Przejdź do treści

Podsumowanie pracy rocznej DK

„Przez jubileusz w nowy początek” –  spotkanie odpowiedzialnych i podsumowanie pracy rocznej DK

W radosnym czasie świętowania jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła, u stóp jasnogórskiego sanktuarium, w dniach 8-10 września 2023 roku, spotkali się odpowiedzialni naszej wspólnoty. Już w piątek do kompleksu zabudowań Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie przyjechali: para krajowa DK Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie, pary filialne, pary odpowiedzialne za kontakty z DK za granicą, także pary odpowiedzialne za DK za granicami Polski, pary diecezjalne, kapłani – ks. Damian Kwiatkowski moderator krajowy DK, moderatorzy diecezjalni, panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła: Elżbieta Kozyra i Maria Różycka.

Tego dnia na spotkaniu kręgu centralnego obecny był ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, który przekazał bieżące informacje z Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku. W myśl treści listu kręgu na bieżący rok formacyjny o tym, że „w kręgu Pan Bóg dał nam konkretne osoby jako dar” uczestnicy mogli wyrazić wdzięczność za to czego nauczyli się od innych. Wyjątkowe było podziękowanie dla Moniki i Jarka Kołodziejczyków z diecezji radomskiej, którzy zakończyli posługę pary filialnej lubelskiej. Zainteresowanie wzbudziły też …krowy. W oazie rodzin I, w Ciężkowicach (diecezja tarnowska) uczestniczyło małżeństwo z ósemką krów, których nie mieli komu zostawić, a gorąco pragnęli przeżyć rekolekcje. Świat oazowy tego jeszcze nie widział!

Wieczornej Eucharystii, koncelebrowanej przez wielu kapłanów, przewodniczył ks. Tomasz Gruszto, moderator DK archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Mulewski, moderator DK diecezji ełckiej, który w tych dniach z wdzięcznością przeżywał jubileusz 27-lecia święceń kapłańskich.

„Weselić z tymi, którzy się weselą”

Sobotnim Namiotem Spotkania i modlitwą jutrznią odpowiedzialni DK rozpoczęli świętowanie jubileuszu. Ks. Damian przypomniał, że spotkania odpowiedzialnych mają charakter formacyjny. Nawiązując do Słowa Bożego (Rz 12,14-16a) mówił, że w posłudze doświadczamy różnych problemów, w których powinniśmy błogosławić trudne sytuacje i osoby. W wspólnocie bywa, że dość łatwo przychodzi nam „płakać z tymi, którzy płaczą”. Znacznie trudniej „weselić z tymi, którzy się weselą”, stawać pokornie w prawdzie i przeżywać radośnie fakt Bożego obdarowania, a na potrzebę takiej postawy wskazywał nasz Założyciel. W duchu radości udaliśmy się na wydarzenia związane z dziękczynieniem za DK, spotkanie z siostrami i braćmi w ramach jubileuszowej pielgrzymki.

W godzinach wieczornych, po uroczystościach w Dolnie Miłosierdzia i na Jasnej Górze, odbyła się najpierw Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie, a potem spotkania kręgów filialnych i odpowiedzialnych za DK za granicą.

„Owoce niech się staną ziarnem”

Niedzielny poranek to Namiot Spotkania i jutrznia. Prowadzący liturgię ks. Tomasz Rusyn, moderator DK diecezji rzeszowskiej podzielił się w kontekście Słowa  (Ez 37,12b-14) doświadczeniem sytuacji bezsilności przy organizacji rekolekcji formacyjnych, a jednocześnie wielkiej ufności w Boże działanie, które pokazuje, że Pan Bóg nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach troszczy się o swe dzieło, „z grobów wydobywa swój lud”.

Maria Różycka z INMK w czasie podsumowania pracy rocznej wskazywała, że spotykając się corocznie na podsumowaniu przeżywamy niejako wspólnotowe dożynki. Przypomniała myśl bpa Andrzeja Przybylskiego, że plony i wieńce dożynkowe są zarówno plonem, owocem zebranym w czasie całego roku, ale te plony staną się nowym ziarnem, by z niego po zasianiu wyrosło coś nowego. Za ks. Franciszkiem Blachnickim mówiła też, że „to co zostało zainwestowane, zasiane, zaczęło kiełkować – musi być pielęgnowane, musi się rozwijać. Czeka nas wielki wysiłek pójścia w głąb”.

Na prezentowanych slajdach Maria pokazała jak zasiane ziarno – od pierwszego kręgu, który rozpoczął pracę w 1973 roku w Lublinie – wzrastało przez kolejne 50 lat do 4870 kręgów DK w 18 krajach (445 kręgów za granicą funkcjonujących w różnych językach). Przekłada się to na 43 659 członków DK. Czasem pewnego wyhamowania był okres pandemii. W minionym roku formacyjnym powstało blisko 300 kręgów. Odbyło się 411 serii rekolekcji (130 oaz 15-dniowych, 198 krótkich formacyjnych, 83 tematycznych). Wzięło w nich udział 23 656 osób, w tym 12 776 małżonków, 8395 dzieci, 2485 osób diakonii. „Owoce niech się staną ziarnem” – życzyła w swoim wystąpieniu Maria. Przybliżyła również zebranym jakie rekolekcje odbyły się w ostatnim roku w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK w Krościenku.

