Przejdź do treści
Strona główna » List do wspólnot rodzinnych 167

List do wspólnot rodzinnych 167

List_DK-167_[Korekta-2]

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Przed nami nowy temat numeru „Listu DK” – Misja. Temat zamykający cykl Prawda-Krzyż-Wyzwolenie. Wydawać by się mogło, że temat „Misja” oderwany jest od całości. Jednak już Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki wskazywał „Chrystus z kolei udziela swojego namaszczenia Kościołowi, tym, którzy w Niego uwierzyli. Udzielając namaszczenia przekazuje także misję i dlatego w samym powołaniu chrześcijańskim, w samym namaszczeniu otrzymanym na chrzcie św. i w sakramencie bierzmowania, zawarte jest posłanie, misja. Ta sama, którą otrzymał Chrystus, do której został namaszczony. A więc powołanie chrześcijańskie jest równocześnie powołaniem do uczestnictwa w misji Chrystusa, której istotą jest wyzwalanie człowieka” (F. Blachnicki, Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, str. 22).

Planując obecny numer kwartalnika, wraz z redakcją „Listu DK”, nie spodziewaliśmy się, jak bardzo stanie się realny przyjęty temat w rzeczywistości życia, kiedy przyjdzie stawać całej Wspólnocie w autentycznym odpowiadaniu na posłanie Chrystusa. Temat numeru koncentruje się na posłannictwie w wielorakich aspektach: Misja uczniów Chrystusa, Misja i odpowiedzialność Ruchu Światło-Życie, Misja w niesieniu miłosierdzia. Ks. Maciej Krulak mówiąc o misji uczniów Chrystusa wskazuje, jak ważne w trwaniu jest dawanie świadectwa, dzielenie się swoim doświadczeniem wiary oraz do czego doprowadza brak ewangelizacji. Ojciec Bartłomiej Parys kontynuując, scharakteryzował misyjność Ruchu posługując się specyficznym papierkiem lakmusowym. Do ukazania misji jako niesienie miłosierdzia poproszony został metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, który w wywiadzie wskazuje, jak ważne zadanie staje przed każdą rodziną. Daje też wskazówki dla każdego z nas. Te trzy wypowiedzi pięknie uzupełniają świadectwa, tych którzy „głoszą autentyczną Ewangelię” (por. Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, str. 10). Świadectwa tych, którzy stają w odwadze wiary. Nie brakuje im odwagi do niesienia miłości wobec tych, którzy potrzebują jej najbardziej. Nie zastanawiają się, czy mają środki finansowe potrzebne do pomocy, czy wolno, czy potrzeba? Stają się nie tylko przykładem, jak realizować w codzienności misję ucznia Jezusa, ale wezwaniem do naśladowania. To droga dla każdej i każdego z nas, do której jesteśmy wezwani, by stawać się nieprzeciętnymi ale świętymi.

W dziale „Z życia DK” znajdziemy m.in. relację z pielgrzymki Domowego Kościoła do Kalisza – w tym roku pod hasłem „Święty Józef – człowiek z zasadami”. Wspominamy o tym wydarzeniu, gdyż po przerwie z powodu pandemii dane nam było doświadczyć radości płynącej ze wspólnotowego spotkania. Więcej informacji można odkryć odczytując kody QR.

Centralna Oaza Matka wprowadza nas w nowy rok formacyjny „Życie w świetle”. Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki mówił: „Człowiek jest wtedy wolny, kiedy stojąc w obliczu światła, które odbiera jako pewne wezwanie, podporządkowuje siebie, swoje życie temu światłu” (Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, str. 43). Nowe hasło roku staje przed nami jako zadanie do zweryfikowania, na ile istnieje w nas jedność pomiędzy światłem a życiem.

Dla nas, członków Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie będzie to niezwykły rok ze względu na kilka ważnych rocznic. 11 VI 1973 r. kard. Karol Wojtyła uroczyście oddał Ruch Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła, w II i III turnusie 1973 r. odbyły się pierwsze Oazy Rodzin w Krościenku, a później powstał pierwszy krąg w Lublinie. Przed nami również 50 rocznica Centralnej Oazy Matki i 60 rocznica Oazy Niepokalanej. Wielkie rocznice to czas radosnego świętowania, ale również czas przyjrzenia się, na jakim etapie drogi do świętości jesteśmy dziś.

Rok jubileuszowy wzywa nas do zatrzymania się i spojrzenia na to co było, ale i co stoi przed nami jako wspólnotą. Chcemy szczególnie duchowo przygotować się do dziękczynienia za 50 lat Domowego Kościoła, dlatego zachęcamy do podjęcia nowenny od październikowego spotkania. Ponieważ przeżywamy również złoty jubileusz Aktu konstytuowanego rozeznaliśmy jako krąg centralny, że treść tego zawierzenia Niepokalanej może posłużyć nam na zakończenie każdego spotkania.

Przed nami cały rok świętowania, który staje się doskonałą okazją do dziękowania dobremu Bogu. W wymiarze wspólnotowym chcemy pielgrzymować 09 IX 2023 r. do stóp Częstochowskiej Pani na Jasnej Górze, by poprzez najlepszą z Matek dziękować Panu Bogu. Już dziś zapraszamy do zaplanowania oraz podjęcia trudu pielgrzymowania, by na jasnogórskich błoniach nie zabrakło tych, którzy mogą uczestniczyć w złotym jubileuszu Domowego Kościoła.

Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
para krajowa DK

ks. Damian Kwiatkowski
moderator krajowy DK