Przejdź do treści

Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła – Częstochowa 2022

„Nikt nie może stawić czoła życiu w sposób odosobniony.

(…)Potrzebujemy wspólnoty, ażeby nas wspierała, pomagała nam,

takiej, w której pomagamy sobie nawzajem patrzeć w przyszłość.”

(Papież Franciszek, Fratelli Tutti, 8)

Słowa Papieża Franciszka to motto, które towarzyszyło odpowiedzialnym Domowego Kościoła podczas podsumowanie pracy rocznej odbywającego się w częstochowskim seminarium w dniach 9-11 września 2022 roku. Pod czułym okiem Maryi, Matki z Częstochowskiego wizerunku, zawiązaliśmy wspólnotę 170 osób z całej Polski i z zagranicy. W piątek wieczorem rozpoczęło się spotkanie, w którym wzięły pary diecezjalne i pary filialne,  pary odpowiedzialne za kontakty z zagranicę, księża moderatorzy diecezjalni Domowego Kościoła oraz para krajowa Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie z moderatorem krajowym DK ks. Damianem Kwiatkowskim. Wyjątkowymi gośćmi na spotkaniu były pary odpowiedzialne za DK na Litwie, Ukrainie i w Czechach. Z Krościenka przyjechały Elżbieta Kozyra i Maria Różycka z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, odpowiedzialne za sekretariat DK oraz posługujące na rekolekcjach w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK. Podczas podsumowania pracy rocznej towarzyszył nam również moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek.

Spotkanie w Częstochowie było okazją do modlitwy we wspólnocie. Sobotni i niedzielny poranek zgromadził nas w seminaryjnej kaplicy na namiocie spotkania przed Najświętszym Sakramentem oraz na jutrzni, podczas której modliliśmy się psalmami w łączności z całym Kościołem. Sercem każdego dnia była Eucharystia. Sobotniej liturgii przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. W homilii ksiądz biskup przywołał dwa bardzo sugestywne obrazy: drzewa i domu, w nawiązaniu do Ewangelii św. Łukasza (Łk6, 43-49). Dobre drzewo, żeby owocowało potrzebuje korzenia, ale również nowych gałązek. „ Patrzcie na całość” – mówił ksiądz biskup. Podobne „zintegrowanie” podkreślał, odwołując się do biblijnego obrazu domu. Aby budowla była trwała i piękna nie tylko potrzebne są mocne fundamenty, ale równie ważne są remonty wnętrza, których dokonujemy od czasu do czasu. Oba obrazy były punktem wyjścia do zachwytu do nad charyzmatem Ruchu. Jak utrzymać jego fenomen? „Budujcie na korzeniach” – mówił biskup Andrzej –na tradycji Kościoła, pielęgnujcie liturgię, biografię księdza F. Blachnickiego, spotkanie ze Słowem Bożym, ale również słuchajcie Ducha Świętego, tak, by tworzyć żywy Kościół.

Podczas niedzielnej Eucharystii Pan Bóg mówił również za pomocą obrazu, tym razem z przypowieści o synu marnotrawnym. Najpierw uderzyły nas słowa refrenu psalmu responsoryjnego „Wstanę i wrócę do mojego Ojca”, do których w homilii odwołał się moderator krajowy DK ks. Damian Kwiatkowski, przypominając o konieczności ciągłego nawracania się. Pan Bóg podarował nam charyzmat Ruchu Światło-Życie jako drogę do świętości, na której zdarzają się potknięcia i upadki, czasami „zafundowane” przez Boga, abyśmy nie popadli w pychę. To w Nim mamy pokładać nadzieję w naszej posłudze.

„Potrzebujemy wspólnoty (…) takiej, w której pomagamy sobie nawzajem patrzeć w przyszłość”. Jako wspólnota Domowego Kościoła stajemy u progu jubileuszu 50-lecia DK, przed nami „rok łaski od Pana”. Biblijne korzenie świętowania roku jubileuszowego przybliżył nam podczas konferencji ks. Sławomir Rachwalski, moderator diecezjalny DK archidiecezji gnieźnieńskiej. Nawiązując do 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej, wskazał na etymologię słowa „jubileusz”. Rok jubileuszowy w tradycji judaistycznej ogłaszany był przez „jőbȅl”, czyli dźwięk baraniego rogu i był rokiem szczególnych łask: darowania wolności niewolnikom czy darowania długów. Mówiąc o duchowym przygotowaniu do obchodów jubileuszu, prelegent zachęcił nas, by wrócić do źródeł, do zrozumienia drogi formacji, która jest przez członków DK drogą do świętości. Rok jubileuszowy to czas, w którym jesteśmy zaproszeni do dziękczynienia za otrzymane łaski oraz pogłębienia i odnowienia relacji z Bogiem. Świętowanie jubileuszu tak naprawdę zaczynamy przed samym jubileuszem, dlatego ten rok formacyjny prowadzi nas do zaplanowanych na Jasnej Górze 9 września 2023 roku uroczystości jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła. Konferencja ks. Sławka była wprowadzeniem nas do pracy w grupach, w których wspólnie zastanawialiśmy się nad kondycją współczesnych rodzin, nie tylko Domowego Kościoła oraz szukaliśmy odpowiedzi na duchowe potrzeby rodziny.

Spotkanie odpowiedzialnych w Częstochowie było również okazją do refleksji nad minionym rokiem formacyjnym, a zwłaszcza pochyleniem się nad uczestnictwem małżeństw DK w rekolekcjach. Dzieliliśmy się tym tematem już podczas spotkań kręgów filialnych, które miały miejsce w sobotę. Spotkanie krąg filialnego było okazją do szukania jakie konkretne przedsięwzięcia możemy podjąć w  diecezjach, aby świętować jubileuszu 50-lecia DK. Również w sobotni wieczór miało miejsce spotkanie par odpowiedzialnych z Czech, Litwy i Ukrainy, par odpowiedzialnych za kontakty z zagranicą z parą krajową oraz moderatorem krajowym DK i moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie, a także skarbnikami DK. Był to czas nie tylko budowania jedności, ale również dzielenia się życiem wspólnoty DK poza granicami Polski. Liczbowy udział małżeństw DK w rekolekcjach przedstawiła nam Marysia z sekretariatu DK. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że po dwóch latach pandemii, czasie „posuchy” rekolekcyjnej można zaobserwować ożywienie w tym obszarze.

Podczas sobotniej Eucharystii nastąpiło przekazanie posług. Czternaście par diecezjalnych oraz dwie pary odpowiedzialne za kontakty z zagranicą podjęły nową służbę, pobłogosławione przez księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego.

Dowodem na to, że „potrzebujemy wspólnoty, aby nas wspierała” było świadectwo Wiktorii Zigert, pary krajowej z Ukrainy. Na spotkaniu była sama z wiadomych względów. Łzy wzruszenia ściskały nas za gardło, gdy Wiktoria dzieliła się doświadczeniem pierwszych dni wojny na Ukrainie i jej konsekwencji dla całej rodziny, dziękowała za wsparcie, pomoc ale również prosiła o zrozumienia dla tych, którzy przybyli do Polski. Nie zabrało słowa przepraszam.

Dla osób odpowiedzialnych za Domowy Kościół wrześniowe spotkanie w Częstochowie było nie tylko podsumowaniem pracy rocznej, lecz stało się wejściem w rok jubileuszowy.

Oblubieniec czeka już, oto dzień wesela…

 Marlena i Adrian Ptaszyńscy

archidiecezja gnieźnieńska

 

← Wstecz