Przejdź do treści

Przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie

W Dublinie odbyła się konferencja przygotowująca Światowe Spotkanie Rodzin AD 2018. W konferencji uczestniczyło 5 małżeństw i 3 pojedyncze osoby z kręgów DK z terenu Irlandii. Przekazujemy relację, która również została zamieszczona na www.dk.oaza.ie

Bardzo nas raduje, że rodziny Domowego Kościoła w Irlandii z dużym zaangażowaniem troszczą się o rozwój wiary i Kościoła. Są siłą i nadzieją Kościoła w kraju, w którym wiara zdaje się zanikać. Dziękujemy im także za to, że wspierają się wzajemnie w posłudze na rzecz Kościoła. Nie mając bliskich mieszkających w pobliżu, małżeństwa z kręgów wspierają się w domowych obowiązkach, aby wydelegowane osoby z kręgów DK mogły słuzyć i się angażować.

Dziękujemy Renacie i Grzegorzowi Boksa, którzy przygotowali stoisko, promujące DK i jako pierwsi powiadomili nas o tym wydarzeniu i na bieżąco przesyłali zdjęcia oraz Kasi i Karolowi Kowalczykom, którzy zatroszczyli się o ulotki. Zapraszamy do czytania relacji.

Maria i Ryszard Karolewscy

Konferencja „Radość miłości, «Amoris laetitia» i Światowe Spotkanie Rodzin w Irlandii w 2018 roku”.

W sobotę, 22 października mieliśmy okazję uczestniczyć w Dublinie w konferencji „Radość miłości, «Amoris laetitia» i Światowe Spotkanie Rodzin w Irlandii w 2018 roku” oficjalnie otwierającej przygotowania do tego wydarzenia. Chcielibyśmy się z Wami podzielić tym spotkaniem i kilkoma myślami, które się na nim przewijały.

Sesja rozpoczęła się krótką prezentacją filmową z poprzedniego spotkania rodzin w Filadelfii w 2015 roku.

Konferansjerki wprowadziły wszystkich w temat dnia poprzez zwrócenie uwagi na trzy słowa – klucze, które według nich najlepiej streszczają adhortację Ojca Świętego: wyzwania, szanse i złożoność w odniesieniu do życia małżeńskiego. Czwartym, ale równie ważnym słowem jest radość.

Prelegenci zastanawiali się nad zadaniami i wyzwaniami dla Kościoła w Irlandii, wypływającymi z adhortacji „Amoris laetitia”. Program był bardzo bogaty i zróżnicowany. Wstępem do tematu były refleksje na temat Hymnu o Miłości w ujęciu Papieża w adhortacji. Następnie słowo wygłosił arcybiskup Dublina, Diarmuid Martin, przewodniczący WMOF2018. Miały też miejsce rozmowy z biskupami, przedstawicielami różnych grup i organizacji oraz świadectwa ludzi. Przedstawione zostały problemy współczesnych rodzin jak bezdomność, problemy uchodźców i złożony problem uzależnień. Nie brakowało też bardzo pozytywnych przykładów pokonywania trudności, przezwyciężania słabości. Piękne świadectwo radosnego rodzinnego życia złożyła rodzina włoska. Przybyli na konferencję z 6 z 11 swoich dzieci!

Kilka myśli, które pojawiły się w wykładach i rozmowach podczas konferencji:

Przewodniczący WMOF2018, arcybiskup Dublina, Diarmiud Martin, mówił o wezwaniach dla Kościoła w Irlandii. Ludzie patrzą na Kościół bardzo negatywnie, nie dostrzegają jego kreatywnej i pozytywnej strony. Zwrócił uwagę na potrzebę odkrycia sensu, znaczenia grzechu, aby widzieć grzech w świetle miłosierdzia. Bez miłosierdzia grzech jawi się tylko jako wina. Bóg jest miłosierny – jeśli tego nie dostrzegamy, możemy dojść do fałszywego obrazu Boga. Arcybiskup wspomniał o ciągle zmniejszającej się liczbie zawieranych małżeństw sakramentalnych, niezrozumieniu nauki Kościoła oraz o dzieciach, które są szczególnie narażone na sekularyzację. Język wiary staje się językiem obcym. Na koniec arcybiskup Martin przywołał słowa Papieża, który powiedział, że Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie to dar dla Kościoła w Irlandii.

Lis Cullinane w rozmowie na temat problemów w rodzinie mówiła o potrzebie katechizacji i uzdolnienia dorosłych (rodziców i dziadków) do pracy we własnych rodzinach, do przekazywania wiary. Dzisiejsze rodziny są bardzo zabiegane, każdy dzień jest wypełniony po brzegi różnymi zajęciami. Z tego powodu ludzie nie szukają Boga, nie czują potrzeby szukania Boga, gdyż zatracili głód Boga.

Bardzo ciekawe wystąpienie miał prymas Irlandii, Eamon Martin. Skoncentrował się na słowie ‘więź’. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób połączeni, związani ze sobą. To sens przynależności. Rodzina jest DOMOWYM KOŚCIOŁEM, jest centrum ewangelizacji. Kościół jest dobry dla rodziny, a rodzina jest dobra dla Kościoła. W tym momencie Jego wypowiedź została przerwana entuzjastycznymi, gromkimi brawami. Niestety szybkie tempo życia utrudnia spotkania ze sobą, co sprawia, że tworzenie więzi jest bardzo trudne. Spotkanie z Ojcem Świętym jest okazją do stwarzania takich więzi. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co oznacza to dla mnie, dla mojej rodziny. Mówiąc o więziach, Prymas zwrócił szczególną uwagę na poszukiwanie i tworzenie więzi na trzech poziomach: z młodymi, z rodzinami i tymi, którzy są poza Kościołem:

– jak znaleźć drogę do stworzenia więzi z młodymi, aby zachęcić ich do zawierania małżeństw. W dzisiejszym świecie oczekuje się od młodych, by wiele czasu poświęcali pracy, by byli dyspozycyjni. To powoduje trudności w podjęciu decyzji o zakładaniu rodziny. Młodzi unikają podejmowania jakichkolwiek zobowiązań na dłuższy czas. Jest potrzeba dawania świadectwa i przedstawiania małżeństwa jako radości i drogi do szczęścia.

– tworzenie więzi z rodzinami i wspieranie ich w modlitwie. Ludzie nie potrafią się modlić i nie wiedzą, jak się modlić w rodzinie.

– szukanie więzi z rodzinami, które nie czują związku z Kościołem, czują się odrzuceni z różnych powodów. Chodzi tu również o pary homoseksualne, po rozwodach, żyjących w związkach niesakramentalnych. Jeśli na pierwszym miejscu będziemy kierowali się miłosierdziem, to pozwoli ono nam zbliżyć się do nich i z łagodnością pozyskiwać ich dla Kościoła dając im sens przynależności.

Na koniec przedstawiono plan i potrzeby na dalsze przygotowania do Światowego Spotkania z Rodzinami.

Różne ruchy i organizacje miały okazję się zaprezentować w tym dniu i również Domowy Kościół w Irlandii miał swój stolik z ulotkami, a członkowie udzielali informacji.

Osobiście jeszcze raz bardzo dziękujemy trzem rodzinom, a dwóm z kręgu (Mateńko i Biernackim) za zajęcie się naszymi dziećmi przez cały ten dzień. Jest to w dużym stopniu Wasz wkład, że mogliśmy być i świadczyć o Domowym Kościele na tej konferencji.

Odsyłamy też do oficjalnej strony WMOF2018 oraz zachęcamy do polubienia i śledzenia na fb.

Wiola i Darek

← Wstecz