Przejdź do treści

List do wspólnot rodzinnych 155

Konspekt-IX 2019

Droga Wspólnoto!

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer naszego kwartalnika. W nim znajdziecie wiele cennych artykułów poruszających problematykę życia małżeńskiego i rodzinnego, a także wspólnoty Kościoła i świata. Można powiedzieć, że o zabranie głosu w tych różnych aspektach poprosiliśmy trzech papieży: św. Jana Pawła II, emerytowanego papieża Benedykta XVI i Ojca Świętego Franciszka. Choć każdy z nich posługiwał w Kościele w innym czasie, doświadczał innych trudności, to jedno jest pewne – dla każdego z nich Kościół był i jest tą wspólnotą, o którą się troszczą, na której im zależy. Czyż właśnie w takich kategoriach nie należy spojrzeć na wypowiedź Benedykta XVI na temat Kościoła i skandalu wykorzystywania seksualnego? Papież-emeryt w jedności z papieżem Franciszkiem zabiera głos w tej jakże ważnej kwestii – w duchu odpowiedzialności za Kościół. Jakże ważna to wypowiedź także i dla nas, w świetle wydarzeń, które niestety dotykają także i naszą ojczyznę. Pełen tekst wypowiedzi znajdziemy w „Znakach czasu”. Niech nie zniechęca nas jego długość – nagrodą jest jego wartość. Zaproponowane pogrubienia są tylko nielicznymi, które zaznaczyliśmy, bo tak naprawdę niemalże cały tekst musiałby być pogrubiony.

Kolejnym dokumentem papieskim, do którego warto zajrzeć, jest list Jana Pawła II do ludzi w podeszłym wieku. Jego treść bardzo dobrze wpisuje się w temat numeru: starość w Domowym Kościele. Trochę przekornie może wyglądać podjęcie tematu o starości na zakończenie roku formacyjnego o młodości. Gdy wczytamy się w dwa krótkie papieskie teksty, to odkryjemy, że te dwa okresy życia nie powinno nic dzielić, ale wręcz przeciwnie: wiele łączyć. Najpierw Jan Paweł II i jego słowo sprzed dwudziestu laty ze wspomnianego listu: „Duch ludzki (…), choć odczuwa skutki starzenia się ciała, jest stale otwarty ku wieczności i dlatego pozostaje poniekąd zawsze młody; doświadcza zaś tej nieprzemijającej młodości szczególnie mocno, kiedy uspokaja go wewnętrzne świadectwo czystego sumienia i gdy jednocześnie zaznaje troskliwej opieki i wdzięczności ze strony bliskich” (p. 12). A teraz myśl Franciszka z adhortacji ogłoszonej dwa miesiące temu: „…prawdziwa młodość polega na posiadaniu serca zdolnego do kochania. Natomiast tym, co sprawia, że dusza się starzeje, jest to wszystko, co oddziela nas od innych” (p. 13). Czyż te teksty nam się nie zazębiają? Więcej na ich temat znajdziecie w części dotyczącej formacji i tematu numeru. Zagłębienie się w całość dokumentów może być dobrą lekturą na czas wakacji😊.

Do treści nauczania Jana Pawła II nawiązywała także tegoroczna pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W dniu 99. urodzin Papieża Rodziny staraliśmy się odkryć jego nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Choć niektóre słowa padły na polskiej ziemi ponad dwadzieścia lat temu, nic nie straciły ze swej aktualności, wręcz przeciwnie, wciąż są zadaniem do odrobienia, jak choćby przesłanie z Kalisza z 1997 r.: „Wsparci przykładem i opieką św. Józefa dawajcie zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem”.

Drodzy małżonkowie i kapłani!

Gdy „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” dotrze do Waszych domów, kończyć się będzie rok formacyjny: ostatnie spotkania kręgów z wyborami par animatorskich, ostatnie kręgi rejonowe i diecezjalne niekiedy z wyborami par rejonowych i diecezjalnych, Diecezjalne Oazy Matki, zmiany posługujących kapłanów. Wszystkim, którzy zakończą ten rodzaj posługi, bardzo dziękujemy za gorliwość i odpowiedzialność w służbie oraz życzymy odkrywania dalszego miejsca posługiwania.

Przed nami rekolekcje i odpoczynek wakacyjny. Niech w tym czasie towarzyszą nam słowa-życzenia papieża Franciszka zapisane do młodych – z racji tego, że młodość nie polega na liczbie przeżytych lat, ale na zdolności do kochania, te życzenia są dla każdego z nas: „Drodzy młodzi, będę szczęśliwy, widząc, że biegniecie szybciej niż ci wolni i lękliwi. Biegnijcie «pociągani przez to Oblicze, tak bardzo umiłowane, które adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele cierpiącego brata. Niech was ponagla Duch Święty do tego biegu naprzód. Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary. Potrzebujemy tego! A kiedy dojdziecie tam, gdzie my jeszcze nie dotarliśmy, miejcie cierpliwość, żeby na nas poczekać»” (ChV 299).

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła
ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy Domowego Kościoła

List_DK-155

← Wstecz