Przejdź do treści

Relacje po rekolekcjach dla par rejonowych

Rekolekcje dla par rejonowych – filia warszawska 

Relacja, 2-4 października 2020 Brańszczyk

W dniach 2-4 października 2020 roku w Brańszczyku odbyły się rekolekcje dla par rejonowych RdPR filii warszawskiej.

Posługę pary prowadzącej pełnili Beata i Jarek Bernatowicz, para filialna filii warszawskiej, a kapłanem – moderatorem rekolekcji był ks. Łukasz Andrzejczyk, moderator diecezjalny DK z diecezji łomżyńskiej. Muzycznie obejmowali wszystko Kasia i Feliks Kobierscy, nowa para rejonowa z diec. warszawsko-praskiej.

W rekolekcjach uczestniczyło 21 małżeństw z różnych zakątków filii warszawskiej, a także 1 małżeństwo z filii pelplińskiej. Większość z nas to nowicjusze rozpoczynający posługę par rejonowych.

Już od drzwi wejściowych witał nas szeroki uśmiech pary prowadzącej, który udało się dostrzec mimo maseczek.

W ciągu niespełna 3 dni para prowadząca ukazywała nam piękno charyzmatu Ruchu Światło-Życie, drogę formacji Domowego Kościoła, prowadzącą do naszego uświęcenia. Jednym z ważniejszych punktów naszych rekolekcji było jednak poznanie zadań stojących przed nami, jako parami rejonowymi.

Każdy z nas przyjechał z mnóstwem pytań, a może nawet wątpliwości, czy poradzimy sobie z odpowiedzialnością, która kryje się pod nazwą pary rejonowej. Tymczasem Jezus przemawiał do nas w swoim słowie, zarówno na Namiocie Spotkania, jak i podczas Eucharystii. Usłyszeliśmy m.in. „Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę”, „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili (…) abyście się wzajemnie miłowali”.

Tak więc, prowadzeni przez Beatę i Jarka oraz ks. Łukasza nabraliśmy Ducha męstwa, aby iść do naszych braci i sióstr, i służyć im, i czynić uczniów. Bogu niech będą dzięki.

Anna i Jan Szymczykowie
DK diec. ełcka

Świadectwo, 2-4 października 2020 Brańszczyk

Jechaliśmy na te rekolekcje jak zawsze z ciekawością, kogo Pan Bóg postawi na naszej drodze, czego ciekawego się dowiemy, jak Duch Święty poprowadzi nas w tym czasie. Przekonaliśmy się, że jak zawsze rekolekcje to błogosławiony czas, który ubogaca w wiedzę, wymianę naszych doświadczeń, o których mogliśmy dowiedzieć się od innych uczestników. Ujęło nas wspaniałe przygotowanie pary prowadzącej – Beaty i Jarka Bernatowiczów, to jak pięknie i płynnie uzupełniali się w swoich wiadomościach i wypowiedziach, widząc jednocześnie ich dużą wiedzę, ale też ciepło, otwartość na drugiego człowieka i duże poczucie humoru, co dawało takie uczucie, jakby znało się ich od bardzo dawna.

Duch Święty też nie próżnował. Działał Swoją mocą i obdarowywał Swoim słowem podczas Namiotów Spotkania, ale też wyręczając się drugim człowiekiem, parą prowadzącą czy innymi, także nowymi jak my, parami rejonowymi. Mi na jednej z konferencji dobitnie dał do zrozumienia, że posługa pary rejonowej ma nie tylko uczyć mnie otwierania się na drugiego człowieka, ale ma przede wszystkim wzmacniać i pogłębiać moją jedność małżeńską z moim mężem. Ma nas zbliżać do siebie i pogłębiać nasze relacje. Ciężko było nam podjąć decyzję o przyjęciu posługi pary rejonowej, bo nie czuliśmy się do tego powołani, ale teraz wiemy, że Bóg ma plan na wszystko i uświadomił nam na tych rekolekcjach, że służąc innym, ubogacamy również nasze małżeństwo i naszą rodzinę. Chwała Panu.

