Przejdź do treści

Rekolekcje dla par rejonowych – filia pelplińska

W dniach 21-23.10.2016 r. w Głotowie odbyły się rekolekcje dla par rejonowych pod przewodnictwem ks. Mariusza Grabas oraz Marty i Jana Nadolnych. Przyjechało do Głotowa piętnaście par rejonowych, wszystkie z filii pelplińskiej. Część z par posiadała już za sobą doświadczenie posługiwania swoim rejonom. Jednak większość par to małżeństwa, które w tym roku formacyjnym rozpoczęły swoją przygodę w posługiwaniu właściwym im rejonom.

Od pierwszego spotkania podczas zawiązania wspólnoty towarzyszyła wszystkim radosna atmosfera. Podsycał ją dodatkowo nasz ks. Mariusz swoimi jakże trafnymi żartami. Cały czas trwania rekolekcji został przez wszystkich wykorzystany bardzo konstruktywnie. Marta i Jan służyli wszystkim uśmiechem, dobrym słowem i jakże potrzebną „świeżynkom” wiedzą i doświadczeniem.

Nie zabrakło również czasu i radości na wielbienie naszego Pana podczas Eucharystii, która były dla wszystkich ważnym punktem wyjściowym do dalszego działania w posłudze i którą wszyscy uczestnicy podjęli z radością w sercu.

Świadectwo

Na rekolekcje do Głotowa zorganizowane przez Martę i Jana Nadolnych wybraliśmy się, ponieważ od września tego roku podjęliśmy posługę pary rejonowej w diecezji gdańskiej. Im bliższy był termin rekolekcji, tym więcej piętrzyło się problemów, które musieliśmy pokonać, aby do Głotowa dotrzeć. Czas, który było nam dane przeżyć na tych rekolekcjach, był czasem obcowania w cudownej wspólnocie z pełnymi życzliwości prowadzącymi, ks. Mariuszem i uczestnikami. Życzliwość innych napełniała nas i wypływała z naszych serc. Dzięki konferencjom i wymianom doświadczeń mogliśmy uporządkować swoją wiedzę, ale także zaczerpnęliśmy inspiracje do pracy na najbliższe trzy lata posługi. Z każdą upływającą godziną od chwili przyjazdu znikały nasze lęki związane z posługą, a wypełniała nas radość i chęć służenia innym. Podczas namiotu spotkania usłyszeliśmy od naszego Pana, że to On nas wybrał i uzdolni nas do tych nowych czekających nas zadań. Ks. Mariusz doskonale wiedział, jakie nam jeszcze w sercu niepokoje zalegają. Każde jego słowo skierowane do nas, uczestników doskonale rozjaśniało niepotrzebny niepokój. Przesłanie, które dostaliśmy od prowadzących na zakończenie rekolekcji, stało się mottem podjętej przez nas posługi:

Wstań i idź! Pan cię wzywa, Jego miłość przynagla wciąż. Tam gdzie ludzkich serc miliony, samotnych, pogubionych, zabierz radość, którą z Ducha w sobie masz. Głoś i czyń! Lęk swój odrzuć. Źródło tryska – zanurz się w Nim. Nie ustawaj, żyj w nadziei – Dobro mnożysz, gdy dzielisz je. Niech cały świat pozna radość, w której trwasz, radość przemienionych serc.

Z głębi przemienionego serca dziękujemy za życzliwość, radość i wiedzę Marcie i Janowi Nadolnym oraz ks. Mariuszowi Grabas.

Anna i Piotr Duch
para rejonowa z archidiecezji gdańskiej

← Wstecz