Przejdź do treści

ORDR I stopnia w Swarzewie

ORDR I stopnia w Swarzewie

W Swarzewie, w domu św. Józefa prowadzonym przez Misjonarzy Krwi Chrystusa, w dniach od 12 do 17 lutego 2022 r. miała miejsce Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcji I stopnia. Rekolekcje prowadzone były przez parę moderatorską Dorotę i Jacka Skowrońskich – parę filialną filii pelplińskiej oraz ks. Sławomira Rachwalskiego, moderatora DK archidiecezji gnieźnieńskiej.

W rekolekcjach uczestniczyło 14 małżeństw, przede wszystkim z archidiecezji gdańskiej, ale również z innych diecezji: bydgoskiej, ełckiej, lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej. Opiekę nad dziećmi zapewniała diakonia wychowawcza złożona z Elżbiety Adamkiewicz z córkami (Martą i Kingą),  a oprawę muzyczną diakonia muzyczna w osobach Justyny i Marcina Milochów, którzy w tak zachęcający sposób wypełniali swoje zadanie, że w trakcie trwania rekolekcji do diakonii muzycznej dołączały kolejne osoby.

Przez kolejne dni, przeżywane zgodnie z programem, uczestnicy mogli doświadczyć istoty rekolekcji, czyli przeżyć tajemnicę Kościoła w braterskiej wspólnocie. Temu celowi służyły poszczególne punkty programu, jak również przekazywane treści – nie tylko teoretycznie, a przede wszystkim pokazywane przez przykład tych właśnie rekolekcji.

Zwróciliśmy szczególną uwagę na kompleksowo przedstawioną przez ks. Sławka naukę Kościoła o sakramentach i ich podział na sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii. Ważnym tematem była również droga formacji w DK oraz znaczenie wierności zasadom formacji rekolekcyjnej rozumianej jako dar – charyzmat Ruchu Światło-Życie. Para moderatorska wraz z kapłanem przedstawili cel rekolekcji, których kulminacją każdego dnia jest liturgia jako przestrzeń, w której uczestnicy spotykają Chrystusa we wspólnocie, oraz specyfikę rekolekcji dla rodzin, strukturę rekolekcji i główny plan dnia.

Na przeżywanych przez nas rekolekcjach nie zabrakło oczywiście tego, co zwykle się przeżywa na oazie: Namiotu spotkania, modlitwy liturgią godzin, dialogu małżeńskiego, odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz modlitwy małżeńskiej przed Najświętszym Sakramentem. Wszystko to budowało naszą duchowość małżeńską. Nie można też pominąć nabożeństwa odnowienia łask sakramentu bierzmowania, podczas którego wspólnota modliła się do Ducha Świętego o szczególny dar, wybrany dla siebie przez każdego z uczestników rekolekcji. Jak się później okazało, wielu uczestników rekolekcji właśnie ten moment wskazywało jako szczególny dar rekolekcji, zmieniający ich spojrzenie na posługę rekolekcyjną.

Na tych rekolekcjach uświadomiliśmy sobie wiele ważnych spraw, jedną z nich jest odkrycie, że modlitwa i trwanie w Chrystusie są ważniejsze niż organizacyjny zapał. Nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, niech to pozostanie zachętą dla tych, którzy jeszcze w takich rekolekcjach nie uczestniczyli – zapewniamy, że warto!

Joanna i Grzegorz Guz
archidiecezja poznańska

Świadectwo

Po długim okresie pandemii bardzo tęskniliśmy za świętym czasem rekolekcji, za odpoczynkiem w Bogu. A tu kolejny szczyt pandemii i myśl, czy to na pewno dobry moment, czy jeszcze chwilę nie powinniśmy poczekać. Zdecydowaliśmy jednak ten czas oddać Panu. Przed nami wyzwanie, którego nigdy się nie spodziewaliśmy, organizacja rekolekcji ORAR II. Dlatego wybór rekolekcji przygotowujących do tego zadania padł na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Rekolekcji I st. w Swarzewie. Często słyszeliśmy, że krótkie rekolekcje w DK to rekolekcje techniczne. A tu niespodzianka: w tak krótkim czasie powstała piękna, radosna i rozmodlona wspólnota małżeństw i rodzin, które przyjechały z kilku diecezji naszego kraju. To był piękny czas, w którym Pan obdarował nas od pierwszej chwili swoim pokojem. Prowadził przez kolejne dni z miłością. Mówił do nas w słowach i gestach swojego kapłana. Słowa księdza, żeby owładnęła nas pasja dzielenia się miłością, a nigdy pasja do kamienowania kamiennym sercem, długo pozostaną z nami. Ogromnym przeżyciem było dla nas też doświadczenie nabożeństwa odnowienia sakramentu bierzmowania. Prosiliśmy Ducha Świętego, z całą mocą o potrzebne dary. Doświadczyliśmy Jego działania, miłości i mocy modlitwy we wspólnocie. Oczywiście dostaliśmy wiele praktycznych wskazówek pomocnych przy organizacji rekolekcji. Konferencje prowadzone przez Dorotę i Jacka oraz przez ks. Sławka, bardzo uporządkowały naszą wiedzę dotyczącą DK. Wyjeżdżamy jednak z najważniejszym przekonaniem, że nie ma w DK rekolekcji technicznych, ale zawsze jest OAZA, na której działa Pan z całą swoją mocą.

Monika i Jarek Królakowie

archidiecezja gdańska

← Wstecz