Przejdź do treści

Rekolekcje dla par diecezjalnych.

Rekolekcje par diecezjalnych w Spale. 4-6 październik 2019

Czas rekolekcji to zawsze dla nas czas obfitości i Bożej obecności. Bardzo się cieszyliśmy na udział w rekolekcjach dla par diecezjalnych. Jak zawsze nie obyło się bez problemów, przeciwności związanych z naszym uczestnictwem. Ale w ufności w Boże prowadzenie wierzyliśmy do końca, że się uda i udało się. Na rekolekcje pojechali z nami nasi trzej synowie (15-latek, 11-latek i 4-latek). Ich obecność z nami jest bardzo ważna, gdyż wiemy, że akceptują naszą posługę i wspierają nas w niej.

Rekolekcje te były dla nas ugruntowaniem i potwierdzeniem, że charyzmat Ruchu Światło-Życie jest istotą naszego życia, małżeństwa i rodziny, że tak jak pisał sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki: „Trzeba przyjąć ten charyzmat w całości, ze wszystkimi elementami, nawet nieraz bardzo szczegółowymi, bo to należy do tego charyzmatu i od wierności zależy owocowanie i rozwój ruchu”. I tak właśnie chcemy realizować to nasze posłannictwo w wierności, jedności z wytrwałością i cierpliwością. Przez stawanie się Nowym Człowiekiem, który posiada siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynia się do wzrostu nowych wspólnot Kościoła.

Czas rekolekcji pozwolił nam na zatopienie się w Bożym słowie – Bóg cały czas w swoim słowie utwierdzał nas, że to On nas prowadzi, że jeżeli jemu powierzamy siebie i naszą posługę, On będzie z nami „ogarniał” wszystko.

„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” /2 Kor 9,7/.

Ten fragment ze spotkania w małej grupie zapadł nam głęboko w pamięć i serce. Pragniemy z mężem stawać się „Radosnymi narzędziami” w rękach Boga. Chcemy być świadkami miłości Boga i pokazywać małżonkom piękno charyzmatu Ruchu Światło-Życie i całego bogactwa, jakie za sobą niesie w formacji, w byciu wspólnotą żywego Kościoła.

Mimo, że czas rekolekcji był krótki, doświadczyliśmy pięknego czasu bycia we wspólnocie, czasu, w którym mogliśmy ubogacać się wzajemnie, wspierać w zadaniach, które są przed nami poprzez rozmowy, konferencje, wspólny czas przy kawie i lodach:)

Kasia i Tomek

← Wstecz