Przejdź do treści
Strona główna » List do wspólnot rodzinnych 166

List do wspólnot rodzinnych 166

List_DK-166_wersja do druku

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer pisma Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych, a wraz z nim zapowiadane wcześniej zmiany dotyczące nie tylko rozmiaru kwartalnika, ale… zajrzyjmy do środka. Zmiany wizualne to nie jedyne zmiany dotyczące Listu. Na spotkaniu odpowiedzialnych w Warszawie podziękowaliśmy Beacie i Tomaszowi Strużanowskim wraz z całym zespołem za ich wkład i zaangażowanie w pracę grupy redakcyjnej prowadzonej przez kilka dobrych lat. Stając się już nie tylko czytelnikami pisma Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych, lecz również odpowiedzialnymi za jego treść oraz wchodząc w zadania wynikające z posługi, po rozeznaniu i konsultacji z kręgiem centralnym powołaliśmy nową parę odpowiedzialną za redakcję Listu, Katarzynę i Pawła Maciejewskich. Jednocześnie, to oni jako nowi odpowiedzialni za redakcję wskazali nam małżeństwa, z którymi podejmą pracę nad kolejnymi numerami: Dorotę i Jacka Skowrońskich oraz Renatę i Józefa Nowaków. Dziękujemy im za podjęcie posługi, a równocześnie życzymy, by był to czas przyczyniający się do bezustannego świadectwa o Chrystusie, o swoim spotkaniu z Nim.

Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych numer 166 prowadzi nas do trzeciego słowa z hasła roku: Prawda-Krzyż-Wyzwolenie. Sięgając do tego wyrażenia nie sposób nie przywołać słów ks. Franciszka Blachnickiego: Droga do wyzwolenia jest tylko jedna: w miejsce relacji, w której człowiek traktuje drugiego człowieka jako rzecz, jako przedmiot manipulacji, musi wejść relacja, w której człowiek traktuje drugiego człowieka jako osobę, jako przedmiot miłości (Prawda, krzyż, wyzwolenie, s. 56). Obecny temat numeru, który zatrzymuje nas przy wyzwoleniu, wskazuje na wymiar miłości bezinteresownej niosącej dar z samego siebie. Ta miłość braterska prowadzi nas do budowania prawdziwej wspólnoty w jedności w Duchu Świętym. Ten obraz ciekawie zostaje ukazany w artykułach nakreślających temat numeru. Jak się okazuje, również „ślimaki” mogą poprowadzić nas do odkrywania wolności, która przejawia się w pięciu źródłach światła wymienianych przez Czcigodnego Sługę Bożego. Redaktorzy naszego kwartalnika wykazali się niezwykłą przenikliwością pragnąc ukazać „wyzwolenie” w wielu wymiarach – tak, by nieustannie posiadało ono odniesienie do Chrystusa.

Zbliżający się jubileusz 50-lecia Domowego Kościoła jest doskonałą okazją do świętowania. Rok Jubileuszowy, czerpiący swoje nazewnictwo z Biblii (por. Kpł 25,9), to szczególny czas łaski, który zatrzyma nas na odkrywaniu, jak wiele otrzymaliśmy i otrzymujemy od Pana. Pięćdziesiąt lat naszej Wspólnoty to również czas, w którym uświadamiamy sobie, jak wielu przed nami wkroczyło na drogę formacji stając się uczniami Pana i jak wiele ciągle zachwyca się charyzmatem oraz duchowością DK. To również czas wielkiego dziękczynienia. Chcąc dobrze przygotować się do tego niecodziennego okresu od kilku numerów naszego pisma rozpoczęliśmy zaznajamianie się z poszczególnymi diecezjami, ich początkami, historią i życiem. Od aktualnego numeru do kręgu diecezji dołączą filie oraz wspólnoty formujące się poza granicami Polski. Przed nami pierwsza filia – filia pelplińska, a także DK za wschodnią granicą Polski. To poznawanie nie tylko przybliży nas do roku 2023, ale już dziś staje się okazją do przygotowania modlitewnego do tego wydarzenia.

Zachęcamy każdego i każdą z Was, drodzy członkowie Domowego Kościoła, do wnikliwego wczytywania się nie tylko w dział formacyjny, ale delektowania się każdym artykułem i umacniania świadectwami.

Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie
para krajowa DK

ks. Damian Kwiatkowski
moderator krajowy DK