„Odpowiedzialność materialna”

Głos zabrali również skarbnicy DK Renata i Dariusz Borkowscy, którzy podziękowali za odpowiedzialność i za troskę finansową o funkcjonowanie DK, co przełożyło się chociażby na wkład w wybudowanie nowego domu rekolekcyjnego DK w Krościenku czy przygotowanie jubileuszu. List kręgu centralnego „Odpowiedzialność materialna” z 2013 roku jest poświęcony finansom i mówi m.in. o tym, że 25% składek członków DK, które spływają z diecezji przeznaczone jest na Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku. Skarbnicy przekazali również inne praktyczne informacje.

„Jubileuszowe niespodzianki”

Prowadzący spotkanie para krajowa DK Małgosia i Tomek Kasprowiczowie mówili o jubileuszowych niespodziankach takich jak różańce czy publikacja „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” przygotowana pod redakcją Katarzyny i Pawła Maciejewskich. Z kolei Marta i Artur Kołaczek z diecezji warszawsko-praskiej w charakterystyczny, humorystyczny sposób zaprezentowali aplikację „Dialog małżeński”, która może być nieocenioną pomocą w planowaniu dialogu czy realizowaniu reguły życia. Ks. Damian Kwiatkowski mówił o swojej publikacji „Wtajemniczenie w małżeństwo”, która z pewnością stanie się cenną lekturą dla osób pragnących pogłębić program formacyjny Domowego Kościoła. A takich przecież w naszej wspólnocie nie brakuje.

„Niezwykły rok z ks. Franciszkiem Blachnickim”

Ks. Marek Sędek dziękował za modlitwę w jego intencji, za jubileusz DK, za bardzo dobrą współpracę. Informował m.in. o stanie budowy Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także o przekazaniu przez pana prezydenta Andrzeja Dudę Orderu Orła Białego dla ks. Franciszka Blachnickiego w dniu 6 sierpnia bieżącego roku. Mówił o kolejnych inicjatywach docenienia Założyciela Ruchu. Podał, że ok. 20 tysięcy ludzi młodych uczestniczyło w rekolekcjach formacyjnych, głównie w wakacje. Zaapelował o otaczanie życzliwością i modlitwą kapłanów służących młodym i rodzinom.

„Dziękujmy za wielkie działa Boże i … do pracy!”

Bp Krzysztof Włodarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, dziękował za przygotowanie obchodów jubileuszu Małgosi i Tomkowi oraz ks. Damianowi oraz wielu osobom włączającym się we współpracę, w tym gospodarzom Małgosi i Jackowi Karbownikom parze diecezjalnej DK archidiecezji częstochowskiej. Wdzięczność Bożej Opatrzności powinniśmy mieć w sercu za Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i za śp. s. Jadwigę Skudro, za wszystkie dotychczasowe pary krajowe DK, za moderatorów krajowych DK, za panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, pary diecezjalne, moderatorów diecezjalnych i kapłanów – duchowych opiekunów kręgów, pary rejonowe, pary animatorskie, włączających się w różne diakonie. Oni wypełnili konkretną misję w duchu miłości do Pana Boga i do bliźniego, dlatego należą się im gratulacje! Bp Krzysztof wskazywał, że należy iść jeszcze bardziej do przodu, by zdobywać tożsamość, trwać wiernie na drodze danego nam charyzmatu. Przez miłość, wierność, jedność życia małżeńskiego dawać świadectwo w przestrzeni rodzinnej, kręgów, wspólnoty Kościoła, promieniować tym pięknem wobec świata! Alleluja i do pracy!

„Jubileusz mija, pielgrzymka do życia wiecznego trwa”

Podczas niedzielnej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Włodarczyka, homilię wygłosił ks. Damian Kwiatkowski. Mówił, że jubileusz powoli mija, ale pielgrzymka do życia wiecznego trwa. Od każdego z nas zależy co będzie dalej z charyzmatem, czy w stulecie od powstania DK będzie co świętować. Stulecie DK zaczyna się już dziś. Prorok Ezechiel usłyszał słowa „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela…”. Czy my chcemy usłyszeć te słowa, które do nas kieruje Pan? Ks. Damian przywołał też słowa ks. Franciszka Blachnickiego „Tylko prawdziwa miłość potrafi zaspokoić głód człowieka i tylko w takiej atmosferze człowiek może się rozwijać i być szczęśliwym. Na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku braciom, w postawie miłości”. Podejmowana na różnych szczeblach DK odpowiedzialność, w najgłębszej istocie dotyka rzeczywistości duchowej. Na wiele szczegółowych pytań, które zadajemy sobie nawzajem w odniesieniu do przestrzegania „Zasad DK” pomocna jest nadrzędna zasada miłości, która ma pomóc w zbawieniu nas i naszych bliźnich.

Na zakończenie Eucharystii nastąpiło przekazanie posług pary filialnej w filii lubelskiej i dziesięciu par diecezjalnych z diecezji: warmińskiej, kaliskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, gliwickiej, opolskiej, świdnickiej, wrocławskiej, płockiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej. Ks. bp Krzysztof udzielił błogosławieństwa podejmującym posługi, a kończący otrzymali specjalne podziękowania przygotowane przez parę krajową DK Małgosię i Tomka.

Okazją do dzielenia radości, rozmów, indywidualnych podziękowań, integracji, wymiany doświadczeń, udzielania sobie wzajemnego wsparcia były posiłki czy krótkie spacery. Niektóre spotkania mile zaskoczyły, tak jak piszących te słowa, bo spotkaliśmy małżonków Anię i Mikołaja odpowiedzialnych za kręgi w Wielkiej Brytanii, znajomych z czasów studenckich, o których nie wiedzieliśmy, że formują się w Domowym Kościele. Za całe spotkanie i za te budujące wspólnotę momenty Bogu niech będą dzięki!

Renata i Józef Nowakowie
Para filialna filii lubelskiej

← Wstecz