Przejdź do treści

Rekolekcje dla par rejonowych w Gnieźnie

W dniach 29 września – 1 października 2023 r. w Gnieźnie odbyły się rekolekcje dla par rejonowych. Rekolekcje prowadziła para filialna filii pelplińskiej Dorota i Jacek Skowrońscy, a duchowym wsparciem służył ks. Sławek Rachwalski.

Na rekolekcje zjechały się rodziny nie tylko z Polski, ale też z Litwy, co było dla wszystkich uczestników bardzo ubogacającym doświadczeniem. Namacalny dowód, że dla Ruchu Światło-Życie nie ma granic.

Chociaż były to krótkie rekolekcje, to jedność wspólnoty można było odczuć już od pierwszych wspólnych chwil. Każdy odnosił się do drugiego z serdecznością i dużą dozą poczucia humoru. Treści rekolekcji pozwoliły każdej nowej parze rejonowej sięgnąć do podstaw, jeszcze raz zagłębić się w treści „Zasad Domowego Kościoła”, usystematyzować swoją wiedzę, a Boża radość towarzyszyła nam przez te kilka wspólnie spędzonych dni.

Ogromnym darem dla nas była możliwość uczestniczenia w tych rekolekcjach, które po pierwsze były bardzo przydatne z racji powierzonej nam posługi, po drugie rozpoczynały się w naszą 16 rocznicę ślubu, a po trzecie był to pierwszy od kilku lat weekend tylko we dwoje.

Dobrze, że na każdym etapie formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie jest możliwość przeżywania rekolekcji, aby w swoim duchowym rozwoju nie stać w miejscu i móc doświadczyć pełni wspólnoty z dala od codzienności i naładować swoje duchowe baterie, aby iść tam gdzie pośle nas Pan.

Agnieszka i Marcin Kruszczyńscy
diecezja elbląska

Rekolekcje dla par rejonowych

W dniach od 29 września do 1 października 2023 r. mieliśmy łaskę uczestniczyć w rekolekcjach dla par rejonowych, w pięknym Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Nad ich przebiegiem czuwała para filialna Dorota i Jacek Skowrońscy wraz z moderatorem ks. Sławkiem Rachwalskim.

Wspólnie z kilkunastoma małżeństwami z ośmiu diecezji trwaliśmy na modlitwie, dzieleniu się słowem Bożym, doświadczeniem i rozeznawaniem woli Bożej.

Rekolekcje rozpoczęły się w święto Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Ksiądz Sławek głosząc homilię o krzewie winnym doskonale połączył Archaniołów z żywym Słowem. Wskazał, że w procesie relacji z Panem przechodzimy trzy etapy: wszczepienia (ewangelizacji), oczyszczenia (uczniów) oraz owocowania (służby). Na każdym z tych etapów towarzyszą nam; najpierw Michał  – „Któż jak Bóg”, który pomaga nam świadomie dokonać decyzji wyboru Jezusa na swego Pana i Zbawiciela. Następnie wkracza Rafał. To on prowadzi nas do Prawdy na drodze uzdrowienia, aby na końcu Gabriel objawił nam Słowo posłania: „nie lękaj się, idź”. Taki jest obraz Żywego Kościoła.

Czas służby, gdzie „równi służą równym”, potrzebuje nieustannego przeplatania się tych trzech rzeczywistości. Tak na formację permanentną patrzył również ks. Franciszek Blachnicki i taki dar charyzmatu w treści i świadectwie okazali nam Dorota i Jacek. Mimo krótkiego czasu, jaki był nam dany, cieszyliśmy się budowaniem wspólnoty i czerpaliśmy od siebie wzajemnie siły do owocnej, radosnej służby w mocy Ducha Świętego. Niech Niepokalana Matka Kościoła wstawia się za wszystkimi, którzy przyjmują posługę!

Aneta i Grzegorz Tuccy
archidiecezja gdańska

← Wstecz