Przejdź do treści

List do wspólnot rodzinnych 174

Konspekt – kwiecień 2024_1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 Pochylając się nad kolejnym numerem „Listu DK” pragniemy skoncentrować się na tym, co to znaczy być na drodze uczniów Chrystusa. Niby nic odkrywczego. Przecież doświadczaliśmy na zakończenie etapu ewangelizacji przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, przeżyliśmy ONŻ I stopnia. Jednakże redakcja naszego czasopisma postarała się poprzez dobór artykułów i świadectw poszerzyć spojrzenie na katechumenat, którego celem jest wychowanie ludzi do dojrzałości w wierze. 

Ksiądz Franciszek Blachnicki wskazywał, że bycie uczniem Jezusa to stawanie się nie tylko naśladowcą, ale to przede wszystkim trwanie w Jego towarzystwie, przemienianie zwyczajności każdego dnia. Program formacyjny naszego Ruchu opiera się na „Obrzędach Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych”, które potrzeba nam bezustannie odkrywać tak, aby życie z wiary obejmowało wszystkie obszary codzienności człowieka. Czytając dział „Z nauczania Kościoła” warto zatrzymać się i wzbudzić w sobie refleksje „(…) czy my wykorzystujemy te wyjątkowe dary łaski pozostawione nam przez ks. Franciszka na drodze naszej formacji w DK?”. 

W tym samym dziale wprowadzeni zostaniemy w dokument papieża Franciszka „Droga wtajemniczenia katechumenalnego dla życia małżeńskiego. Wskazania duszpasterskie dla Kościołów partykularnych” Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Staje się on dla nas zachętą do ciągłego pogłębiania katechumenatu w życiu małżeńskim. Rodzą się tutaj ciekawe spostrzeżenia, jak droga formacji może stać się odpowiedzią na zaangażowanie w przygotowaniu do życia małżeńskiego. 

W tym numerze przeczytamy również o tym, czy uda się wyprodukować chrześcijanina oraz jak wygląda katechumenat i do czego powinien prowadzić deuterokatechumenat? Przypomniane zostaną także cechy ucznia Jezusa, wskazówki dla wszystkich, którzy pragną kroczyć droga z Jezusem. Ksiądz Franciszek Blachnicki wskazywał: „Rodzina musi się stać środowiskiem życia z wiary, środowiskiem, w którym wartości religijno-moralne rzeczywiście są respektowane. Wtedy rodzina spełni swoje zadanie, tzn. wprowadzi młode pokolenie w styl życia, w postawy chrześcijańskie” (F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, s. 84). Rozszerzenie tej myśli znajdziemy czytając artykuł: „Czym jest katechumenat rodzinny?”. 

Dalej odnajdziemy również praktyczne zastosowanie w rodzinie sześciu funkcji katechumenatu, które realizowane są poprzez wdrażanie w życie słowem Bożym, modlitwę, życie sakramentalne, metanoię, postawę świadectwa i służby. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie obecnego numeru naszego kwartalnika za napisane artykuły, świadectwa, zdjęcia, grafikę. Redakcji wyrażamy wdzięczność za pracę w przygotowanie i realizację niniejszego numeru „Listu DK”. 

Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
para krajowa DK 

 ks. Damian Kwiatkowski
moderator krajowy DK

← Wstecz