Przejdź do treści

Rekolekcje dla par rejonowych w Olsztynie koło Częstochowy

Przełom września i października to tradycyjnie czas, w którym odbywają się rekolekcje formacyjne dla par podejmujących posługi na różnych szczeblach diakonii Domowego Kościoła. Stąd w każdej z filii naszego Ruchu odbywały się takie rekolekcje dedykowane nowym parom rejonowym.

W filii śląskiej miały one miejsce w dn. 29.09-1.10 w Centrum Duchowości Święta Puszcza w Olsztynie koło Częstochowy. Uczestniczyły w nich 24 małżeństwa, które w arkana posługi wprowadzali ks. Norbert Panusz oraz pary diecezjalne: legnicka Magda i Zbigniew Sośniccy i kończąca swoją posługę opolska Agnieszka i Paweł Matysiakowie. Nad całością czuwała para filialna śląska Ala i Piotr Kuropkowie a dzieci pozostawały pod troskliwą ale i pełną inwencji opieką Doroty i Wieśka Fuchsigów z diecezji wrocławskiej.

Ten bardzo intensywny czas zawierał nie tylko treści teoretyczne, lecz również pozwolił na przeżycie ich zarówno praktycznie na spotkaniu kręgu, jak i przede wszystkim duchowo w Namiocie Spotkania, dialogu małżeńskim czy w czasie liturgii, w której prowadziło nas Słowo Boże wyjaśniane i z mocą głoszone przez ks. Norberta.

Rekolekcje bardzo potrzebne nie tylko po to, aby zdobyć wiedzę 'Jak dobrze służyć Wspólnocie DK w rejonie’. To czas, kiedy ponownie otrzymaliśmy potwierdzenie, że zostaliśmy posłani z Jego woli i cała nasza posługa będzie owocna tylko wtedy, kiedy Jemu zawierzymy naszą trzyletnią posługę…

Z czym opuściliśmy Olsztyn?

Z darem Bożej obecności, wspólnoty, spotkania, umocnienia, z właściwą perspektywą służby drugiemu – Jedyna sytuacja, kiedy możesz patrzeć z góry na innego człowieka? Tylko wtedy, gdy wyciągasz do niego rękę, aby pomóc mu wstać 🙏 (Bóg zapłać za posługę ks. Norberta).

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».” J15,16-17

Ewa i Bogumił diecezja opolska.

← Wstecz