Anna i Krzysztof Grabowscy
DK diec. łomżyńska

Świadectwo, 2-4 października 2020 Brańszczyk

Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za dar wspólnoty i jedności na przeżytych rekolekcjach dla par rejonowych w Brańszczyku w dniach 2-4.10.2020 r. Posługę pary rejonowej rozpoczęliśmy z końcem sierpnia tego roku. Jadąc na rekolekcje byliśmy otwarci na nowe doświadczenia i chętni na przekazywane nam rady i informacje oraz dzielenie się radościami i obawami z objęciem posługi w rejonie.

Pan Bóg przemawiał do nas podczas Namiotu Spotkania, podczas Mszy Świętej oraz w konferencjach.

Usłyszeliśmy, że swoją posługę mamy zacząć w swoich małżeństwach i rodzinach. Mamy odkryć, co możemy dać drugiemu, ponieważ każdy człowiek jest w pełni szczęśliwy kiedy służy. Każdego dnia mogliśmy zadać sobie pytanie – jaka jest moja/nasza gotowość do służenia? W Namiocie Spotkania w tekstach, które były bardzo odpowiednio dobrane do rekolekcji, otrzymaliśmy wiele odpowiedzi na nasze pytania od Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czas spędzony u Jego stóp był czasem błogosławionym. Poruszyły nas słowa Chrystusa „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”.

Pan nas wybrał takich, jacy jesteśmy. On nas będzie prowadził, jeśli zawierzymy Jemu naszą posługę. Te nasze myśli znalazły potwierdzenie w rozważaniach moderatora ks. Łukasza. Konferencje oparte o „Zasady Domowego Kościoła” ukazały nam jasno i dogłębnie każdy punkt dotyczący posługi pary rejonowej. Dzielenie się posługą par z innych diecezji było dla nas wielkim ubogaceniem, jak również potwierdzeniem naszych wątpliwości i naszej wiedzy. Gorąco polecamy każdej parze rejonowej przeżycie takich rekolekcji, bo takie dogłębne poznanie i wyjaśnienie charyzmatu na podstawie „Zasad Domowego Kościoła” będzie owocne w posłudze. Chwała Panu!

Barbara i Tadeusz Wieczorkowie
DK diec. płocka

Rekolekcje dla par rejonowych – filia lubelska 

W Nałęczowie, w dniach 11-13 września 2020 r., uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla małżeństw rozpoczynających posługę pary rejonowej. Pan Bóg pobłogosławił nam piękną pogodą, a Bożena i Hubert Pietrasowie zadbali o ciepłą, wręcz rodzinną atmosferę.

Wspólne przeżywanie Eucharystii, codzienna jutrznia, modlitwa śpiewem – wszystko to uświadamiało nam, jak wielkim darem jest wspólnota. Przez cały ten czas byliśmy przez Bożenę i Huberta zapewniani, że nie jesteśmy na tej drodze sami i czuliśmy, że to prawda. Szczególnie znaczące były dla nas słowa, że te rekolekcje nie mają na celu przygotować nas do całej posługi, ale są promyczkiem, który oświetli pierwszy krok. Wielokrotnie słyszeliśmy też, że to Chrystus ma nas prowadzić, a my mamy nieustannie rozeznawać Jego wolę we wszystkich decyzjach, jakie będziemy podejmować. Podczas kolejnych konferencji usłyszeliśmy wiele o naszej posłudze, podejmowanej odpowiedzialności, ale też wiele słów otuchy, które utwierdziły nas w przekonaniu, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Było to dla nas niezwykle ważne, ponieważ nie czuliśmy się w żaden sposób „godni” tej nowej roli, która przypadła nam w udziale. Mieszały się w nas radość i lęk. Chcieliśmy i chcemy służyć z radością, ale też nieustannie jesteśmy świadomi naszych słabości. Dlatego tak cenne dla nas były nie tylko konkretne wskazówki, ale też ta atmosfera wzajemnej troski i gotowości niesienia pomocy sobie nawzajem.

