Przejdź do treści

Pielgrzymka Rodzin DK – Kalisz 2022

W sobotę, 14 maja 2022 roku, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, odbyła się jubileuszowa, 25. Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Liczne grupy z różnych diecezji przybywały już od rana. Około południa ksiądz moderator Damian Kwiatkowski i para krajowa, Gosia i Tomek Kasprowiczowie przywitali członków DK przybyłych z całej Polski, a ksiądz kustosz Jacek Plota zachęcił rodziny do zawierzenia wszelkich spraw Opiekunowi Jezusa, przybliżając zebranym obraz i sanktuarium św. Józefa kaliskiego.

Następnie miała miejsce konferencja ks. dra Piotra Górskiego „Święty Józef – człowiek z zasadami”.

Link do konferencji (nagranie): https://bit.ly/38nMnYQ

Teolog przedstawił św. Józefa jako człowieka zasłuchanego w Bogu, która to cecha zdeterminowała Jego miejsce w historii zbawienia. Prelegent wspomniał o tym, że w Józefie spełniły się proroctwa Starego Testamentu. Podkreślił, że mąż Maryi stał się nowym Mojżeszem, nowym Abrahamem i nowym Dawidem, bo tamci spotykali Boga, kiedy Go słuchali.

Zauważył, że mały Józef kształtował swe serce w modlitwie, a potem został zaproszony przez Boga, by stać się Ojcem dla Jezusa. Bóg posłał do Niego Anioła, który zburzył wszystkie Jego plany, a mimo to Józef był posłuszny.

Prelegent podkreślił także, że Józef to jedyne imię w Biblii, które ma dwa znaczenia: „Oby Bóg pomnożył dobro” i „Ten, przez którego Bóg oddala zło”.

Współczesny ojciec musi dostrzec, kto jest Herodem, żeby obronić swoją rodzinę przed konkretnym złem.

To ojciec jest odpowiedzialny za wprowadzanie syna w wiarę, przekazywanie modlitwy i wprowadzanie w tradycję. To przez ojca na rodzinę spływa błogosławieństwo. Słowo ojca ma być motywujące i ma dodawać dziecku odwagi, bo wtedy młody człowiek ma poczucie własnej wartości i nie boi się stawiania sobie wymagań. Patrząc na ojca, chce być człowiekiem z zasadami. Podkreślił, że mężczyzna, który zgina kolana przed Bogiem, to dla dziecka niezapomniany obraz.

Po konferencji wszyscy zebrani odmówili wspólnie litanię loretańską, po czym nastąpiła przerwa – czas na posiłek i wspólne rozmowy.

Uroczystej Mszy Świętej w sanktuarium przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. Zwrócił uwagę na zbieżność jubileuszu 25-lecia pielgrzymowania Domowego Kościoła do kaliskiego sanktuarium i takiego samego jubileuszu pielgrzymki Jana Pawła II do ziemi kaliskiej.

Na kazaniu hierarcha poruszył kluczowe słowa, które wybrzmiały w Ewangelii, m.in.: godność (jesteśmy dla Jezusa cenni, bo nie nazywa nas sługami, a przyjaciółmi), relacja (bo chrześcijaństwo jest przede wszystkim spotkaniem z osobą), trwanie (gdzie miłość to nie jednorazowy akt, ale doświadczenie bycia kochanym), ofiara (nie ma miłości bez ofiary, bez krzyża, bez oddania), wzajemność (która jest najpiękniejszym doświadczeniem i największym darem) i świadectwo miłości wzajemnej. Podkreślał, że prawdziwa miłość nigdy nie wygasa.

Biskup nawiązał również do słów Jana Pawła II, które padły podczas pamiętnej pielgrzymki z 1997 roku, dotyczących m.in. obowiązku służby życiu, który rodzinom szczególnie winna leżeć na sercu.

Na koniec para krajowa i moderator krajowy, klęcząc przed cudownym obrazem Świętego Józefa, uroczyście zawierzyli ziemskiemu Ojcu Pana Jezusa wszystkie rodziny Domowego Kościoła.

Justyna i Piotr Krzynówkowie
archidiecezja krakowska

Zachęcamy do przeczytania relacji i zobaczenia zdjęć z pielgrzymki.

Zdjęcia: P. Kuropka

← Wstecz