Przejdź do treści

Przedłużenie posługi pary krajowej.

W związku z kończącą się w styczniu posługą pary krajowej, podczas spotkania podsumowującego pracę roczną w Częstochowie, została rozpoczęta procedura wyborów pary krajowej.
W p. 33e „Zasad DK” czytamy: „Posługę pary krajowej może pełnić małżeństwo, które przeżyło formację podstawową DK i jest przynajmniej trzy lata członkiem Stowarzyszenia «Diakonia Ruchu Światło-Życie». Kadencja pary krajowej trwa cztery lata i może być, w wyjątkowych sytuacjach, przedłużona o dwa lata. Decyzję o przedłużeniu kadencji podejmuje Biskup Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie na wniosek par diecezjalnych wraz z członkami kręgu centralnego, złożony przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie”.

W imieniu kręgu centralnego Bożena i Hubert Pietrasowie (para filialna lubelska) złożyli i uzasadnili wniosek o przedłużenie kadencji obecnej parze krajowej. W tajnym głosowaniu pary diecezjalne oraz członkowie kręgu centralnego większością głosów poparli wniosek. Wyniki głosowania przedstawiono moderatorowi generalnemu, ks. Markowi Sędkowi oraz delegatowi KEP ds. Ruchu Światło-Życie, biskupowi Krzysztofowi Włodarczykowi. Na zakończenie spotkania Biskup Delegat ogłosił decyzję o przedłużenie kadencji o dwa lata (czyli do stycznia 2021 r.) obecnej parze krajowej, Katarzynie i Pawłowi Maciejewskim.

← Wstecz