Przejdź do treści

Piknik „Świadek wolności” – 23 września -Warszawa

Drodzy Moderatorzy i Odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie!

W nawiązaniu do wcześniejszego listu Moderatora Generalnego (https://www.dk.oaza.pl/wp-content/uploads/List-Moderatora-Generalnego.docx) oraz spotkania z kolegium księży i moderatorów Ruchu, w obecności ks. arcybiskupa Adama Szala delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, dotyczącego realizowanej przez Ruch kampanii „Nie piję bo kocham”, Narodowego Kongresu Trzeźwości oraz pikniku „Świadek wolności” prosimy o rozesłanie do osób odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach i parafiach plakatów związanych z naszą akcją. Prosimy również o wydrukowanie i powieszenie tych materiałów na tablicach ogłoszeń będących w dyspozycji Ruchu oraz w miejscach publicznych dostępnych dla szerszego grona odbiorców, taki jak uczelnie czy miejsca spotkań lokalnych społeczności.

Prosimy o zaangażowanie w tej sprawie, ponieważ kampania właśnie się zaczyna i będzie trwała niemal do końca grudnia tego roku. Potrzebne jest w tej chwili jak najszersze dotarcie z informacją o akcji do członków naszego Ruchu, ale także wszystkich ludzi dobrej woli. Sprawą w tej chwili zasadniczą jest organizowany 23 września piknik „Świadek wolności”, o którym mogliście przeczytać w przywoływanym liście. Ważne jest by piknik miał dobrą frekwencję, ponieważ będzie to sprawdzianem wizerunkowym całej kampanii co w znacznej mierze może się przełożyć na jej owoce. Nie zapominajmy, że nie jest wykluczona obecność podczas pikniku najwyższych władz państwowych i kościelnych zatem wydarzenie to będzie świadczyć o naszych zdolnościach organizacyjnych i powadze jako partnera dużych akcji o skali ogólnonarodowej.

Niech dodatkową motywacją dla Was będzie świadomość, że w 30. rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Księdza Franciszka Blachnickiego stoi przed nami szczególne zadanie realizacji jego dzieła, ale i możliwość wykorzystania niespotykanych dotąd w takiej skali środków dotarcia z przekazem konieczności wyzwolenia z nałogów jako warunku naprawy duchowego życia Polaków.

Z poważaniem

Wojciech Terlikowski – koordynator kampanii „Nie piję, bo kocham”

Program:

13.30 – NEW LIFE’m

Prezentacja idei kampanii społecznej „Nie pije bo kocham”, taniec, integracja

12.00 – 19.00 – miasteczko namiotowe

a) namiot debaty

14.45 – Debata „Prawda Krzyż Wyzwolenie”

15.45 – Debata „Rodzina Siłą Polski”

16.45 – Debata „Nie piję bo kocham”

17.00 – „Prorok nie umiera – ks. Franciszek Blachnicki” – film

Cały czas w namiocie tym będzie wystawa multimedialna „ks. Franciszek Blachnicki Wychowawca Wolnych Ludzi”

b) namiot Miłosierdzia – cały czas Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź

c) namiot Ruchu Światło-Życie

d) namiot dzieci – gry zabawy, malowania twarzy

e) namiot CMJPII – prezentacja życia i dzieła JPII

f) namiot Ewangelizacji – każdy będzie mógł nagrać do kamery swoje świadectwo

14.20 – ARKADIO

15.00 – Świadek Wolności w Rodzinie – klip, świadectwo,

15.30 – ARKA NOEGO

16.45 – Świadek Wolności w działalności charytatywnej, społecznej – klip, świadectwo,

 17.00 – FPS

17.45 – Świadek Wolności w życiu gospodarczym i politycznym – klip, świadectwo,

18.00 – KULTYWACJA

18.40 – Prawda Krzyż Wyzwolenie

19.00 – Prezentacja, przedstawienie idei Kongresu Trzeźwości w kontekście Świadka Wolności

19.30 – 20.40 ŚWIADEK WOLNOŚCI – I część wydarzenia skupiona na ukazaniu Świadków Wolności – poprzez ukazanie Św. Jana Pawła II, x. Franciszka Blachnickiego, Karoliny Kózkównej, Helenki Kmieć. Każdy z nas powołany jest aby być Świadkiem Wolności.
Artyści: New Life’m, Krzysztof Cugowski, Agnieszka Cudzich, Lidia Pospieszalska, Adam Krylik, Full Power Spirit, Radosław Pazura, Dariusz Kowalski

20.40 – 22.00 UWIELBIENIE – II część nabożeństwa pełna radości, tańca i chwalenia Boga.

Plakat

← Wstecz