Przejdź do treści

Podsumowanie pracy rocznej DK w Rzeszowie

W dniach 13-15 września 2019 r. w Domu Diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie odbyło się podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Spotkanie prowadziła para krajowa Katarzyna i Paweł Maciejewscy, a wzięło w nim udział ok. 170 osób: pary filialne, pary diecezjalne ze wszystkich polskich diecezji, moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek, moderator krajowy Domowego Kościoła ks. Krzysztof Łapiński, ponad dwudziestu księży moderatorów diecezjalnych Domowego Kościoła, a także pary odpowiedzialne za kontakt z małżeństwami formującymi się w kręgach Domowego Kościoła poza granicami Polski. Do Rzeszowa przyjechało również małżeństwo razem z księdzem moderatorem z Litwy, a także 17 nowych par diecezjalnych, które rozpoczynają swoją posługę.

Spotkanie było okazją do podsumowania rocznej formacji w kręgach oraz na rekolekcjach wakacyjnych. W Polsce w 4605 kręgach Domowego Kościoła formuje się ok. 23 tys. małżeństw, ponadto poza granicami Polski funkcjonuje przeszło pół tysiąca kręgów. W roku formacyjnym 2018/2019 Domowy Kościół zorganizował 179 piętnastodniowych rekolekcji dla rodzin, ponad 100 krótkich rekolekcji formacyjnych, 30 rekolekcji ewangelizacyjnych, a także 110 rekolekcji tematycznych. Łącznie we wszystkich rekolekcjach wzięło udział 16 300 osób dorosłych oraz przeszło 11 000 dzieci, które przyjechały razem z rodzicami. Te statystyki pokazują, że wzrasta liczba kręgów i małżeństw formujących się w Domowym Kościele, ale jednocześnie niepokoi spadek liczby uczestników rekolekcji, zwłaszcza oaz piętnastodniowych. To wyraźny sygnał dla par odpowiedzialnych, aby dobrze rozeznać potrzeby wspólnoty i zaplanować odpowiednie rekolekcje.

Temat kolejnego roku formacyjnego „Wolni i wyzwalający” wiąże się z czterdziestą rocznicą proklamowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W związku z tym uczestnicy spotkania próbowali nakreślić wizję pracy formacyjnej poprzez przykłady zaangażowania rodzin w różnych dziedzinach życia rodzinnego, wspólnotowego, kościelnego oraz świeckiego. Na ten temat w szerszy sposób wypowiedział się ks. Jan Kobak, moderator Domowego Kościoła diecezji rzeszowskiej, który w swojej konferencji odniósł się do wielu szczegółowych kwestii związanych z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka oraz Nową Kulturą.

Z odpowiedzialnymi za Domowy Kościół spotkał się również ks. bp Jan Wątroba, który na sobotniej Eucharystii wskazywał na rolę więzów rodzinnych, także nowych więzów o charakterze nadprzyrodzonym, wynikających z przynależności do wspólnoty i Kościoła. Tworzenie nowych, Bożych relacji poprzez podejmowanie służby na rzecz innych rodzin jest, jak podkreślił ordynariusz rzeszowski, ważnym zadaniem rodzin formujących się w Domowym Kościele. W niedzielnej jutrzni uczestniczył również ks. bp Edward Białogłowski, który w homilii porównał podsumowanie do rachunku sumienia i próby odpowiedzi na kilka ważnych pytań, w tym o proporcje między pracą zawodową, pracą apostolską i odpoczynkiem.

Wzruszający był moment przekazania posług – widok 17 małżeństw gotowych do podjęcia służby na rzecz małżeństw i rodzin w swoich diecezjach, z pewną obawą, ale i nadzieją w głosie wypowiadających słowa „przyjmujemy tę posługę, na chwałę Boga Wszechmogącego, Niepokalanej Matki Kościoła i dobra powierzonych nam rodzin” zrobił wrażenie na wielu uczestnikach liturgii. Z kolei widok małżeństw, które kończą posługę pary diecezjalnej w swoich diecezjach przypominał moment opisany w Ewangelii, w którym apostołowie przyszli do Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali (por. Mk 6, 30).

Kolejne spotkanie odpowiedzialnych już w styczniu 2020, tym razem w Zduńskiej Woli.

Dorota i Jacek Skowrońscy

← Wstecz