Ogromną radością była też dla nas możliwość spotkania się z innymi małżeństwami, które dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wspólnie spędzony czas podczas posiłków, rozmowy w przerwach między konferencjami, wspólne podziwianie piękna otaczającej nas przyrody w tak malowniczym miejscu, pozwoliły nam prawdziwie zawiązać wspólnotę. Z ulgą odkrywaliśmy, że wszyscy przeżywamy podobne wątpliwości i obawy związane z podjętą przez nas posługą. Szczególnie zapadły mi w pamięci słowa jednego z uczestników rekolekcji, by wystrzegać się pokusy „zaistnienia” poprzez tę nową rolę, a dążyć do prawdziwego realizowania charyzmatu służby. Pan Bóg tych wszystkich naszych pytań i lęków nie pozostawił bez odpowiedzi. Przychodził do nas nieustannie poprzez drugiego człowieka, czy to w wygłaszanych do nas konferencjach, czy też w zwykłych rozmowach. Każde kolejne spotkanie z księdzem oraz z parą prowadzącą umacniało nas i dodawało nadziei, że z pomocą Ducha Świętego będziemy zdolni, by w zgodzie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie wypełniać powierzone nam zadania. Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu Zdzisławowi, Bożenie i Hubertowi nie tylko za poświęcony czas, ale przede wszystkim za ich otwartość, serdeczność, ciepło i wsparcie, którego doświadczaliśmy przez cały czas trwania tych rekolekcji, Po raz kolejny przekonaliśmy się, że im więcej jesteśmy gotowi dać, tym więcej otrzymujemy.

Grażyna i Rafał Cebrykowie

Rekolekcje dla par rejonowych – filia pelplińska

W dniach 25-27 września 2020 r. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie odbyły się rekolekcje dla par rejonowych, które zorganizowali Dorota i Jacek Skowrońscy, para filialna filii pelplińskiej razem z ks. Sławomirem Rachwalskim, moderatorem diecezjalnym DK archidiecezji gnieźnieńskiej.

Celem rekolekcji było przypomnienie drogi formacji w Domowym Kościele oraz ukazanie zadań wynikających z pełnienia posługi pary rejonowej. Ten darowany czas od Boga był też okazją do wspólnych rozmów, podczas których uczestnicy dzielili się radościami oraz trudnościami, z jakimi spotykają się w swoich rejonach.

Był to czas przepełniony duchem modlitwy, czas wyciszenia, oddania Panu Bogu powierzonych małżeństw w rejonach. Bardzo nam zapadły w sercu fragmenty słowa Bożego usłyszanego w Namiocie Spotkania oraz słowa homilii głoszonych przez ks. Sławka. Atmosfera rekolekcyjna była pełna radości i wzajemnej życzliwości.

Jadąc na rekolekcje mieliśmy mnóstwo wątpliwości: czy podołamy, czy jesteśmy właściwym wyborem, no bo przecież są lepiej uformowane małżeństwa, może mogliśmy się nie zgodzić. W głowie błysnęła nawet myśl, żeby uciekać. Jednak Pan Bóg kolejny raz udowodnił, że ostatnie słowo zawsze należy do Niego. Na pierwszym Namiocie Spotkania pokazał nam, jak Jego Syn uniża się do postaci sługi myjąc uczniom nogi. Drugiego dnia powiedział do nas, że przecież to On nas wybrał, a nie my Jego, jesteśmy narzędziem w Jego ręku, mamy iść, służyć i przynosić owoce. Wobec takiej argumentacji nie pozostało nam nic innego, jak z pokorą przyjąć Jego wolę, ponieważ zawsze będzie z nami, nie zostawi nas bez pomocy i kiedy tylko Go poprosimy, wskaże nam właściwą drogę.

Jolanta i Dariusz Kończalscy
archidiecezja gnieźnieńska

← Wstecz