Przejdź do treści

ORDR II st. na Ukrainie

Od 6 do 11 marca 2020 r. w Rόwnym, w domu rekolekcyjnym przy parafii św. Piotra i Pawła, odbyła się ORDR II st. Takie rekolekcje na Ukrainie zostały zorganizowane już po raz drugi. Posługę pary prowadzącej i kapłana-moderatora pełnili goście z Polski – Danuta i Andrzej Bartosikowie z Krosna i ks. Jan Kobak z Rzeszowa. Uczestnikami rekolekcji było 10 małżeństw z dwόch diecezji, większość z nich już latem będzie odpowiedzialnymi na rόżnych rekolekcjach, niektόrzy – po raz pierwszy. Wśrόd uczestnikόw była też nasza para krajowa – Swietłana i Rusłan Kaganowicz.

W ciągu czterech dni z pomocą Danuty i Andrzeja, a także ojca Jana, zagłębialiśmy się w tajemnice prowadzenia rekolekcji formacji podstawowej oraz permanentnej. Jeżeli na ORDR I st. uczestnicy uczą się przede wszystkim organizacyjnych kwestii, to na ORDR II st. poznawaliśmy duchową stronę rekolekcji, to co jest istotą, myślą przewodnią każdego stopnia 15-dniowych oaz dla rodzin, ORAR I i II st., sesji o pilotowaniu, rekolekcji ewangelizacyjnych i tematycznych. Oczywiście dłużej zastanawialiśmy się nad każdym stopniem 15-dniowych rekolekcji (ONŻ I, II, III st.), dla każdego stopnia był przeznaczony jeden dzień, podczas ktόrego słuchaliśmy konferencji, pracowaliśmy w grupach, wspόlnie rozważaliśmy i znajdowaliśmy szczyty każdego stopnia. Także nie zabrakło czasu na pytania i odpowiedzi, kiedy to naprawdę odkryliśmy dużo nowego i pożytecznego dla naszej posługi.

Nie zabrakło także pogodnych wieczorόw, czasu dla rodziny i przyjaznych rozmόw w ciągu całego dnia. Mnie osobiście bardzo dotknął przykład relacji Danuty i Andrzeja, ktόrzy są sakramentalnym małżeństwem już ponad 40 lat, wychowali czwόrkę dzieci, a ich miłość ciągle rośnie i umacnia się! Kiedy po niedzielnej parafialnej Eucharystii dawali świadectwo o swojej drodze w Domowym Kościele, my razem z parafianami słuchaliśmy ich, wstrzymując oddech, odczuwając tę wzajemną miłość małżeńską i miłość do Boga, o ktόrej oni świadczą swoim życiem i posługą dla rodzin.

Bardzo przemawiającym było świadectwo ojca Jana, ktόry opowiadał nam o swoim powołaniu, o swojej drodze w Ruchu Światło-Życie, otwartości na posługę, ktόra nie zna granic. Jego życie i posługa są tak ściśle związane z oazą, że on rzeczywiście czuje się w rodzinie, gdzie nie ma mowy o samotności czy o braku miłości.

Na naszych rekolekcjach panował prawdziwy klimat rodzinnej miłości, a to wszystko nie bez udziału gościnnego proboszcza – ojca Władysława Czajki, miejscowej wspόlnoty DK, szczegόlnie Oleksandry i Michała Cegosz, dzięki ktόrym czuliśmy się prawie jak w domu już od momentu przyjazdu. Oleksandra też służyła piękną grą i śpiewem podczas liturgii. Dziękujemy też kucharce, ktόra gotowała najsmaczniejsze posiłki, przyprawione chyba miłością. Bezmiernie też jesteśmy wdzięczni Irynce, ktόra służyła jako animatorka dla dzieci.

Chwała Panu!
Nadia Sieradzka-Petryk

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dziękuję Bogu za możliwość bycia na rekolekcjach ORDR II stopnia. Dziękuję za wszystkich obecnym na rekolekcjach. Wszyscy jesteśmy bardzo rόżni, ale od każdego wzbogaciliśmy się duchowo i bardzo się cieszymy z nowych znajomości ludzi podobnie myślących.

