Przejdź do treści

Rekolekcje dla par rejonowych filii krakowskiej

Rekolekcje dla par rejonowych – 28-30.09.2018 – KROŚCIENKO

28-30 września to dni, za które chcielibyśmy oddać Panu Bogu chwałę. W tym czasie dane nam było zorganizować rekolekcje dla par rejonowych w Krościenku, na Jagiellońskiej. W miejscu szczególnym dla każdego „domowo-kościołowicza”. Zdecydowanie organizację ułatwiły nam „dwa jagiellońskie Anioły” w postaci Eli i Marysi, oraz zaproszone dwie pary diecezjalne i ks. Artur Ważny. Był to czas rekolekcji, modlitwy osobistej, wspólnotowej, małżeńskiej, który umocnił nas w pełnionych posługach, szczególnie nowych par rejonowych. Wysłuchane homilie i konferencje spowodowały lepsze zrozumienie daru posługi pary rejonowej, jedności małżeńskiej, zawierzenia tej posługi Panu Bogu i zaufania, że „wystarczy ci Mojej łaski”. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w rekolekcjach małżeństwami była bardzo inspirująca!

Pogoda nam sprzyjała, co widać na zdjęciu wspólnotowym z kaplicy, czyli Bazyliki Większej, kiedy to promienie słoneczne koniecznie chciały pokazać się na kliszy i trochę ją prześwietlić.

W czasie wolnym udało nam się, w ostatnim dniu zwiedzania, zobaczyć ścieżki Drogi Nowego Człowieka na Kopiej Górce oraz pomodlić się przy grobie Ojca Franciszka Blachnickiego.

Niech radość posługi pary rejonowej towarzyszy małżeństwom, dobry Ojciec błogosławi ich rejonom, a Niepokalana Matka Kościoła wyprasza potrzebne łaski.

Iwona i Andrzej Bernachowie

Centralny Dom Rekolekcyjny Domowego Kościoła w Krościenku przy Jagiellońskiej 100 był „naszym domem” w czasie rekolekcji dla par rejonowych, organizowanych przez filię krakowską DK. Było nas 20 małżeństw: 17 par rejonowych, 2 pary diecezjalne i 1 para filialna, duchowy przewodnik naszej wspólnoty – ks. Artur Ważny z diecezji tarnowskiej, oraz towarzyszyły nam także posługujące w domu rekolekcyjnym Ela Kozyra i Maria Różycka.

O tym, jak potrzebne są takie rekolekcje, przekonaliśmy się sami przed kilku laty, kiedy podejmowaliśmy posługę pary rejonowej. Teraz z radością przyjęliśmy posługę animatorską, mogąc dzielić się swoim doświadczeniem i przeżywaniem odpowiedzialności za powierzone małżeństwa. Dzielenie to miało praktyczny wymiar w postaci konferencji i spotkania w grupach, gdzie omawialiśmy zadania par rejonowych (jak dobrze przygotować krąg rejonowy i odwiedziny w poszczególnych kręgach, jak przygotować się do kręgu diecezjalnego, jaka jest rola par łącznikowych i kiedy warto je wybrać).

Mądre słowa ks. Artura pokrzepiały naszego ducha, a udział w Eucharystii umacniał serca i budował piękną wspólnotę.

„Służę, więc jestem” – te słowa głęboko oddają nasze powołanie we wspólnocie Domowego Kościoła. Niech zatem będą dla nas wszystkich jednym z drogowskazów na drodze formacji.

Beata i Jan Górliccy
kielecka para diecezjalna

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”

W dniach od 28-30 września 2018 roku przeżyliśmy rekolekcje dla par rejonowych. Zostały one zorganizowane przez filię krakowską Domowego Kościoła. Miejscem spotkania było Krościenko – Jagiellońska 100 – Centralny Dom Rekolekcyjny Domowego Kościoła. To właśnie tu wszystko się zaczęło. Niemal w każdym miejscu i czasie tych rekolekcji czuliśmy opiekę i wstawiennictwo Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. To właśnie On utwierdził nas po raz kolejny w przekonaniu, że warto trwać w Ruchu Światło-Życie, że jest to droga do świętości dla naszego małżeństwa i rodziny.

To tu, po raz kolejny, uświadomiliśmy sobie, że „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”.

Tu zaufaliśmy Bogu w Jego plan na nasze życie i jeszcze mocniej wybrzmiały w nas słowa, które wcześniej tak trudno było zrozumieć „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”.

Tu uświadomiliśmy sobie, jak wielki i dobry jest nasz Pan i jak wielka jest Jego miłość do nas.

Słowa „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi”, które rozważaliśmy w trakcie Namiotu Spotkania zostały przyjęte przez nas jako zaproszenie do służby drugiemu człowiekowi w posłudze pary rejonowej.

Wymownym przykładem tej posługi były dla nas małżeństwa pełniące w Domowym Kościele posługę par odpowiedzialnych – filialna Iwona i Andrzej Bernach, diecezjalne – Beata i Jan Górliccy oraz Grażyna i Stanisław Czepińscy. Radość i pokój bijące z ich twarzy w trakcie głoszonych konferencji dodawały nam pewności, że podjęta przez nas posługa będzie dla nas niezwykłym czasem zbliżania się do Pana Boga i do drugiego człowieka.

Przewodnikiem duchowym w trakcie rekolekcji był ksiądz Artur Ważny. Niezwykły kapłan, pełen pokory i miłości do Boga i drugiego człowieka, którego słowa zapadły głęboko w nasze serca.

Za dar spotkania, za poznanie tak niezwykłych ludzi, którym nie jest obojętne życie i troski innych, za posługę Eli Kozyry i Marysi Różyckiej z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Bądź uwielbiony Panie!

Ania i Marcin Rogóż
para rejonowa z diecezji kieleckiej

 

 

← Wstecz