Przejdź do treści

Naszą misją jest miłość – VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii

Od 22 do 27 września 2015 r. w Filadelfii będzie miało miejsce VIII Światowe Spotkanie Rodzin. Spotkanie rodzin z papieżem Franciszkiem będzie przebiegać pod hasłem „Naszą misją  jest miłość. Rodzina w pełni żywa”.

 

„Misją rodziny chrześcijańskiej dziś, tak jak było w przeszłości, jest głoszenie światu, z mocą sakramentu małżeństwa, miłości Bożej. Począwszy od tego właśnie głoszenia rodzi się i kształtuje żywa rodzina, która ognisko miłości stawia w centrum całej swojej dynamiki ludzkiej i duchowej” – podkreślił papież Franciszek w przesłaniu na VIII Światowe Spotkanie Rodzin.

Spotkanie to ma za zadanie pogłębić zrozumienie nauki Chrystusa i Kościoła o małżeństwie, o rodzinie i o jej roli w życiu społeczeństwa. Odbywa się ono w szczególnym czasie, tuż po nadzwyczajnym synodzie o rodzinie z 2014 r. pod hasłem „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji” i zbierającym się w październiku br.  synodem zwyczajnym na temat „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.

Jak zaznacza Ojciec Święty Franciszek, „wskazania zawarte w końcowej Relatio ostatniego Synodu oraz te, które wyznaczają drogę ku najbliższemu zgromadzeniu zwyczajnemu w październiku 2015 r., zachęcają do dalszego angażowania się w głoszenie Ewangelii małżeństwa i rodziny i stosowania propozycji duszpasterskich w kontekście społecznym i kulturowym, w którym żyjemy. Wyzwania tego kontekstu pobudzają nas do poszerzania przestrzeni wiernej miłości, otwartej na życie, na jedność, na miłosierdzie, na dzielenie się i na solidarność”.

Światowe Spotkania Rodzin są organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny. Po raz pierwszy spotkanie rodzin z całego świata z papieżem miało miejsce w Rzymie w 1994 r. i było zwieńczeniem obchodzonego Roku Rodziny. Ostatnie, VII Światowe Spotkanie Rodzin, odbyło się w Mediolanie w 2012 r. z udziałem papieża Benedykta XVI.

Zobacz też:

Przesłanie Papieża Franciszka na VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych Ameryki w dniach 22-27 września 2015 r.

Więcej informacji: www.worldmeeting2015.org

Modlitwa na Światowe Spotkanie Rodzin
w Filadelfii w 2015 roku

Boże i Ojcze nas wszystkich,
w jedności z Jezusem, Twoim Synem i naszym Zbawicielem,
uczyniłeś nas Twoimi synami i córkami,
w rodzinie Kościoła Świętego.

Niech Twoja łaska i miłość
pomoże naszym rodzinom
w każdym zakątku świata
zjednoczyć się ze sobą
w wierności Ewangielii.

Niech przykład Świętej Rodziny,
i moc Ducha Świętego,
Przyświeca wszystkim rodzinom,
a szczególnie tym przeżywającym kryzysy i trudności,
aby były domami jedności i modlitwy
i żyły w prawdzie i miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie,
módlcie się za nami!

← Wstecz