Przejdź do treści

List od Odpowiedzialnej głównej INMK

W odpowiedzi na życzenia przesłane w imieniu DK na ręce Odpowiedzialnej głównej INMK Jolanty Szpilarewicz, otrzymaliśmy list następującej treści:

Drodzy Katarzyno i Pawle oraz Księże Tomaszu,
Na Wasze ręce kierujemy do wspólnot, do kręgów Domowego Kościoła wyrazy jedności i serdeczne wyrazy wdzięczności z naszego jubileuszowego spotkania w Krościenku, podczas którego dziękowa­ły­śmy Bogu i ludziom za sześćdziesiąt lat istnienia Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Podczas jubileuszowego spotkania w dniach od 1 do 3 czerwca powracałyśmy do początków, z wdzię­czno­ścią wspominając naszego Założyciela ks. Franciszka Blachnickiego, dziś sługę Bożego, i radowałyśmy się obecnością każdej z nas, zwłaszcza Współzałożycielek: Doroty, Zuzanny i Gizeli.

Ważnym wydarzeniem każdego dnia była uroczysta Eucharystia; w piątek 1 czerwca sprawowana pod przewod­nictwem ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, w sobotę 2 czerwca – przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, w niedzielę 3 czerwca – przez ks. Marka Sędka, Moderatora generalnego Ruchu.

Odpowiadając Bogu ,,tak” na dar powołania do życia według rad ewangelicznych wybrałyśmy Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, ponieważ swoim charyzmatem jest bardzo ściśle związany z charyzmatem Ruchu Światło-Życie, priorytetowym w naszym apostolstwie.

Przez te wszystkie lata pozostajemy w służbie dziełu Ruchu w jego Centrach i ośrodkach, w diakoniach cen­tralnych i diecezjalnych, we wspólnotach lokalnych i w środowiskach ściśle z nim związanych. Dwie nasze członkinie, Elżbieta i Maria prowadzą sekretariat gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie i należą do Kręgu centralnego. Również kilka innych członkiń pozostaje w bliskim, bezpośrednim kontakcie z kręgami rodzin w ciągu roku i w czasie wakacyjnych rekolekcji. Cieszymy się, że gałąź rodzinna Ruchu rozwija się dynamicznie w Polsce i zagranicą, że wiele małżeństw, szczególnie młodych, znajduje w Domowym Kościele środowisko formacyjne służące ich wzrostowi w wierze i miłości. Wasze świadectwo wspólnoty rodzinnej, relacji pełnych miłości, ofiarności, oddania jest bardzo budujące dla nas. Jako stała diakonia konsekrowana Ruchu pragniemy być pomocne w potrzebnym Wam wymiarze.

Pozdrawiamy Was serdecznie i łączymy się w modlitwie, aby poprzez charyzmat Ruchu Światło-Życie wzrastała liczba tych, którzy pragną oddać swoje życie Chrystusowi Panu i Zbawicielowi, aby mogli dojrzewać w wierze w formacyjnych środowiskach Domowego Kościoła, wspólnotach pełnych wiary i miłości, aby umacniał się Kościół żywy.

CHRYSTUS ŚWIATŁEM I ŻYCIEM NASZYM PRZEZ NIEPOKALANĄ.

      W imieniu członkiń INMK
Jolanta Szpilarewicz
Odpowiedzialna główna INMK

Krościenko, 3 czerwca 2018 r.

← Wstecz