoczone.

Uwieńczeniem i dopełnieniem tego dnia była modlitwa wspólnotowa, którą przeżyliśmy przed Najświętszym Sakramentem. Był to czas modlitwy spontanicznej i uwielbienia Boga w śpiewie. Dziękowaliśmy Panu Bogu za otrzymane łaski. To wyjątkowe spotkanie przygotowały i poprowadziły małżeństwa, które przez cały czas naszego spotkania w Warszawie posługiwały muzycznie: Justyna i Piotr Krzynówek – para diecezjalna krakowska, Teresa i Dariusz Chamera – para diecezjalna gdańska, Dorota i Piotr Michnowscy – para odpowiedzialna za kontakty z USA.

Podobnie jak sobotę, niedzielę rozpoczęliśmy namiotem spotkania i modlitwą jutrzni. Po śniadaniu odbyło się spotkanie ogólne, które rozpoczęli Renata i Dariusz Borkowscy, skarbnicy krajowi DK przedstawiając sprawozdanie finansowe za rok 2023. Następnie głos zabrała Elżbieta Kozyra podejmując temat rekolekcji. Ukazała jak ważne jest zachowanie charyzmatu, i postawa posłuszeństwa wobec ojca założyciela, wynikająca z miłości i troski o dar jaki pozostawił nam ksiądz Franciszek Blachnicki. Natomiast Maria Różycka mówiła o rekolekcjach DK, które w tym roku odbędą się w Krościenku w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK na ulicy Jagiellońskiej.  Jako następny zabrał głos moderator generalny ks. Marek Sędek, który przekazał informacje dotyczące realizacji dzieł powstających na Kopiej Górce – Centrun Ekologii Integralnej i Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Ksiądz Moderator przekazał również zaproszenie na Kongregacje Odpowiedzialnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 23-25.02,2024r. Prowadzący spotkanie Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie oraz ks. Damian Kwiatkowski nawiązali również do obchodów Jubileuszu 50-lecia DK i spotkań z rodzinami Domowego Kościoła poza granicami Polski. Para krajowa wraz z ks. moderatorem podziękowali gospodarzom miejsca Annie i Janowi Mickiewiczom parze diecezjalnej warszawskiej oraz ks. moderatorowi DK Piotrowi Wierzbickiemu za trud związany z przygotowaniem  spotkania. Podziękowania trafiły także do diakoni muzycznej.

Nasze tegoroczne spotkanie odpowiedzialnych DK zakończyliśmy wspólnie przeżytą Eucharystią pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego archidiecezji warszawskiej ks. Piotra Wierzbickiego. Wdzięczni Panu Bogu za dar spotkania we wspólnocie i umocnieni mocą Ducha Świętego wyruszyliśmy w drogę do  naszych domów i wspólnot.

Beata i Krzysztof Krawczyk
para filialna filii warszawskiej

← Wstecz