Na tych rekolekcjach odkryliśmy dla siebie piękno i siłę drogi naszej wspόlnoty DK. W ciągu tych dni rekolekcji odczuwaliśmy bliskość Boga i jego ojcowską opiekę. Dzięki konferencjom zobaczyliśmy wszystkie oazy I-III st. w całości, a także głębiej poznaliśmy drogę Ruchu Światło-Życie. Osobiście zrozumiałam, że moje życie w przyszłości będzie już inne dlatego, że chcemy pomagać Bogu w posłudze dla innych ludzi, być Jego „rękami i nogami”.

Także odkryliśmy dużo nowego dla nas i naszego małżeństwa. Rozumiemy, że zawsze mamy nad czym pracować – osobiście, w małżeństwie, w rodzinie, we wspόlnocie.

Chwała Panu!
małżeństwo Ogniewy Serhij i Diana
diecezja kamieniecko-podolska

***
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W czasie rekolekcji najważniejsze dla mnie było przypomnienie, wyjaśnienie i zobaczenie w całości celu i trzech szczytόw poszczegόlnych stopni 15-dniowych rekolekcji, powiązanie między tajemnicami rόżańca i tematem każdego dnia, a także to, do czego mają doprowadzić uczestnika, ktόry przeżywa ten dzień na oazie.

Pozytywnym efektem tych rekolekcji stało się polepszenie zobowiązań modlitewnych. W domu nie ma takich możliwości, np. niemożliwa jest codzienna modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, codzienne przyjmowanie Jezusa w Eucharystii, zwolnienie od domowych obowiązkόw. Rekolekcje dały możliwość skupienie się na duchowości.

Dziękuję Bogu, kapłanowi i parze prowadzącej, organizatorom, wszystkim, kto służył w ośrodku (szczegόlnie pani od kuchni – za smaczne posiłki) – za możliwość sycenia się przez kilka dni spotkaniem z Bogiem, Jego słowem, Jego Ciałem i Krwią, zobaczenia Bożego planu w naszym małżeństwie, w każdym człowieku, ktόrego spotykamy, doświadczenia piękna modlitwy małżeńskiej i dialogu, cudownych spacerόw, dzielenie się życiem. To doświadczenie możemy wziąć ze sobą i zanieść dalej do naszych wspόlnot, parafii, tam, gdzie służymy.

Niech Pan Bόg wszystkim błogosławi!
Jestem bardzo szczęśliwa, natchniona, przepełniona radością i Bożą miłością dzięki ORDR II st.!
Oleksandra Bolszakowa
diecezja kijowsko-żytomierska

***

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wczoraj, kiedy był odczytany list biskupa, że zostają odwołane wszystkie rekolekcje i inne wydarzenia w czasie Wielkiego Postu, siedziałam i myślałam, jak w odpowiednim czasie Pan Bóg nas podtrzymał na naszych rekolekcjach. Dał możliwość tak cudownym ludziom z Polski świadczyć swoim życiem o tym, jak można żyć w jedności z Bogiem i ze sobą nawzajem. Podczas tych niespokojnych dni dla całego świata, cały czas wracam do słόw ojca Jana, który mówił, że my nie tylko spoglądamy na historię chrześcijaństwa, ale sami ją tworzymy, że Bόg przed nami tyle odkrywa, jak przed nikim innym, że jest sens cierpienia. Było dużo więcej myśli, ktόrych nie byliśmy w stanie od razu przyjąć na rekolekcjach, a teraz możemy je sobie przypomnieć i rozważać, wprowadzając w życie.

Jeszcze raz dziękujemy Bogu za Jego wsparcie na tej drodze diakonii, za wszystkich Was i za te rekolekcje w Rόwnym.
Swietłana Kaganowicz
Żytomierz, para krajowa Ukrainy

← Wstecz